Szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi prowadzone jest zgodnie z poniższą definicją: 

Zarządzanie to umiejętność realizowania pracy z wykorzystaniem pomocy innych osób, dzięki wpływom wywieranym na ich działania (w ujęciu użyteczności/sensowności, czasu trwania, ilości zmian), poprzez przysposobienie w codzienności cyklu zarządzania. Wszystko po to, by zmaksymalizować efektywność i celowość wykonywanych czynności. 

Na kurs składa się kilka segmentów, będących jednocześnie kolejnymi krokami zarządzania zasobami ludzkimi:

 • cel
 • plan
 • rozdzielanie zadań z wykorzystaniem skutecznej komunikacji
 • kontrola
 • ewentualne działania korygujące

W trakcie ich trwania, z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń, uczestnicy uczą się motywowania, klarownej komunikacji, asertywnego egzekwowania umów oraz elementów oddziaływania
na pracowników, w taki sposób, aby ich praca była maksymalnie adekwatna do założeń.

 

Umiejętności, które Uczestnicy nabywają w trakcie szkolenia: 

 • zapoznanie się z różnymi stylami zarządzania i sukcesywne dostosowanie ich do własnego trybu pracy oraz trybu pracy współpracowników
 • kompetentne budowanie sprawnie funkcjonującego zespołu złożonego z wielu indywidualności
 • spostrzeganie talentów interpersonalnych własnych
  oraz u współpracowników
 • rozróżnienie roli podwładnych i managerów w firmie 
 • poznanie cyklu zarządzania (cel, plan, delegowanie, kontrola, działania korygujące)
 • dostrzeżenie ważkości wpływu komunikacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • umiejętność oddelegowywania zadań
 • asertywne egzekwowanie umów
 • sprawna kontrola działań
 • skuteczne motywowanie pracowników

 

Szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi Program szkolenia:

 1. Cykl zarządzania zasobami ludzkimi
  1. Po co w organizacji manager i jaka jest jego rola
  2. Porządek w organizacji jako główny warunek sukcesu zespołu
  3. Cykl zarządzania – niezawodny składnik osiągania powodzenia w zarządzaniu
  4. Cel, Plan, Delegowanie, Kontrola – nieodzowne elementy zarządzania zasobami ludzkimi
 2. Cel i planowanie – składowe pracy managera i jego pracowników
  1. Trafnie ustalony Cel to najskuteczniejszy motywator
  2. Reguła SMART(ER) – ustanawianie celów
  3. Rozdział dużych celów głównych i długoterminowych
  na mniejsze cele krótkoterminowe

  4. Jak szacować i mierzyć pracę pracowników 
  5. O tym, że Czas jest jednym z najistotniejszych świadectw produktywności pracowników
  6. Jak planować pracę – praktyczne narzędzia i metody.

III. Rozdzielanie dyspozycji pracownikom
1. Komunikacja interpersonalna, czyli mówienie do swoich pracowników i słuchanie swoich pracowników
2. Asertywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako doskonale zbalansowana postawa między uległością i agresją
3. Model zarządzania sytuacyjnego Blancharda – rodzaje delegowania pracy pracownikom w zależności od ich kompetencji
i zaangażowania

4. Rozpoznawanie stylów komunikacji u pracowników
5. Tworzenie więzi w zespole

IV. Motywowanie
1. Czym jest motywator
2. Piramida Masłowa jako wskazówka przy identyfikowaniu potrzeb pracowników
3. Co najbardziej demotywuje w pracy
4. Jaki jest cel pracowników, kiedy przychodzą do pracy

 1. Kontrola
  1. Kontrola nastawiona na cel
  2. Na czym polega rola feedbacku w procesie kontroli
  3. Jaka jest rola planowania w przebiegu kontroli
  4. Każdy uczestnik posiada inne umiejętności, które mogą być wykorzystane w pracy – Analiza
  5. Jak skutecznie określać przyczyny, z jakich wynika niezrealizowanie celów pracy
  6. Utrudnienia w komunikacji oraz pozostałe składowe zakłócające owocne zarządzanie – Analiza 

 


Metodologia szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi:

Podczas szkolenia wykorzystujemy następujące metody szkoleniowe:

 • mini wykłady w PowerPoint
 • dyskusja, 
 • praca w parach,
 • praca w grupach
 • zadania indywidualne
 • odgrywanie ról
 • nagrania wideo i analiza uzyskanego materiału
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

17-18 czerwiec
15-16 lipiec
19-20 sierpień
16-17 wrzesień
14-15 październik
12-13 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Rozmowy okresowe
Rozmowa rekrutacyjna
Leadership - liderowanie, przywództwo
Team Building
Coaching
Praca w zespole

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie zasobami ludzkimi napisz.