Power Query – pobieranie i przekształcanie danych w Excelu

Opis szkolenia

Szkolenie Power Query – pobieranie i przekształcanie danych w Excelu przeznaczone jest dla osób często importujących dane z różnych źródeł. Uczestnicy szkolenia powinni znać aplikację MS Excel przynajmniej na poziomie podstawowym. Ze szkolenia tego mogą również skorzystać osoby używające darmowej aplikacji Power BI Desktop, ponieważ do importu danych używany jest ten sam Power Query, co w Excelu.

 

Szkolenie Power Query uzyskane umiejętności:

 • Znaczne skrócenie czasu importu danych do Excela (rzędu setek godzin w roku)
 • Zautomatyzowane naprawianie i czyszczenie importowanych danych
 • Importowanie danych z wielu różnych formatów plików
 • Łączenie danych umieszczonych w różnych źródłach
 • Filtrowanie, grupowanie i sortowanie importowanych danych
 • Tworzenie własnych obliczeń na importowanych danych
 • Różne metody ładowania danych
 • Tworzenie wykresów na mapach

 

Program szkolenia:

 1. Terminologia i interfejs użytkownika
  . Miejsce Power Query w rozwiązaniach Business Intelligence
  . Ewolucja narzędzia Power Query
  . Zalety Power Query przewyższające dotychczasowe narzędzia bazodanowe w Excelu
  . Zapoznanie się z oknem narzędzia Power Query
  . Automatyzacja importu danych – zapytania i kroki
 2. Łączenie się z różnymi źródłami danych
  . Łączenie z plikami tekstowymi (TXT i CSV)
  . Łączenie z relacyjną bazą danych MS Access
  . Łączenie z plikami XML i JSON
  . Łączenie z plikami Excela XLSX
  . Pobieranie listy plików z folderu
  . Pobieranie danych z wszystkich plików umieszczonych w folderze
  . Pobieranie danych z plików PDF
  . Pobieranie danych tabelarycznych ze stron www
  . Pobieranie danych ze strumieniowego źródła danych OData
 3. Przekształcenia danych w Power Query
  . Naprawa typowych problemów występujących w bazach danych
  . Czyszczenie danych
  . Filtrowanie i sortowanie danych
  . Tworzenie własnych kolumn obliczeniowych (bez pisania formuł)
  . Grupowanie danych i możliwości obliczeń agregujących
  . Narzędzia: Kolumna przestawna, Anuluj przestawienie kolumn, Transponuj
  . Konwersja tabeli jednokolumnowej na wielokolumnową
  . Tworzenie tabeli kalendarzowej
 4. Gdzie można umieścić zaimportowane dane?
  . Ładowanie do arkusza jako tabela nazwana
  . Ładowanie do arkusza jako raport tabeli przestawnej
  . Ładowanie do arkusza jako wykres przestawny
  . Ładowanie do modelu danych
  . Tworzenie samego połączenia bez ładowania danych
  . Różne sposoby odświeżania zapytań
  . Przedstawienie danych na mapie w dodatku Power Map
 5. Praca z wieloma zapytaniami
  . Dołączanie zapytań
  . Scalanie zapytań
  . Rodzaje sprzężeń używanych podczas scalania zapytań
 6. Specyfikacje i ograniczenia Power Query
  . Ustawienia prywatności danych
  . Widok zależności zapytań
  . Techniczne ograniczenia funkcji Power Query

 

Szkolenie Power Query metodologia:


– mini wykłady w Power Point
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

24-25 lipiec
28-29 sierpień
25-26 wrzesień
23-24 październik
20-21 listopad
18-19 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1800 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Excel średnio zaawansowany
Excel zaawansowany
Power Pivot
Power BI Desktop

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Power Query napisz.