szkolenia biznesowe, szkolenia informatyczne, szkolenia zarządzanie
 
logo KM Studio - szkolenia
szkolenia, zarządzanie szkolenia, łódź szkolenia
 
     

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


 

Szkolenia

szkolenia, kursy, szkolenie Informatyczne szkolenia, kursy, szkolenie grafika komputerowa szkolenia, kursy, szkolenie Adobe Indesign
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

Szkolenie InDesign - skład i publikacja - operacje podstawowe
Szkolenie Adobe InDesign

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia:

Szkolenie Adobe InDesign przeznaczone dla osób chcących zapoznać się ze światem składu DTP, grafików, projektantów, specjalistów do spraw reklamy, pracowników działów kreacji, redaktorów i osób dotychczas pracujących w programie Adobe PageMaker lub Quark XPress.
W trakcie szkolenia Adobe InDesign zostaną bardzo szczegółowo omówione przede wszystkim zagadnienia związane z pracą z tekstem od prostego formatowania przez zaawansowany skład publikacji, aż do budowania skomplikowanych "layotów". Podczas kursu InDesign omawiane są także graficzno-artystyczne możliwości programu, które stanowią dużą jego część.

Program szkolenia InDesign operacje podstawowe


1. Specyfika składu tekstu
Co to jest skład tekstu, typy oprogramowania, platformy sprzętowe
Wymogi techniczne programów do składu

2. Zapoznanie się z interfejsem użytkownika
Uruchamianie programu
Obszar roboczy 
Tworzenie nowego dokumentu 
Ustawienia strony i wielkości marginesów 
Linijki i linie pomocnicze 
 Zapisywanie pliku

3. Narzędzia pracy w Adobe InDesign
Paleta narzędzi
Ramki tekstowe 
Ramki graficzne 
Narzędzie Zaznaczenie 
Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie 
Narzędzie Tekst 
Tworzenie linii i transformacji
Modyfikacja ramek 
Swobodna modyfikacja ramek za pomocą narzędzia Zaznaczanie Modyfikacja ramek za pomocą listwy właściwości 
Wstawianie tekstu w ramkę 
Łączenie ramek tekstowych (linkowanie)

4. Elementy graficzne
Praca z grafiką
Wstawianie grafiki 
Obramowania 
Podstawowe obłamywanie tekstem

5. Praca z kolorem
Praca z kolorami
Zakładka Próbki 
Definiowanie i zmiana kolorów

6. Praca z tekstem
Praca z fontami (różne typy fontów) 
Formatowanie znaków
Kroje pisma 
Wielkość kroju pisma 
Wyróżnienia tekstu 
Kolory i nasycenie pisma 
Kerning i tracking 
Zmiana linii bazowej znaku
Formatowanie akapitów
Interlinia 
Wyrównywanie 
Odległości między akapitami 
Wcięcia akapitowe 
Tabulatory 
Inicjał śródtekstowy 
Siatka linii bazowych (register) i przyciąganie do niej

7. Praca z dokumentami wielostronicowymi
Zapoznanie się z obszarem pracy 
Importowanie tekstu 
Paleta Strony (layout) 
Wstawianie, zamiana i likwidacja stron 
Dokumenty jedno i wielołamowe
Praca ze stylami

Metodologia podczas szkolenia InDesign:

- mini wykłady w PowerPoint
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

W czasie szkolenia możliwość pracy na różnych wersjach oprogramowania:
Adobe InDesign CS2
Adobe InDesign CS3
Adobe InDesign CS4
Adobe InDesign CS5

Adobe InDesign CS6
Adobe InDesign CC

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

14-15 październik
18-19 listopad
16-17 grudzień

15-16 styczeń
17-18 luty
16-17 marzec
16-17 kwiecień
18-19 maj
17-18 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1300 zł/osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz program szkolenia Adobe InDesign program szkolenia InDesign podstawy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte zgłoszenie na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

Szkolenie InDesign - skład i publikacja - operacje zaawansowane
Szkolenie Adobe InDesign

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Opis szkolenia:

Szkolenie Adobe InDesign operacje zaawansowane przeznaczone jest dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę dotyczącą składu i publikacji nie tylko DTP, dla Grafików, projektantów, specjalistów do spraw reklamy, pracowników działów kreacji, redaktorów i osób dotychczas pracujących w programie Adobe PageMaker lub Quark XPress.
W trakcie szkolenia InDesign zostaną bardzo szczegółowo omówione przede wszystkim zagadnienia zaawansowane związane z pracą z tekstem, tworzeniem szablonów, tworzeniem skomplikowanych loyoutów. Podczas kursu Adobe InDesign omawiane są także graficzno-artystyczne możliwości programu, które stanowią dużą jego część.

Program szkolenia InDesign operacje zaawansowane


1. Zaawansowane preferencje programu i ustawienia interfejsu

2. Efektywne posługiwanie się klawiaturą
Obsługa kluczowych funkcji programu za pomocą skrótów klawiaturowych domyślnych i własnych

3. Teoria procesów DTP
Od projektu do wydruku
Przegląd i charakterystyka różnych metod przygotowania publikacji do druku oraz technologii drukowania

4. Siatki i linie pomocnicze
Profesjonalne techniki rozmieszczania elementów na stronie publikacji
Projektowanie na siatkach

5. Zaawansowane techniki typograficzne Formatowanie akapitów w dokumentach o rozbudowanej strukturze

6. Efektywne posługiwanie się stylami znakowymi i akapitowymi
Stosowanie stylów zagnieżdżonych i formowanie arkuszy stylów
Style list wypunktowanych i numerowanych
Przenoszenie stylów pomiędzy dokumentami

7. Zaawansowane techniki tworzenia i formatowania tabel przy udziale stylów tabeli i komórki

8. Praca z długimi dokumentami
Formowanie dokumentów w księgi
Tworzenie i edycja rozbudowanych spisów treści oraz skorowidzów
Numerowanie stron i podrozdziałów

9. Efektywne łączenie grafiki i tekstu.
Techniki oblewania grafiki tekstem w oparciu o ścieżki, maski i kanały alfa
Kotwiczenie w tekście obiektów graficznych
Podstawy przygotowania do składu grafiki bitmapowej w programie Adobe Photoshop

10. Tworzenie i edycja grafiki wektorowej za pomocą narzędzi kształtu, ścieżek i efektów rastrowych

11. Kontrolowanie przezroczystości obiektów

12. Zarządzanie kolorem i wykorzystanie koloru w procesie składu publikacji
Kolory CMYK, RGB i Pantone
Profile kolorów
Tworzenie zalewek i unikanie błędów pasowania

13. Importowanie plików programów Microsoft Word i Excel

14. Zarządzanie fontami w systemie Windows/Mac OS X i programach Adobe, Quark: narzędzia systemowe i dodatkowe

15. Zaawansowane funkcje mechanizmu szukania i zastępowania

16. Przygotowanie dokumentu do publikacji w Internecie w Adobe InDesign
Planowanie struktury dokumentu
Tworzenie łączy, zakładek, przycisków
Osadzanie plików dźwiękowych i wideo
Tworzenie multimedialnych plików PDF

17. Strukturyzowanie zawartości pliku za pomocą języka XML
Przyspieszanie i usprawnianie pracy nad dokumentami typu katalog produktów

18. Funkcje oszczędzające czas i przyspieszające pracę
Biblioteki, urywki, szablony, style obiektów
Obiekty kotwiczone
Mechanizm szybkiego stosowania stylów i poleceń
Zmienne tekstowe

Metodologia podczas szkolenia InDesign operacje zaawansowane

- mini wykłady w PowerPoint
- ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
- mini filmiki szkoleniowe

W czasie szkolenia możliwość pracy na różnych wersjach oprogramowania:
Adobe InDesign CS2
Adobe InDesign CS3
Adobe InDesign CS4
Adobe InDesign CS5

Adobe InDesign CS6
Adobe InDesign CC

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Czas trwania: 14 godzin / 2dni
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Status szkolenia: otwarte zamknięte
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Najbliższy termin:

14-15 październik
18-19 listopad
16-17 grudzień

15-16 styczeń
17-18 luty
16-17 marzec
16-17 kwiecień
18-19 maj
17-18 czerwiec

do uzgodnienia
szkolenia, szkolenie, kurs, kursy
Cena: 1300 zł/osoba

do uzgodnienia

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz program szkolenia Adobe InDesign operacje zaawansowane program szkolenia InDesign podstawy

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy

pobierz druk zgłoszenia na szkolenie otwarte zgłoszenie na szkolenie

szkolenia, szkolenie, kurs, kursy


bg_sitemap_down
 

Copyright © 2006

KM Studio - szkolenia, coaching
ul. Piotrkowska 125, 90-430 Łódź
tel.: 512-344-837, 512-344-836
Fax: 42 209-30-67,
kmstudio@kmstudio.com.pl
 
bg_left