Szkolenie dotNET / .NET (C#, Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET) - wprowadzenie do programowania

Opis szkolenia

Szkolenie dotNET (C#, Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET) przeznaczone jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę na temat języka .NET. Szkolenie dot.NET ma na celu pokazanie korzyści wynikających ze stosowania tego języka na potrzeby aplikacji pod systemy operacyjne Windows. Uczestnicy szkolenia dotNET powinni posiadać elementarną wiedzę na temat programowania w innych .

Szkolenie dotNET / .NET (C#, Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET) – program szkolenia

1. Wprowadzenie do platformy .NET
Struktura i sposób działania .NET
Środowisko Visual Studio
Języki platformy .NET

2. Język C#

Podstawowe instrukcje języka
Klasy i obiekty
Zastosowania programowania obiektowego

3. Windows Forms
Schemat aplikacji graficznych – formularze i kontrolki graficzne
Zastosowanie kontrolek w prostych aplikacjach wizualnych
Aplikacje wielo okienkowe (MDI)
Grafika 2D/GDI+ w .NET
Obsługa połączeń sieciowych – mechanizm gniazdek, protokoły HTTP i FTP
Okna dialogowe

4. ADO.NET

Idea obsługi danych
Operacje na plikach
Obsługa danych XML
Baza danych Microsoft SQL Server – instalacja i konfiguracja
Obsługa bazy danych MS SQL Server w .NET

5. ASP.NET
Tworzenie i obsługa formularzy w ASP.NET
Łączenie ASP.NET z XHTML
Połączenia z bazą danych MS SQL Server
Interakcja z serwerem – mechanizm sesji

Metodologia pracy podczas szkolenia .dotNET / .NET (C#, Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET) :

– mini wykłady w PowerPoint
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

NIE

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

8-9 lipiec
7-8 sierpień
9-10 wrzesień
7-8 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1800 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

PHP
ASP.NET
Programowanie BASH
PL/SQL - Oracle
PHP i MySQL
JAVA poziom II
JAVA poziom I
JavaScript

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia dotNET / .NET napisz.