szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
szkolenia, zarządzanie szkolenia, łódź szkolenia
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


 

Szkolenia

szkolenia, kursy, szkolenie Informatyczne szkolenia, kursy, szkolenie grafika komputerowa szkolenia, kursy, szkolenie AutoCAD
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

Szkolenie AutoCAD - operacje podstawowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia:

Szkolenie AutoCAD przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z programem AutoCAD. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z mechanizmem oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków za pomocą programu AutoCAD. Od uczestników nie jest wymagana żadna wiedza związana z komputerowym wspomaganiem projektowania..

Program szkolenia AutoCAD operacje podstawowe


1. Wstęp do obsługi programu komputerowego:
• Omó;wienie środowiska i trybó;w pracy programu AutoCAD
• Konfiguracja najważniejszych opcji programu
• Sposoby wprowadzania poleceń

2. Opis podstawowych narzędzi do rysowania:
• Lina
• Polilinia
• Wielobok
• Prostokąt
• Łuk
• Okrąg

 

3. Opis podstawowych narzędzi pracy:
• Tworzenie linii
• Sposoby wybierania obiektó;w
• Prezentacja uchwytó;w w wybranych obiektach
• Usuwanie obiektó;w
• Opreracje ZOOMu

4. Zastosowanie podstawowych poleceń edycyjnych:
• Wymazywanie
• Kopiowanie
• Przesuwanie
• Obracanie
• Skalowanie
• Ucinanie
• Wydłużanie
• Przerywanie
• Dołączanie
• Zaokrąglanie
• Fazowanie

5. Podstawowe techniki wprowadzania precyzyjnych danych w dwuwymiarowej
przestrzeni programu:
• Rysowanie wg wspó;łrzędnych biegunowych
• Rysowanie wg wspó;łrzędnych kartezjańskich
• Rysowanie wg wspó;łrzędnych bezwzględnych

6. Ułatwienia rysunkowe
• Siatka i Skok
• Tryb ORTO
• Tryb Biegun
• Stałe tryby lokalizacji - Śledzenie lokalizacji
• Chwilowe tryby lokalizacji względem obiektó;w - Tryb Od

7. Właściwości obiektó;w. Edycja obiektó;w za pomocą uchwytó;w

8. Tworzenie szablonu rysunkowego:
• Jednostki i granice rysunku
• Warstwy i edycja ich właściwości

9. Bloki
• Cel stosowania blokó;w
• Rodzaje blokó;w
• Tworzenie blokó;w
• Edycja blokó;w
• Wstawianie blokó;w do Palety Narzędzi

10. Polecenia edycyjne
• Szyk prostokątny
• Szyk biegunowy
• Lustro

11. Wykorzystanie poznanych poleceń i metod do efektywnego rysowania

12. Tworzenie i edycja tekstu

13. Wymiarowanie obiektó;w

14. Drukowanie rysunkó;w
• Opis układu
• Konfiguracja układu
• Wstawianie i konfiguracja RZUTNI
• Przestrzeń PAPIERU i MODELU
• Ustawienie SKALI WYDRUKU

Metodologia podczas szkolenia AutoCAD:

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

4-5 wrzesień
2-3 październik
6-7 listopad
4-5 grudzień

9-10 styczeń
11-12 luty
11-12 marzec
8-9 kwiecień
13-14 maj
10-11 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1300 zł/osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz program szkolenia AutoCAD - podstawy program szkolenia AutoCAD podstawy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte zgłoszenie na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

Szkolenie AutoCAD - operacje zaawansowane

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia:

Szkolenie AutoCAD operacje zaawansowane skierowane jest dla osó;b, posiadających podstawową wiedzę z zakresu obsługi programu AutoCAD oraz pewną praktykę w komputerowym projektowaniu. Szkolenie jest dla osó;b któ;re chcą poszerzyć swoje wiadomości z zakresu tworzenia bibliotek elementó;w oraz konfigurowania środowiska programu w zależności od potrzeb użytkownika. Na szkoleniu AutoCAD omawiane są zagadnienia związane z tworzeniem i wykorzystywaniem blokó;w i atrybutó;w, dokonywaniem wyciągu atrybutó;w, definiowaniem i wykorzystywaniem symboli, rodzajó;w linii, wzorcó;w kreskowania itp

Program szkolenia AutoCAD operacje zaawansowane


1. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do rysowania 2D (nieujęte na pierwszym stopniu
szkolenia):
• Wykorzystywanie narzędzia typu PUNKT
• Chmurka wersji
• Zasłona
• Helisa 2D
• Elipsy
• Proste

2. Wyjaśnienie pozostałych narzędzi do modyfikacji
• Tworzenie przerw w obiektach, ucinanie
• Przerywanie obiektó;w w punkcie
• Dołączanie odcinkó;w
• Zaawansowana edycja polilinii
• Zaawansowana edycja splajnu

3. Obliczanie odległości i powierzchni, lista danych obiektu,.

4. Wymiarowanie zaawansowane:
• Tworzenie i modyfikacja styló;w wymiarowania
• Tolerancje geometryczne i wymiarowe
• Edycja zwymiarowanego rysunku

 

5. Zaawansowane operacje na WARSTWACH
• Filtrowanie warstw
• Tworzenie stanó;w warstw
• Ró;żne tryby izolowania warstw
• Operacje z ustawianiem bieżącej warstwy
• Kopiowanie obiektó;w na inną warstwę
• Scalanie warstw
• Usuwanie warstw z zawartością

6. Praca z obszarem papieru i modelu.

7. Rysunek izometryczny.

8. Tworzenie slajdó;w i scenariuszy.

9. Odnośniki zewnętrzne
• Cel stosowania odnośnikó;w zewnętrznych
• Rodzaje odnośnikó;w zewnętrznych
• Wstawianie odnośnikó;w zewnętrznych
• Zarządzanie odnośnikami zewnętrznymi
• Edycja odnośnikó;w zewnętrznych

10. Obsługa plikó;w rastrowych
• Wstawianie obrazó;w rastrowych
• Modyfikacja obrazó;w rastrowych
• Sterowanie kolejnością wyświetlania obiektó;w
• Zarządzanie obrazami rastrowym

11. Definiowanie i wstawianie blokó;w.

12. Definiowanie i praca z atrybutami:
• tworzenie wyciągu atrybutó;w.

13. Tworzenie bibliotek elementó;w.

14. Definiowanie rodzajó;w linii.

15. Definiowanie wzoró;w kreskowania.

Metodologia podczas szkolenia AutoCAD operacje zaawansowane

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

4-5 wrzesień
2-3 październik
6-7 listopad
4-5 grudzień

9-10 styczeń
11-12 luty
11-12 marzec
8-9 kwiecień
13-14 maj
10-11 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1500 zł/osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz program szkolenia AutoCAD operacje zaawansowane program szkolenia InDesign podstawy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte zgłoszenie na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left