Szkolenie Komunikacja interpersonalna

Opis szkolenia

Szkolenie komunikacja interpersonalna obejmuje szereg zagadnień dotyczących komunikacji interpersonalnej, pomagających zrozumieć co dzieje się między ludźmi w trakcie wymiany informacji.

W głównej mierze koncentruje się na ćwiczeniach związanych
z precyzją oraz zrozumiałością przekazu zarówno wtedy,
gdy się go „wysyła” jak i „odbiera”. Kurs komunikacja interpersonalna ukazuje też siłę wpływania na innych poprzez umiejętne dostosowanie komunikatu do odbiorcy. Szkolenie komunikacja interpersonalna obejmuje również zagadnienia teoretyczne
i praktyczne dotyczące rozumienia i rozwiązywania konfliktów spowodowanych zakłóceniami w komunikacji.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia komunikacja interpersonalna

 • Przekazywanie informacji w sposób zrozumiały
 • Świadomość roli przekazu werbalnego i niewerbalnego
 • Przedstawianie informacji w sposób precyzyjny, klarowny, przejrzysty i spójny
 • Korzystanie z przykładów, agendy, tabel, diagramów, piktogramów
 • Świadome stosowanie argumentacji i kontrargumentacji
 • Aktywne słuchanie ze zrozumieniem
 • Świadomość postawy pro aktywnej w komunikacji
  (m.in. inicjowanie dialogu)
 • Parafrazowanie i klaryfikacja mające na celu upewnienie się,
  czy przekaz został poprawnie zrozumiany
 • Umiejętność dopasowania komunikatu do odbiorcy
 • Znajomość własnego stylu komunikacji
 • Znajomość barier i zakłóceń w komunikacji społecznej
 • Wczesne rozpoznawanie sygnałów konfliktu

Szkolenie komunikacja interpersonalna – program szkolenia

1. Czym jest komunikacja interpersonalna

 • co mówić i jak mówić
 • świadomość celu w przekazywaniu informacji
 • ćwiczenia precyzji mówienia
 • ćwiczenia jasności, przejrzystości i spójności przekazu
 • stosowanie pytań
 • stosowanie przykładów

2. Typy osobowości a styl komunikacji
Test osobowości Hartmana w kontekście potrzeb i przeszkód poszczególnych Uczestników w komunikacji

3. Poznanie swojego stylu komunikacji

 • Określenie własnego stylu w komunikacji
 • Analiza swojego sposobu interakcji z innymi – okno Johari

4. Komunikacja niewerbalna

 • Funkcje komunikacji niewerbalnej
 • Komunikaty niewerbalne – ćwiczenie
 • Komunikaty interakcyjne
 • Emocje w komunikacji niewerbalnej: jak z nich korzystać
 • Zakłócenia komunikacji – ćwiczenie

5. Bariery w komunikacji społecznej i ich przezwyciężanie

 • Bariery komunikacyjne
 • Bariery utrudniające słuchanie – ćwiczenie
 • Zakłócenia komunikacji w bliskich relacjach
 • Parafraza, klaryfikacja, zadawanie pytań, ocena, interpretacja – jako techniki znoszące bariery w komunikacji
 • Budowanie przekonań oraz umiejętności sprzyjających nieoceniającemu komunikowaniu

6. Słuchanie jako element komunikacji

 • Cztery kroki skutecznego słuchania
 • Czym jest aktywne słuchanie
 • 4 uszy i 4 usta w komunikacji

7. Elementy asertywności w komunikacji

8. Konflikty jako skutek trudności w komunikacji

 • Analiza transakcyjna E. Berne’a
 • Rozwiązywanie konfliktów (style reakcji na konflikt, etapy)
 • Model stylów reakcji na konflikt – test oparty na samoocenie uczestników
 • Techniki wspomagające efektywne zarządzanie konfliktami
  i ich rozwiązanie
 • Odgrywanie scenek

9. Wywieranie wpływu na innych poprzez komunikację

 • Argumentacja
 • Kontrargumentacja
 • Język korzyści
 • Stosowanie przykładów
 • Stosowanie „pomagaczy” takich jak: diagramy, tabele, wykresy, piktogramy, zdjęcia

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia komunikacja interpersonalna

 • Prezentacja materiału i technik przez trenera
 • Praca własna uczestników
 • Ćwiczenia z kamerą
 • Odgrywanie scenek
 • Coachingowe metody pracy
 • Dyskusja z uczestnikami
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

7-8 sierpień
9-10 wrzesień
7-8 październik
4-5 listopad
2-3 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Asertywność
Inteligencja emocjonalna
Sztuka dyskusji
Praca w zespole
Zarządzanie pracownikami

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Komunikacja interpersonalna napisz.