szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
szkolenia, zarządzanie szkolenia, łódź szkolenia
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


 

Szkolenia

szkolenia, kursy, szkolenie Informatyczne szkolenia, kursy, szkolenie grafika komputerowa szkolenia, kursy, szkolenie QuarkXpress
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

Szkolenie QuarkXpress - skład i publikacja - szkolenie podstawowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Program szkolenia:

Szkolenie QuarkXpress przeznaczone dla osób chcących zapoznać się ze światem składu DTP, Grafików, projektantów, specjalistów do spraw reklamy, pracowników działów kreacji, redaktorów i osób dotychczas pracujących w programie Adobe PageMaker lub Adobe InDesign.
W trakcie szkolenia Quark Xpress zostaną bardzo szczegółowo omówione przede wszystkim zagadnienia związane z pracą z tekstem od prostego formatowania przez zaawansowany skład publikacji, aż do budowania skomplikowanych "layotów". Podczas kursu Quark omawiane są także graficzno-artystyczne możliwości programu, które stanowią niewielką jego część.

Program szkolenia QuarkXpress:

 1. Do czego służy QuarkXpress
  • Zadania programu
  • Skład a procesy drukarskie i introligatorskie - wiadomości podstawowe
 1. Zapoznanie z interfejsem programu
  • Menu - zmiany w zależności od wybranego obiektu
  • Narzędzia
  • Zapoznanie z paletami

 

 1. Omówienie preferencji podstawowych
  • Przygotowanie programu do pracy
 1. Tworzenie nowego dokumentu
  • Zapisywanie i tworzenie szablonu

 

 1. Wprowadzanie tekstu
  • Metody wprowadzania tekstu do programu
  • Przepływ tekstu
 1. Edycja obiektów
  • Selekcjonowanie obiektów
  • Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów
  • Przesuwanie elementów wewnątrz grupy
  • Blokowanie obiektów
  • Duplikowanie obiektów (Step and Repeat)
  • Kopiowanie obiektów
  • Wyrównywanie obiektów
  • Stos obiektów
  • Stosowanie poleceń przemieszczania w stosie
  • Elementy zakotwiczone
  • Zakotwiczanie obiektów w tekście
  • Zmiana kształtu obiektu

 

 1. Tabulatory
  • Ogólne zagadnienia związane z zastosowaniem tabulatorów
  • Umieszczanie tabulatorów w tekście
  • Ustawianie własnych punktów tabulacji
  • Edycja punktów tabulacji
 1. Tabele
  • Narzędzie do tworzenia tabel
  • Pusta tabela
  • Konwersja tekstu a tabelę
  • Tabele graficzne
  • Edycja pojedynczych komórek
  • Edycja linii tworzących tabelę

 

 1. Obrazy
  • Tworzenie ramki graficznej
  • Importowanie obrazów ( jakie formaty obsługuje program)
  • Możliwości edycji obiektów
  • Problemy z edycją obrazów w QuarkXPress
 1. Linie
  • Sposoby rysowania linii
  • Nadawanie liniom atrybutów
  • Edycja linii przerywanych (Dashes & Stripes)
  • Wbudowane obramowania

 

 1. Obiekty graficzne Beziera
  • Narzędzia Beziera
  • Zastosowanie palety pomiarowej przy edycji obiektów Beziera
  • Rysowanie obiektów Beziera
  • Modyfikowanie obiektów Beziera
  • Węzły
  • Przełączania typów węzła
  • Polecenie zamiany tekstu na ramkę (Text to Box)
  • Integracja obrazu z tekstem
  • Tekst i obiekty graficzne
  • Przezroczyste ramki tekstowe
  • Owijanie tekstu wokół obiektu
  • Zagadnienie ścieżek odcinania
  • Wytyczanie ścieżki odcinania
  • Tworzenie ścieżki odcinania we własnym zakresie
  • Opływanie obrazu tekstem
 1. Posługiwanie się arkuszami stylów
  • Style czcionkowe
  • Czym są style czcionkowe
  • Tworzenie stylów czcionki
  • Edycja i zapisywanie
  • Przydzielanie stylu czcionkowego
  • Style akapitowe
  • Zastosowanie stylów akapitu
  • Tworzenie, edycja i przydzielanie

 

 1. Strony Master
  • Pojęcie strony wzorcowej
  • Tworzenie nowej strony wzorcowej
  • Modyfikowanie stron wzorcowych
  • Generowanie własnej automatycznej ramki tekstowej
 1. Kolory
  • Pojęcie koloru
  • Uzyskanie koloru dodatkowego na wydruku
  • Przygotowanie koloru procesowego
  • Edycja koloru CMYK, RGB, HSB
  • Kolory dodatkowe użytkownika
  • Przydzielanie koloru obiektom tekstom

 

 1. Warstwy
  • Pojęcie warstwy w dokumencie
  • Tworzenie warstwy
  • Tworzenie warstwy
  • Informacje o obiektach umieszczonych na warstwach
  • Duplikowanie warstwy
  • Kopiowanie warstwy do innego dokumentu
  • Blokowanie warstwy
  • Łączenie warstw
  • Wyłączanie drukowania warstwy
 1. Znajdź i zamień
  • Specyfika polecenia
  • Zastosowania palety do formatowania tekstu

 

 1. Książki
  • Tworzenie książki
  • Dodawanie rozdziałów
  • Zmiana kolejności i usuwanie rozdziałów
  • Edycja pliku wzorcowego
  • Numerowanie stron
  • Drukowanie rozdziałów
 1. Indeksy
  • Umieszczanie załączników indeksowania
  • Edycja hasła umieszczonego w indeksie
  • Ponowne dodanie do indeksu oznaczonego wyrazu
  • Odnośniki do hasła w indeksie
  • Generowanie indeksu

 

 1. Wykazy
  • Wykaz dla dokumentu
  • Spis treści dokumentu
  • Tworzenie wykazu dla książki
  • Korekta wykazu
 1. Drukowanie
  • Przechwytywanie ustawień
  • Wydruk strony podzielonej na fragmenty
  • Style drukowania
  • Wstrzymywanie drukowania wybranych obiektów
  • PPD Manager
  • Plik EPS
  • Zebranie materiałów wyjściowych
  • Separacje kolorów
  • Zalewkowanie
  • Preferencje zalewkowania
  • Ustawienie zalewkowania dla wybranego koloru
  • Zalewkowanie różnych obiektów

Metodoliogia podczas szkolenia Quark Xpress:

- mini wykłady w PowerPoint
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

do uzgodnienia

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 2500 zl/osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz program szkolenia QuarkXpress program szkolenia QuarkXpress podstawy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte zgłoszenie na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left