szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
szkolenia, zarządzanie szkolenia, łódź szkolenia
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


 

Szkolenia

szkolenia, kursy, szkolenie Informatyczne szkolenia, kursy, szkolenie tworzenie stron www szkolenia, kursy, szkolenie PHP mySQL
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia:

Szkolenie PHP MySQL przeznaczone jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę na temat języka PHP oraz bazy danych MySQL w celu tworzenia dynamicznych i rozbudowanych stron internetowych. Wymagamy aby uczestnik szkolenia, posiadał elementarną wiedzę na temat języka HTML i CSS. Na szkoleniu PHP MySQL dowiecie się Państwo, jak zainstalować serwer do Obsługi PHP, jak zainstalować bazę danych MySQL, poznacie Państwo składnie języka, najważniejsze funkcje i mechanizmy i jak budować systemy CMS wykorzystując PHP i MySQL.

Program szkolenia PHP MySQL:

 1. Wprowadzenie do języka PHP
  - Instalacja serwera Apache pod Windows
  - Umieszczanie skryptów na stronach www (wewnętrznie i zewnętrznie)
  - Podobieństwa do innych jeżyków programowania

  - Struktura dokumentu
  - Uruchamianie skryptów

 2. Podstawy składni PHP: operacje na danych, podstawowe struktury i operatory
  - Praca ze zmiennymi
  - Typy zmiennych
  - Formularze i zmienne
  - Rzutowanie zmiennych
  - Przypisywanie na stałę typu (settype)
  - Stałe
  - Operacje na zmiennych i na stałych
  - Operatory
  - Operatory matematyczne
  - Operatory przypisania
  - Operatory porównania
  - Operator kontroli błędów
  - Operatory inkrementacji i dekrementacji
  - Operatory logiczne
  - Operator ciągu

 3. Instrukcje:
  - if, elseif, else,
  - pętla for
  - while
  - do...while
  - include, require, readfile

 4. Formularze

 5. Podstawowe funkcje 
  - Funkcje dla ciągów znaków
  - Funkcje daty
  - Funkcje matematyczne
  - Kontrola błędów za pomocą funkcji PHP
  - Klasy i obiekty 
  - Zdarzenia i ich obsługa
  - Lista zdarzeń
  - Wyrażenia regularne
 1. Przenoszenie zmiennych w obrębie serwisu www
  - Metody POST i GET
  - Cookies
  - Przenoszenie w polach hidden za pomocą formularza
  - Przenoszenie zmiennych w adresie url
  - Wykorzystanie zmiennych sesyjnych
 1. Wprowadzenie do baz danych
  - Instalowanie systemu MySQL
  - Logowanie się w systemie MySQL
  - Praca z aplikacją PHPMyAdmin
  - SQL - strukturalny język

 2. Typy relacji bazodanowych
  - Proste relacje i relacje typu wiele-do-wielu
  - Modyfikowanie danych przechowywanych w bazie
  - Łączenie się z bazą MySQL za pomocą PHP
  - Wysyłanie zapytań SQL za pomocą języka PHP

 3. Aplikacje bazodanowe
  - Obsługa sesji PHP
  - Uwierzytelnianie proste
  - Uwierzytelnianie http
  - Implementacja "koszyka zakupów"
  - Serwis WWW oparty na bazie danych
  - Wybrane przykłady aplikacji: blog i forum
  - Wprowadzenie do e-commerce
  - CMS - Content Management System

Metodologia pracy podczas szkolenia PHP MySQL:

- mini wykłady w Power Point
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2 dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

30 wrzesień - 1 październik
4-5 listopad
2-3 grudzień

2-3 styczeń
4-5 luty
4-5 marzec
1-2 kwiecień
6-7 maj
3-4 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1500 zł/osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz prgoram szkolenia PHP i mySQL program szkolenia php mysql

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte program szkolenia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left