Szkolenie Inteligencja emocjonalna jako skuteczne narzędzie w kontaktach międzyludzkich - Trening / kurs zarządzania emocjami

Opis szkolenia

Szkolenie inteligencja emocjonalna jest oparte na autodiagnozie własnego sposobu zachowania i odczuwania w kontaktach z ludźmi (klienci, współpracownicy, bliscy). Podczas zajęć pracujemy zarówno nad zmianą sposobu zachowania oraz nad zrozumieniem jego mechanizmów, przyczyn oraz nad lepszym uświadomieniem sobie emocji, których zazwyczaj doświadczamy.

Celem szkolenia inteligencja emocjonalna jest to,
by każdy biorący w nim udział przyjrzał się swoim mocnym stronom
i świadomie z nich korzystał podczas kontaktów z ludźmi,
by dostrzegł swoje słabe punkty i na tej podstawie stworzył indywidualny plan rozwoju. Dążymy do tego, by lepiej poznać siebie
i innych oraz rozpocząć pracę nad własnym „stylem interpersonalnym”. Efekty osiągane przez uczestników to: większa świadomość uczuć własnych oraz uczuć innych ludzi, skuteczniejsze kierowanie własnymi emocjami, tak, by były one sprzymierzeńcem
w codziennych działaniach, lepsza umiejętność słuchania innych
ze zrozumieniem, większa świadomość mechanizmów własnego działania, umiejętność udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia Inteligencja emocjonalna

 • większa świadomość uczuć własnych oraz uczuć innych ludzi
 • skuteczniejsze kierowanie własnymi emocjami,
  tak, by były one sprzymierzeńcem w codziennych działaniach
 • lepsza umiejętność słuchania innych ze zrozumieniem
 • większa świadomość mechanizmów własnego działania
 • umiejętność udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych

Szkolenie inteligencja emocjonalna – program szkolenia

1. Emocje – wszystko, co warto o nich wiedzieć

 • Czym są emocje, po co je odczuwamy, skąd się biorą?
 • Nazywanie emocji własnych oraz emocji innych ludzi
 • Czym jest inteligencja emocjonalna, czym jest dojrzałość emocjonalna?

2. Świadomość emocji i umiejętność korzystania z nich – praca nad „oswajaniem” uczuć

 • Ćwiczenia związane z poszerzaniem świadomości własnych emocji pojawiających się w sytuacjach zawodowych
 • Praca nad następującymi zagadnieniami:
  • na czym polega różnica między świadomością uczuć własnych a świadomością uczuć innych ludzi?
  • jak okazywać emocje?
  • jak odczytywać emocje u innych?
  • jak wpływać na emocje innych ludzi w sposób świadomy
  • na czym polega gotowość do przyjmowania i wyrażania uczuć „pozytywnych” i „negatywnych”?
  • jak kierować swoim zachowaniem, gdy czujemy silne emocje?
  • czy da się kontrolować emocje?
  • w jaki sposób korzystać z wiedzy o emocjach w codziennych kontaktach z klientami i (współ)pracownikami?
 • Przekonania jako źródło powstawania emocji: praca
  nad modyfikacją nieużytecznych przekonań
 • Nawyki, które wywołują nieprzyjemne emocje: praca
  nad ich zmianą

3. Stres – jako szczególna zbitka nieprzyjemnych emocji:
jak sobie z nim radzić, jak z niego korzystać?

 • czym jest stres
 • jak powstaje
 • nad czym możemy panować, a co jest poza naszą kontrolą?
 • praca z przekonaniami wywołującymi lęk
 • techniki relaksacyjne
 • profilaktyka radzenia sobie ze stresem

4. Komunikacja z ludźmi a inteligencja emocjonalna

 • słuchanie innych ze zrozumieniem przy zachowaniu przestrzeni dla siebie
 • umiejętność wyrażania swoich opinii, oczekiwań i potrzeb pomimo (czasem) nieprzyjemnych uczuć
 • efektywna i satysfakcjonująca współpraca z ludźmi oparta
  na empatii wobec innych i siebie
 • co zamiast agresji? Czym jest zachowanie agresywne?
  Jak pracować nad sobą by je ograniczać, jak pracować nad sobą, by asertywnie reagować na agresję innych
 • udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych
 • zadawanie pytań, parafrazowanie, interpretowanie, klasyfikowanie, nie-ocenianie, odzwierciedlanie – w kontekście trudnych emocjonalnie sytuacji
 • model von Thuna jako sposób manipulację i komunikowanie
  nie wprost

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia Inteligencja emocjonalna

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

5-6 czerwiec
3-4 lipiec
5-6 sierpień
4-5 wrzesień
2-3 październik
30-31 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Asertywność
Komunikacja interpersonalna
Sztuka dyskusji
Zarządzanie czasem
Zarządzanie pracownikami
Work Life Balance

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Inteligencja emocjonalna napisz.