szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
szkolenia, zarządzanie szkolenia, łódź szkolenia
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursyszkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


 

Szkolenia

szkolenia, kursy, szkolenie Informatyczne szkolenia, kursy, szkolenie obsługa komputera

Program szkolenia: Wprowadzenie do świata komputerów, zapoznanie kunsartów z budową komputera oraz elementami stanowiącymi zestaw komputerowy. Wprowadzenie pojęć laptop, komputer stacjonarny, monitor, drukarka, skaner , drukarka atramentowa, drukarka laserowa, myszka, klawiatura, usb, pen drive, cd-rom, dvd, dysk twardy, karta graficzna, karta dźwiękowa, karta sieciowa, sieć, sieć internetowa. Wprowadzenie do obsługi komputera - system operacyjny Windows XP. Uruchamianie i zamykanie komputera. Widok pulpitu i menu start. Struktura katalogów i plików w systemie operacyjnym (tworzenie, kasowanie, edytowanie plików i katalogów). Zapoznanie z przeglądarką internetową. Krótkie wprowadzenie do multimediów i edytorów tekstu.
Czas trwania: 14 godzin / 2dni
Status szkolenia: otwarte zamknięte
Najbliższy termin:

brak

do uzgodnienia
Cena: brak

do uzgodnienia


Program szkolenia: Wprowadzenie do świata komputerów, zapoznanie kunsartów z budową komputera oraz elementami stanowiącymi zestaw komputerowy. Wprowadzenie pojęć laptop, komputer stacjonarny, monitor, drukarka, skaner , drukarka atramentowa, drukarka laserowa, myszka, klawiatura, usb, pen drive, cd-rom, dvd, dysk twardy, karta graficzna, karta dźwiękowa, karta sieciowa, sieć, sieć internetowa. Wprowadzenie do obsługi komputera - system operacyjny Windows XP. Uruchamianie i zamykanie komputera. Widok pulpitu i menu start. Struktura katalogów i plików w systemie operacyjnym (tworzenie, kasowanie, edytowanie plików i katalogów). Zapoznanie z przeglądarką internetową. Krótkie wprowadzenie do multimediów i edytorów tekstu.  Wiadomości podstawowe o programie Microsoft Word. Tworzenie i zapisywanie nowych dokumentów. . Otwieranie istniejących dokumentów. Zaznaczanie tekstu.. Znajdź i Zamień. Podstawy formatowania dokumentu i tekstu. Tabulatory. Formatowanie stron. Narzędzia do pisania. Korektor pisowni i korektor gramatyczny. Autokorekta. Drukowanie dokumentów. Podgląd wydruku. Wstawianie tabel, rysunków, wykresów i grafiki. Podstawowe informacje o tabelach. MS Excel. Struktura zeszytu i arkusza, poruszanie się po zeszycie i arkuszu, adresy względne i bezwzględne komórek, wskaźniki komórki, wiersz menu, paski narzędzi, pasek stanu, okno zeszytu, formuły, teksty. Uzyskiwanie pomocy w MS Excel. Projektowanie i formatowanie arkusza. Sposób zapisu danych: tekst a liczba, automatyczne wypełnianie seriami danych, tworzenie formuł, podstawowe funkcje wbudowane, formaty komórek: wyświetlanie liczb, znaków, obramowania i wypełnienie. Wykresy. Tworzenie wykresu: zwykłego i złożonego, zmiana formatu całego i poszczególnych elementów wykresu, zmiana zakresu danych i ich nazw.
Czas trwania: 21 godzin / 3 dni
Status szkolenia: otwarte zamknięte
Najbliższy termin:

brak

do uzgodnienia
Cena: brak

do uzgodnienia


Podstawy pracy z komputerem Windows +
Pakiet Microsoft Windows (Word, Excel) + Internet - szkolenia

Program szkolenia: Wprowadzenie do świata komputerów, zapoznanie kunsartów z budową komputera oraz elementami stanowiącymi zestaw komputerowy. Wprowadzenie pojęć laptop, komputer stacjonarny, monitor, drukarka, skaner , drukarka atramentowa, drukarka laserowa, myszka, klawiatura, usb, pen drive, cd-rom, dvd, dysk twardy, karta graficzna, karta dźwiękowa, karta sieciowa, sieć, sieć internetowa. Wprowadzenie do obsługi komputera - system operacyjny Windows XP. Uruchamianie i zamykanie komputera. Widok pulpitu i menu start. Struktura katalogów i plików w systemie operacyjnym (tworzenie, kasowanie, edytowanie plików i katalogów). Zapoznanie z przeglądarką internetową. Krótkie wprowadzenie do multimediów i edytorów tekstu. Wiadomości podstawowe o programie Microsoft Word. Tworzenie i zapisywanie nowych dokumentów. . Otwieranie istniejących dokumentów. Zaznaczanie tekstu.. Znajdź i Zamień. Podstawy formatowania dokumentu i tekstu. Tabulatory. Formatowanie stron. Narzędzia do pisania. Korektor pisowni i korektor gramatyczny. Autokorekta. Drukowanie dokumentów. Podgląd wydruku. Wstawianie tabel, rysunków, wykresów i grafiki. Podstawowe informacje o tabelach. MS Excel. Struktura zeszytu i arkusza, poruszanie się po zeszycie i arkuszu, adresy względne i bezwzględne komórek, wskaźniki komórki, wiersz menu, paski narzędzi, pasek stanu, okno zeszytu, formuły, teksty. Uzyskiwanie pomocy w MS Excel. Projektowanie i formatowanie arkusza. Sposób zapisu danych: tekst a liczba, automatyczne wypełnianie seriami danych, tworzenie formuł, podstawowe funkcje wbudowane, formaty komórek: wyświetlanie liczb, znaków, obramowania i wypełnienie. Wykresy. Tworzenie wykresu: zwykłego i złożonego, zmiana formatu całego i poszczególnych elementów wykresu, zmiana zakresu danych i ich nazw. Poczta elektroniczna. Indywidualna nazwa skrzynki pocztowej każdego użytkownika sieci - adres e-mailowy. Zapoznanie się z programem pocztowym. Redagowanie nowej wiadomości. Odpowiedź na otrzymany list. Priorytet wiadomości. Przesyłanie wiadomości innym odbiorcom (forward). Usuwanie wiadomości. Tworzenie osobistej książki adresowej. WWW URL (interfejs stron WWW, hipertekst) nawigacja - adresy serwerów, tworzenie zakładek lub folder ulubione, wyszukiwarki wykorzystanie znalezionych informacji: zapisywanie całych stron, fragmentów tekstowych i graficznych, drukowanie.
Czas trwania: 28 godzin / 4dni
Status szkolenia: otwarte zamknięte
Najbliższy termin:

brak

do uzgodnienia
Cena: brak

do uzgodnienia


bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left