Szkolenia z komunikacji

Formuła szkoleń z komunikacji

Szkolenia z komunikacji kierowane są zarówno do specjalistów, jak i osób prywatnych pragnących poprawić lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie umiejętności miękkich. Obejmują kompetencje przydatne w relacjach z ludźmi zarówno w sytuacjach zawodowych jak i nieformalnych. KM Studio proponuje szkolenia uwzględniające zarówno sztukę mówienia, jak i słuchania, budowania spójności grupy pracowników, naukę pracy w zespole, umiejętność pertraktacji bazującej na szacunku do drugiego człowieka, świadomości własnej prezencji. 

Są to szkolenia przydatne w poszerzeniu świadomości nas samych, dostrzeżenia jak na poziomie werbalnym odbierają nas inni, nauki komunikowania się w sposób maksymalnie obniżający potencjalną możliwość konfliktów. Pomogą Państwu nie tylko w zredukowaniu stresu związanego wystąpieniami publicznymi w pracy, ale mogą realnie przyczynić się do poprawy jakości relacji z bliskimi również na poziomie prywatnym.

Szkolenia Z Komunikacji W KM Studio

 1. Aktywne słuchanie
 2. Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu
 3. Emisja głosu: dbać o głos i dobrze z niego korzystać. Warsztaty pracy głosem, warsztaty emisji głosu
 4. Facylitacja
 5. Feedback – udzielanie informacji zwrotnej
 6. Komunikacja interpersonalna
 7. Komunikacja w biznesie
 8. Praca w zespole: umiejętności interpersonalne potrzebne do współdziałania
 9. Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych
 10. Sztuka perswazji
 11. Sztuka prowadzenia dyskusji
 12. Team Building
 13. Wywieranie wpływu