Szkolenie PHP MySQL - programowanie na potrzeby www - operacje podstawowe

Opis szkolenia

Szkolenie PHP i MySQL przeznaczone jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę na temat języka PHP oraz bazy danych MySQL
w celu tworzenia dynamicznych i rozbudowanych stron internetowych. Wymagamy aby uczestnik szkolenia PHP MySQL, posiadał elementarną wiedzę na temat języka HTML i CSS.
Na szkoleniu PHP MySQL dowiedzą się Państwo, jak zainstalować serwer do Obsługi PHP, jak zainstalować bazę danych MySQL, poznacie Państwo składnie języka, najważniejsze funkcje
i mechanizmy i jak budować systemy CMS wykorzystując PHP
i MySQL. Na szkolenie PHP zapraszamy również uczestników,
którzy są programistami i chcą zmienić środowisko developerskie.

Szkolenie PHP i MySQL – uzyskane umiejętności podczas kursu

 • zdobycie wiedzy na temat sposobu funkcjonowania przeglądarek internetowych
 • poznanie podstaw dotyczących języka PHP
 • zapoznanie się ze sposobami instalacji serwerów do obsługi PHP
  i edytorów wspomagających język PHP
 • sposobów budowania systemów CMS
 • wyćwiczenie metod tworzenia dynamicznych serwisów www
 • poznanie technologii wykorzystywanych na potrzeby stron www
 • instalacja i umiejętność pracy z bazą MySQL
 • podstawy programowania obiektowego
 • podstawowe zasady bezpieczeństwa przy tworzeniu kodu

Program szkolenia PHP
i MySQL

  1. Wprowadzenie do języka PHP
   – Instalacja serwera Apache pod Windows
   – Umieszczanie skryptów na stronach www (wewnętrznie
   i zewnętrznie)
   – Podobieństwa do innych jeżyków programowania
   – Struktura dokumentu
   – Uruchamianie skryptów
  2. Podstawy składni PHP: operacje na danych, podstawowe struktury i operatory
   – Praca ze zmiennymi
   – Typy zmiennych
   – Formularze i zmienne
   – Rzutowanie zmiennych
   – Przypisywanie na stałe typu (settype)
   – Stałe
   – Operacje na zmiennych i na stałych
   – Operatory
   – Operatory matematyczne
   – Operatory przypisania
   – Operatory porównania
   – Operator kontroli błędów
   – Operatory inkrementacji i dekrementacji
   – Operatory logiczne
   – Operator ciągu
  3. Instrukcje:
   – if, elseif, else,
   – pętla for
   – while
   – do…while
   – include, require, readfile
  4. Formularze
  5. Podstawowe funkcje 
   – Funkcje dla ciągów znaków
   – Funkcje daty
   – Funkcje matematyczne
   – Kontrola błędów za pomocą funkcji PHP
   – Klasy i obiekty
   – Zdarzenia i ich obsługa
   – Lista zdarzeń
   – Wyrażenia regularne
  6. Przenoszenie zmiennych w obrębie serwisu www
   – Metody POST i GET
   – Cookies
   – Przenoszenie w polach hidden za pomocą formularza
   – Przenoszenie zmiennych w adresie url
   – Wykorzystanie zmiennych sesyjnych

Wprowadzenie do baz danych

 1. Baza danych MySQL
  – Instalowanie systemu MySQL
  – Logowanie się w systemie MySQL
  – Praca z aplikacją PHPMyAdmin
  – SQL – strukturalny język
 2. Typy relacji bazodanowych
  – Proste relacje i relacje typu wiele-do-wielu
  – Modyfikowanie danych przechowywanych w bazie
  – Łączenie się z bazą MySQL za pomocą PHP
  – Wysyłanie zapytań SQL za pomocą języka PHP
 3. Aplikacje bazodanowe
  – Obsługa sesji PHP
  – Uwierzytelnianie proste
  – Uwierzytelnianie http
  – Implementacja „koszyka zakupów”
  – Serwis WWW oparty na bazie danych
  – Wybrane przykłady aplikacji: blog i forum
  – Wprowadzenie do e-commerce
  – CMS – Content Management System

Metodologia pracy podczas szkolenia PHP MySQL

– mini wykłady w PowerPoint
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

5-6 czerwiec
3 lipiec
31 lipiec-1 sierpień
4-5 wrzesień
2-3 październik
28-29 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1600 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

PHP
MySQL - admnistracja
MySQL - zarządzanie
SQl w bazie MySQL
JavaScript
Html - tworzenie stron www

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia PHP i MySQL napisz.