Szkolenie z perswazji

Opis szkolenia

Szkolenie z perswazji opiera się na ćwiczeniu oddziaływania
na procesy, które odbywają się poza uwagą drugiej osoby.

Zasoby uwagi są niewielkie. Świadome przetwarzanie informacji jest znikome wobec ogromu procesów mających swój bieg
w nieświadomości. To, co dzieje się w uwadze, jest najpierw przygotowane poza uwagą. Bieg zdarzeń przybiera formę wcześniej wyznaczoną poza świadomością. Koncentrujemy się na praktycznym ćwiczeniu elementów skutecznego zmieniania przekonań
i wywierania wpływu.

Podczas szkolenia z perswazji odwołujemy się do najnowszych badań nad mózgiem. Uczestnik kursu perswazji nie tylko umie posłużyć się niezawodnymi sposobami perswazji ale i rozumie dlaczego są skuteczne.

Dokonujemy opisu i analizy doświadczeń uczestników
i wyprowadzamy z nich reguły efektywnego oddziaływania komunikacyjnego. Uczestnik szkolenia perswazja otrzymuje wyćwiczone, zrozumiane, niezawodne umiejętności do zastosowania w sytuacjach biznesowych i prywatnych. Warsztat zawiera
też elementy manipulacji, które omawiamy w kontekście obrony przed nią.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia z perswazji

 • Technologia tworzenia relacji
 • Uprawianie perswazji z dowolną osobą
 • Egzekwowanie umów
 • Budowanie pozytywnej emocjonalnej oceny
 • Właściwe posługiwanie się własnym ciałem
 • Właściwe posługiwanie się głosem
 • Rozumienie własnych reakcji emocjonalnej
 • Rozumienie reakcji emocjonalnej drugiej osoby
 • Przekonywanie bez używania argumentacji
 • Inspirowanie/ motywowanie innych do działania
 • Zadawanie skutecznych pytań
 • Rozumienie magicznej roli potrzeby bycia ważnym
 • Zaspokajanie potrzeby bycia ważnym
 • Uzyskiwanie tego co chcesz od innych ludzi
 • Wiedza na temat najczęstszych technik manipulacji
  oraz tego jak im nie ulegać

Szkolenie z perswazji – uzyskuj od ludzi to co chcesz, przez oddziaływanie na procesy bezwiedne- program szkolenia

I. Zasady skutecznej komunikacji

 • Operowanie ciałem
 • Operowanie głosem
 • Rola ciała migdałowatego
 • Oddziaływanie na postawy
 • Zmiana przekonań bez argumentacji

II. Tworzenie relacji w oparciu o potrzebę bycia ważnym
i wywieranie wpływu

 • Jak tworzyć więź w relacji?
 • Potrzeba bycia ważnym
 • Zaspokajanie potrzeby bycia ważnym
 • Sposoby podarowania uwagi
 • Jak działa perswazja

III. Tworzenie relacji w oparciu o inne potrzeby
i wywieranie wpływu

 • Rozpoznawanie potrzeb i zaspokajanie ich
 • Potrzeby są brakiem, czyli mówiąc dosłownie są cierpieniem. Trzeba je odkryć i uśmierzyć ból.
 • Sposoby rozpoznawanie potrzeb: przez obserwację; przez aktywne słuchanie, które ma odzwierciedlenie w ciele słuchającego: kontakt wzrokowy, wychylanie się, potakiwanie; przez zadawanie pytań – nie zakładaj jaka potrzeba dominuje
  w drugiej osobie, sprawdź to!
 • Zadawanie właściwych silnych pytań
 • Dostrajanie się fizyczne
 • Dostrajanie się mentalne

IV. Niektóre mechanizmy wpływu manipulacyjnego

 • wpływ oparty o wzajemność
 • wpływ oparty o zaangażowanie i konsekwencję
 • wpływ nacisku społecznego
 • wpływ wynikający z bycia lubianym
 • wpływ autorytetu
 • wpływ, który pociąga ograniczenie dostępu, niepowtarzalność, bezpowrotność

V. Poznawanie siebie samego, jako ważny warunek perswazji

 • Kwestionariusz osobowości NEO-FFI
 • Omówienie wyników

Podczas warsztatu sztuka perswazji przy każdym ćwiczeniu pracujemy głównie nad aspektem niewerbalnych umiejętności wywierania wpływu przez Uczestników.

Metodologia pracy podczas szkolenia sztuka perswazji

 • filmy szkoleniowe
 • ogrywanie scenek
 • praca w parach
 • dyskusja grupowa
 • studia przypadków
 • nagrywanie Video i analiza uzyskanego materiału
 • mini wykłady – prezentacje PowerPoint
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

15-16 lipiec
19 sierpień
16-17 wrzesień
14-15 październik
11-12 listopad
9-10 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Sprzedaż / techniki sprzedaży
Zarządzanie pracownikami
Negocjacje
Wywieranie wpływu
Sztuka dyskusji

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Sztuka perswazji napisz.