szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
szkolenia, zarządzanie szkolenia, łódź szkolenia
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
 

KM Studio

szkolenia, kursy, szkolenie Artykuły
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

Między szkoleniem a psychoterapią. O coachingu jako metodzie wsparcia w rozwoju osobistym

Nie ma obiektywnie dobrego sposobu na kierowanie ludźmi, rozmowę, skuteczne realizowanie celów. Każdy człowiek jest sam w sobie jakiś, a celem coachingu jest pomoc w wydobyciu tych cech, które stanowią o czyjejś unikatowości, wyjątkowości i zaplanowanie razem z klientem jak te cechy wykorzystać w pracy zawodowej i w życiu osobistym.

Czym jest coaching?

Coaching to praca z trenerem polegająca na rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z budowaniem relacji z ludźmi, zarządzaniem, planowaniem, itd. Jest to szczególny rodzaj relacji, w której coach ( czyli osobisty trener - psycholog) towarzyszy klientowi w stawianiu i realizowaniu celów związanych z rozwojem osobistym.

Czym się różni coaching od psychoterapii?

W psychoterapii klient dotyka genezy swoich problemów, często jeszcze raz przeżywa w obecności psychologa swoje traumy z przeszłości a celem tej pracy jest lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. Coaching to praca z ludźmi zdrowymi mająca na celu doskonalenie umiejętności interpersonalnych i rozwijanie potencjału klienta. Można powiedzieć, że coaching zaczyna się tam, gdzie się kończy psychoterapia.

 Dlaczego coaching a nie szkolenie?

Wybierając szkolenie interpersonalne, handlowe lub z zarządzania nastawiamy się na przyswajanie wiedzy i ćwiczenie umiejętności - procedur postępowania w szczególnych sytuacjach, np. asertywnego wyrażania opinii, odmawiania, "inteligentnych emocjonalnie" reakcji na czyjąś postawę roszczeniową, obsługi klienta trudnego, itd. Podczas szkolenia zwykle trener realizuje z góry założony scenariusz. Uczestnik szkolenia interpersonalnego podąża za prowadzącym i za jego propozycjami. Coaching to praca na procesie,  kontakcie, między trenerem a klientem polegająca w dużej mierze na podążaniu coacha za klientem, praca nad rozwiązywaniem rzeczywistych trudności w relacjach z ludźmi, lub doskonalenie umiejętności jakie klient już ma. Plan coachingu jest przygotowywany na początku spotkań w oparciu o potrzeby konkretnego zleceniodawcy. Jest to forma pracy dużo bardziej elastyczna niż szkolenie. Podczas sesji coachingowych można modyfikować wcześniejsze założenia i cele podążając za oczekiwaniami danego klienta.

Ustalanie planu coachingu

Plan rozwoju osobistego oparty na wsparciu coacha jest ustalany podczas pierwszego spotkania ( lub kilku). Psycholog ustala z klientem jakie są jego potrzeby ( np. rozwój kompetencji związanych z kierowaniem zespołem - coaching menedżerski, albo praca nad umiejętnościami interpersonalnymi, takimi jak budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z ludźmi, stanowcze i zarazem łagodne wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań, asertywne reagowanie na konflikt, itd.), ustalany jest kontrakt, który zawiera cele oraz czas i częstotliwość spotkań.

Program coachingu zależy od tego nad jakimi zagadnieniami chce pracować klient. Coaching może także przybierać formę wsparcia w sytuacji gdy klient jest w trakcie wprowadzania zmiany w organizacji albo uczestniczy w ważnym projekcie np. związanym z negocjacjami. Wówczas kolejne sesje traktuje się jak rodzaj superwizji, podczas których są ustalane rozwiązania konkretnych problemów, z którymi na bieżąco spotyka się dana osoba.

Po każdym etapie pracy klient otrzymuje informację zwrotną dotyczącą postępów i zmian w dążeniu do celu.

Po zakończonym coachingu sporządzany jest raport końcowy wraz z planem dalszych działań i możliwości rozwoju osoby coachowanej.

Kim jest coach?

Coach, (osobisty trener) to osoba, która towarzyszy w rozwoju. Powinien być artystą w sztuce kontaktu z drugim człowiekiem. Powinien umieć bardzo płynnie i naturalnie zbliżać się i oddalać od klienta szukając klucza do jego wnętrza, powinien umieć zdiagnozować mocne strony i potencjał do rozwoju, powinien wiedzieć w jaki sposób, poprzez jakie kroki ten potencjał należy rozwijać, co i w jaki sposób wzmacniać. Bycie dobrym coachem   zależy przede wszystkim od talentu ( albo się go ma albo nie) ale równie ważna jest bogata i wszechstronna wiedza psychologiczna oraz doświadczenie w biznesie ( szczególnie jeśli coaching dotyczy rozwoju zawodowego).

Zagadnienia, których może dotyczyć coaching w KM Studio

Prowadzimy następujące rodzaje coachingu:

Life coaching - coaching życiowy nastawiony na rozwiązywanie problemów oraz rozwójosobisty, realizację celów w sferze prywatnej, osobistej

Business coaching - coaching nastawiony narozwój umiejętności interpersonalnych w biznesie.

Leadership coaching/ coaching menedżerski - coaching mający na celu wspieranie i rozwój potencjału związanego z kierowaniem ludźmi i pracą w zespole.

 Zakres coachingu prowadzonego w powyższych sferach nakłada się i bardzo trudno jest traktować te obszary rozłącznie. Każdy rodzaj coachingu jaki prowadzimy w KM Studio może dotyczyć następujących zagadnień:

- asertywność i komunikacja
- prezentacja i autoprezentacja
- inteligencja emocjonalna
- negocjacje
- wywieranie wpływu i obrona przed manipulacją
- zarządzanie konfliktem
- zarządzanie czasem
- radzenie sobie ze stresem
- obsługa klienta
- sprzedaż
- zarządzanie projektem
- zarządzanie produktywnością
- zarządzanie pracownikami
- motywowanie
- zarządzanie zmianą

 Jak często są organizowane sesje coachingu i jak długo trwa program coachingowy?

Częstotliwość spotkań jest ustalana według potrzeb klienta.

Najczęstsze formy organizowania coachingu są następujące:

  1. coaching jednorazowy ( przebiega tak jak szkolenie indywidualne, czyli dwa dni szkoleniowe: 6 + 6 godzin z krótkimi przerwami w trakcie)
  2. spotkania raz w tygodniu po 2 godziny ( trwające kilka miesięcy albo będące stałą współpracą przez kilka lat)
  3. spotkania raz w miesiącu po 2,3 godziny ( trwające kilka miesięcy lub lat)
  4. umowa dotycząca coachingu może także obejmować kontakt telefoniczny i e- mailowy z klientem w razie potrzeby.

Korzyści, które mogą odnieść klienci

- mają większą świadomość własnych mechanizmów działania, dzięki czemu mogą podejmować bardziej trafne decyzje i stawiać sobie realistyczne i ambitne cele

- otrzymują rzetelną informację zwrotną na temat tego jak są  odbierani przez otoczenie

- dostają dużą porcję wiedzy psychologicznej z obszaru, który jest akurat rozwijany, doskonalony

- otrzymują wsparcie bezstronnego obserwatora w sytuacji kryzysowej, trudnej

 
Czym nie jest coaching ?

 Coaching nie jest:

- poradnictwem - coach nie doradza ani nie podpowiada co zrobić w danej sytuacji a tylko pokazuje konsekwencje podejmowania różnych wyborów, przedstawia alternatywy, daje wiedzę. Klient sam wybiera drogę a coach tylko mu towarzyszy. Coach nie daje rad, nie mówi dokąd iść, lecz pomaga utrzymać obrany kurs.

- psychoterapią - coaching polega na pracy na poziomie świadomym i na rozszerzaniu pola świadomości o coraz to nowe obszary. Jest przeznaczony do pracy z osobami, które są zdrowe, to znaczy nie mają problemów na podstawowym poziomie funkcjonowania społecznego. Coaching nie leczy zaburzeń.

 

Coaching to pasjonująca i bardzo efektywna forma pracy z drugim człowiekiem. Trenerowi daje satysfakcję podobną do tej, jaką czuje ogrodnik gdy widzi, że dzięki jego trosce rozkwita roślina ( a przecież nikt jej nie mówi w jaki sposób ma rosnąć ani jak ma wyglądać jej kwiat). Klientowi daje poczucie, że po kilku sesjach jest bardziej spokojny, pewny swoich umiejętności, odważny i skuteczniejszy w swoich działaniach. Nie działa wbrew sobie, ale w całkowitej zgodzie ze sobą realizuje swój plan, swój "genotyp". Każdy człowiek ma własną drogę rozwoju, zaś trener pomaga ją odkryć i utrzymać obrany kurs. 


Karolina Ślifirska
KM Studio - szkoleniaLista artykułów:

1. Negocjuj i wywieraj wpływ! Czyli o czym warto pamiętać, w załatwianiu codziennych spraw
2. Szkolenia skrojone na miarę
3. RozGROMić konkurencję. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciężania
4. Między szkoleniem a psychoterapią. O coachingu jako metodzie wsparcia w rozwoju osobistym
5. Jak być bardziej przekonującym?
6. Rzeczy są jakie są
7. Piękno, głębia, istota coachingu
8. O motywacji i motywowaniu ( siebie i innych)
9. Jak dawać feedback?
10. Jak pozbywać się nieużytecznych nawyków?


bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left