Szkolenia zarządzanie

Szkolenia z zarządzania są kierowane do menedżerów lub osób, które w relacji zawodowej z innymi delegują im zadania. Wszystkie szkolenia
z obszaru zarządzania są oparte o tzw. cykl zarządzania, czyli bazują na modelu: cel- plan-delegowanie-kontrola i pokazują w jaki sposób poruszać
się po tym „kole” sprawnie identyfikując moment, w którym się aktualnie znajdujemy. 

Wszystkie szkolenia z zarządzania obejmują również moduł komunikacji i pozwalają trenować zachowania przydatne w relacjach z podwładnymi
i współpracownikami takie jak: wydawanie poleceń, motywowanie, delegowanie zadań, feedback, asertywność, egzekwowanie umów.

Proponujemy Państwu szkolenia podstawowe, takie jak zarządzanie pracownikami, zarządzanie produktywnością dla brygadzistów i mistrzów, zarządzanie projektami jak również zachęcamy do udziału w kursach zaawansowanych rozwijających umiejętności przywódcze (szkolenie Leadership – świadome przywództwo), mentorskie (Mentoring, czyli przekazywanie wiedzy przez siłę autorytetu), czy coachingowe (Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju, Coaching w zarządzaniu).

W KM Studio mają Państwo możliwość zgłębić specyficzne aspekty zarządzania takie jak kierowanie zmianą, konfliktem, czy prowadzenie okresowych rozmów oceniających, oraz rekrutacyjnych.

Szkolenia Z zarządzania W KM Studio

 1. Leadership – świadome przywództwo
 2. Motywowanie pracowników i współpracowników
 3. Rozmowa rekrutacyjna w praktyce – technika wywiadu kompetencyjnego
 4. Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające
 5. Zarządzanie dla zwiększenia produktywności – treningi dla brygadzistów, mistrzów, liderów, kierowników niższego szczebla oraz kadry zarządzającej wyższego szczebla
 6. Zarządzanie energią
 7. Zarządzanie flotą samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn budowlanych w MultiGPS
 8. Zarządzanie konfliktem – strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania
 9. Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce
 10. Zarządzanie produkcją
 11. Zarządzanie produktywnością
 12. Zarządzanie projektem – czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość (zgodnie z PMBOKRGuide – Project Management Body of Knowledge 4th edition)
 13. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 14. Zarządzanie zespołem sprzedażowym
 15. Zarządzanie zmianą – dobra strategia i współpraca z ludźmi