szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
php szkolenia, szkolenia php
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


 

Szkolenia

szkolenia, kursy, szkolenie Informatyczne szkolenia, kursy, szkolenie tworzenie stron www szkolenia, kursy, szkolenie JAVA
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia:

Szkolenie JAVA - operacje podstawowe przeznaczone jest dla osób pragnących zdobyć elementarną wiedzę na temat języka JAVA oraz ma na celu pokazanie korzyści wynikających ze stosowania tego w różnych środowiskach. Szkolenie JAVA skierowane jest dla osób początkujących w świecie programowania.

Program szkolenia JAVA podstawy:

 1. Wprowadzenie do języka JAVA
  - JAVA i jej wersje
  - Opis technologii działających na języku JAVA - zasady działania
  - Instalacja i konfiguracja środowiska JAVA
  - Kompilowanie i uruchamianie aplikacji


 2. Podstawy języka
  - Typy danych
  - Operatory
  - Wyjątki
  - Interfejsy
  - Standardowe Pakiety
  - Tablice
  - Pętle, warunki
  - Instrukcje sterujące
  - Sterowanie przepływem

 3. Podstawy programowania obiektowego
  - Klasy, metody, obiekty
  - Konstruktory
  - Polimorfizm

 4. Sterowanie przepływem - instrukcje złożone 
 1. Korzystanie z plików - strumienie, czytniki, zapisywacze

 2. Serializacja

 3. Podstawy wielowątkowości

 4. Kolekcje, a typy generyczne - wprowadzenie


Metodologia pracy podczas szkolenia Java operacje podstawowe:

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkolenioweszkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2 dzni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

2-3 październik
6-7 listopad
4-5 grudzień

8-10 styczeń
3-5 luty
4-6 marzec
1-2 kwiecień
6-7 maj
3-4 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1500 zł/osoba

do uzgodnienia

pobierz program szkolenia podstawowego JAVA - program szkolenia java podstawy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte JAVA - zgloszenie na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursyszkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia:

Szkolenie JAVA - operacje zaawansowane przeznaczone jest dla osób pragnących przygotować się do egzaminu Sun Certified Java Programmer (310-065). Uczestnicy szkolenia powinni posiadać elementarną wiedzę na temat programowania w języku JAVA.
W trakcie szkolenia JAVA operacje zaawansowane szczególną uwagę zwracamy na różnego rodzaju "kruczki", które przytrafiają się na egzaminie 310-065

Program szkolenia JAVA operacje zaawansowane:

 1. Deklaracje, inicjalizacja i zakres zmiennych w Javie.
  - Typy danych
  - Operatory
  - Wyjątki
  - Interfejsy
  - Standardowe Pakiety
  - Tablice
  - Pętle, warunki
  - Instrukcje sterujące
  - Sterowanie przepływem

 2. Kontrola przepływu w języku JAVA

 3. Programowanie zorientowane obiektowo w JAVIE
  - Klasy, metody, obiekty
  - Konstruktory
  - Polimorfizm

 4. Mechanizmy API
 1. Wielowątkowość w JAVA

 2. Kolekcje/typy generyczne

 3. Zagadnienia ogólne


Metodologia pracy podczas szkolenia Java operacje zaawansowane:

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 21 godzin / 3 dzni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

7-9 październik
4-6 listopad
2-4 grudzień

7-9 styczeń
4-6 luty
4-6 marzec
3-5 kwiecień
6-8 maj
3-5 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 2500 zł/osoba

do uzgodnienia

pobierz program szkolenia zaawansowanego JAVA program szkolenia java operacje zaawansowane

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte JAVA zgłoszenie na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursyszkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia:

Szkolenie JAVA - J2ME przeznaczone jest dla osób pragnących zapoznać się z technologią przygotowywania aplikacji na urządzenia mobilne. JAVA w wersji J2ME jest jedyną aplikacją obsługiwaną przez wszystkie telefony. Uczestnicy szkolenia powinni posiadać elementarną wiedzę na temat programowania.

Program szkolenia JAVA - J2ME:

 1. Środowisko - przygotowanie oprogramowania niezbędnego do tworzenia aplikacji mobilnych
  - Instalacja pakietu J2ME Wireless Toolkit
  - Instalacja środowiska Eclipse

 2. Wprowadzenie do języka Java
  - Kontrolki
  - Wyświetlacze
  - Zaawansowane elementy JAVA niezbędne do programowania mobilnego

 3. Interfejs użytkownika w J2ME
  - Klasy, metody, obiekty
  - Konstruktory
  - Pobieranie wejścia użytkownika

 4. Obsługa operacji I/O - operacje na danych zewnętrznych
  - Odczyt z archiwów JAR
  - Odczyt i zapis za pośrednictwem systemu RMS

 1. Połączenie z Internetem
  - Mechanizm gniazdek sieciowych
  - Odczyt i zapis danych - porównanie z klasycznym mechanizmem I/O

 2. Game API
  - Omówienie klas związanych z tworzeniem gier
  - Proste przykłady wykorzystania klas Game API

 3. Obsługa multimediów - odtwarzanie plików audio/wideo


Metodologia pracy podczas szkolenia JAVA - J2ME:

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2 dzni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

2-3 październik
6-7 listopad
4-5 grudzień

9-10 styczeń
11-12 luty
11-12 marzec
8-9 kwiecień
13-14 maj
10-11 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1800 zł/osoba

do uzgodnienia

pobierz program szkolenia JAVA - J2ME program szkolenia java - j2me

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte JAVA - J2ME zgloszenie na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left