Szkolenie z perswazji

Opis szkolenia

Szkolenie z perswazji opiera się na ćwiczeniu oddziaływania na procesy, które odbywają się poza uwagą drugiej osoby. Zasoby uwagi są niewielkie. Świadome przetwarzanie informacji jest znikome wobec ogromu procesów mających swój bieg w nieświadomości. To co dzieje się w uwadze jest najpierw przygotowane poza uwagą. Bieg zdarzeń przybiera formę wcześniej wyznaczoną poza świadomością. Koncentrujemy się na praktycznym ćwiczeniu elementów skutecznego zmieniania przekonań i wywierania wpływu.

Podczas szkolenia z perswazji odwołujemy się do najnowszych badań nad mózgiem. Uczestnik kursu perswazji nie tylko umie posłużyć się niezawodnymi sposobami perswazji ale i rozumie dlaczego są skuteczne. Dokonujemy opisu i analizy doświadczeń uczestników i wyprowadzamy z nich reguły efektywnego oddziaływania komunikacyjnego. Uczestnik szkolenia perswazja otrzymuje wyćwiczone, zrozumiane, niezawodne umiejętności do zastosowania w sytuacjach biznesowych i prywatnych. Warsztat zawiera też elementy manipulacji, które omawiamy w kontekście obrony przed nią.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia sztuka perswazji

 • Technologia tworzenia relacji
 • Uprawianie perswazji z dowolną osobą
 • Egzekwowanie umów
 • Budowanie pozytywnej emocjonalnej oceny
 • Właściwe posługiwanie się własnym ciałem
 • Właściwe posługiwanie się głosem
 • Rozumienie własnych reakcji emocjonalnej
 • Rozumienie reakcji emocjonalnej drugiej osoby
 • Przekonywanie bez używania argumentacji
 • Inspirowanie/ motywowanie innych do działania
 • Zadawanie skutecznych pytań
 • Rozumienie magicznej roli potrzeby bycia ważnym
 • Zaspokajanie potrzeby bycia ważnym
 • Uzyskiwanie tego co chcesz od innych ludzi
 • Wiedza na temat najczęstszych technik manipulacji oraz tego jak im nie ulegać

Szkolenie z perswazji – uzyskuj od ludzi to co chcesz, przez oddziaływanie na procesy bezwiedne- program szkolenia

I. Zasady skutecznej komunikacji

 • Operowanie ciałem
 • Operowanie głosem
 • Rola ciała migdałowatego
 • Oddziaływanie na postawy
 • Zmiana przekonań bez argumentacji

II. Tworzenie relacji w oparciu o potrzebę bycia ważnym i wywieranie wpływu

 • Jak tworzyć więź w relacji?
 • Potrzeba bycia ważnym
 • Zaspokajanie potrzeby bycia ważnym
 • Sposoby podarowania uwagi
 • Jak działa perswazja

III. Tworzenie relacji w oparciu o inne potrzeby i wywieranie wpływu

 • Rozpoznawanie potrzeb i zaspokajanie ich
 • Potrzeby są brakiem, czyli mówiąc dosłownie są cierpieniem. Trzeba je odkryć i uśmierzyć ból.
 • Sposoby rozpoznawanie potrzeb: przez obserwację; przez aktywne słuchanie, które ma odzwierciedlenie w ciele słuchającego: kontakt wzrokowy, wychylanie się, potakiwanie; przez zadawanie pytań – nie zakładaj jaka potrzeba dominuje w drugiej osobie, sprawdź to!
 • Zadawanie właściwych silnych pytań
 • Dostrajanie się fizyczne
 • Dostrajanie się mentalne

IV. Niektóre mechanizmy wpływu manipulacyjnego

 • wpływ oparty o wzajemność
 • wpływ oparty o zaangażowanie i konsekwencję
 • wpływ nacisku społecznego
 • wpływ wynikający z bycia lubianym
 • wpływ autorytetu
 • wpływ, który pociąga ograniczenie dostępu, niepowtarzalność, bezpowrotność

V. Poznawanie siebie samego, jako ważny warunek perswazji

 • Kwestionariusz osobowości NEO-FFI
 • Omówienie wyników

Podczas warsztatu sztuka perswazji przy każdym ćwiczeniu pracujemy głównie nad aspektem niewerbalnych umiejętności wywierania wpływu przez Uczestników.

Metodologia pracy podczas szkolenia sztuka perswazji

 • filmy szkoleniowe
 • ogrywanie scenek
 • praca w parach
 • dyskusja grupowa
 • studia przypadków
 • nagrywanie Video i analiza uzyskanego materiału
 • mini wykłady – prezentacje PowerPoint
status szkolenia otwarte zamknięte
grupa szkoleniowa

1-10 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

19-20 Sierpień
21-22 Wrzesień
19-20 Październik
23-24 Listopad
21-22 Grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1300 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Sprzedaż
Zarządzanie pracownikami
Negocjacje
Wywieranie wpływu
Sztuka dyskusji

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Sztuka perswazji napisz.