Szkolenie z pisania ekspresywnego - Journal to the Self®

Opis szkolenia

Szkolenie pisanie ekspresywne – Journal to the Self® to praktyczny, inspirujący oraz transformujący warsztat pisania ekspresywnego i prowadzenia dzienników w celu osobistego rozwoju, twórczej ekspresji, wzbogacania życia i lepszego radzenia sobie
z wyzwaniami codzienności. To warsztat dedykowany każdemu,
kto chciałby pogłębić umiejętności – bądź nauczyć się od podstaw – tego, jak rozpocząć praktykę pisania ekspresywnego w swojej codzienności i dzięki niej poznawać siebie, szukać odpowiedzi
na swoje pytania oraz transformować własne życie. Szkolenie
z pisania ekspresywnego – Journal to the Self® to warsztat prowadzony w oparciu o metodę Journal to the Self®, opracowaną przez Kathleen Adams – założycielkę Center for Journal Therapy
w Denver. Jest to warsztat, dzięki któremu nauczysz się praktyki pogłębiania kontaktu ze sobą, z której będziesz mógł korzystać
w swojej codzienności w zaciszu swojego domu. To niezwykle inspirująca podróż w głąb siebie, która zmieni Twój dotychczasowy pogląd na narzędzia rozwojowe.

Szkolenie pisanie ekspresywne – Journal to the Self® dedykowane jest dla:

 • osób, dla których ważny jest autorozwój oraz pogłębianie samoświadomości i wiedzy o sobie,
 • osób, które chcą lepiej poznać siebie i spotkać się ze swoją autentycznością,
 • osób, które zmagają się z powracającymi myślami
  i doświadczeniami, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie,
 • osób, które doświadczają nadmiaru stresu w codzienności,
 • osób tęskniących za praktyką, która przyniesie im spowolnienie, wytchnienie i poczucie zadbania o siebie,
 • przedsiębiorców i innowatorów, którzy chcą dostrzec swoje wewnętrzne zasoby, do rozwijania swoich firm i idei,
 • rodziców, którzy chcą pogłębić relację ze sobą,
  by móc zintensyfikować ją z dziećmi,
 • coachów, trenerów, mentorów, doradców, terapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli i pedagogów, którzy chcieliby doświadczyć narzędzia wsparcia swoich Klientów
  oraz popraktykować pisanie ekspresywne jako narzędzie – ważnej w tych zawodach – introspekcji,
 • artystów, twórców, którzy chcą pogłębić kontakt ze swoją wrażliwością i kreatywnością,
 • osób, dla których ważna jest uważność w życiu i chciałyby włączyć pisanie do swojej praktyki,
 • osób, które pragną doświadczyć wspólnotowości i przynależności z innymi ludźmi.

Warsztat Journal to the Self® – praktyka pisania ekspresywnego jest doskonałym wstępem do szkolenia dla profesjonalistów,
więc jeśli myślisz o wykorzystywaniu pisania w praktyce zawodowej, poznaniu metody od strony jej genezy i mechanizmów
oraz nauczeniu się projektowania procesów rozwojowych dla swoich Klientów z uwzględnieniem pisania ekspresywnego, to to szkolenie będzie dobrym wprowadzeniem do tematu.

Umiejętności uzyskane podczas szkolenia pisanie ekspresywne – Journal to the Self®:

 • poprawa zdrowia fizycznego, m.in. poprawa takich parametrów
  jak ciśnienie krwi, rytm serca, poziom hormonów stresu, odporność organizmu,
 • ekspresja i zrozumienie własnych emocji,
 • lepsze radzenie sobie z trudnymi doświadczeniami,
 • zwolnienie miejsca na kreatywne i twórcze pomysły.
 • zmniejszenie ładunku silnych emocji poprzez bezpieczne
  ich uwolnienie,
 • odkrycie w sobie czegoś nowego,
 • śledzenie cyklów, wzorców myślenia oraz postępowania w swoim życiu,
 • redukcja stresu,
 • większa akceptacja tego, co Cię spotyka,
 • zauważenie i zmniejszenie barier stojących na drodze do celu,
 • wzrost akceptacji siebie,
 • zyskanie nowej perspektywy na różne wydarzenia,
 • wprowadzenie zmian do swoich nawykowych reakcji,
 • głębsza świadomość ciała i tego co przez ciało komunikują emocje i potrzeby,
 • przyglądanie się temu, czego chcesz, a czego nie chcesz (pomaga w podejmowaniu decyzji),
 • wzrost empatii wobec siebie i innych (np. bliskich),
 • więcej odwagi w realizacji planów i celów,
 • znalezienie odpowiedzi na swoje pytania,
 • poprawa umiejętności organizacyjnych,
 • klaryfikacja celów i marzeń,
 • większa świadomość kierunku, w którym chcesz podążać,
 • większa uważność na siebie i innych.

Program szkolenia pisanie ekspresywne – Journal to the Self®:

 1. Wprowadzenie do praktyki pisania ekspresywnego
  Podczas warsztatu doświadczysz twórczego i ekspresywnego potencjału pisania. Warsztat będzie opierał się na pracy
  na własnych doświadczeniach, byś mogła, mógł zbadać różne sposoby wykorzystania pisania dziennika do głębokiej refleksji, poprawy zdrowia, pobudzenia kreatywności i osobistego wzrostu. Podczas warsztatów poznasz praktyki pisania ekspresywnego oraz prowadzenia dzienników, wynikające z doświadczeń
  m.in. dr. Ira Progoff (student i współpracownik C.G. Junga) profesora Jamesa W. Pennebakera oraz Kathleen Adams.
 2. Rozwinięcie samopoznania poprzez praktykę pisania
  i prowadzenia dziennika
  Poznasz wybrane praktyki pisania i prowadzenia dziennika w celu samopoznania i transformowania swoich historii. Nauczysz się, jak przygotowywać się do praktyki pisania, jak ją otwierać, domykać i wprowadzać do swojej codzienności. Jak uczynić z niej praktykę uważności oraz jak wyciągać z niej wnioski i naukę
  dla siebie. Poznasz również rekomendacje tego kiedy i w jakich okolicznościach praktykować pisanie. Będziesz mieć okazję zamienić się w detektywa własnego pisma i pogłębiać samopoznanie.
 3. Zastosowanie poznanych praktyk pisania w życiu codziennym
  Przede wszystkim poznasz praktyki pisania ekspresywnego
  i prowadzenia dziennika, które pomogą Ci w koncentracji,
  w nauce uważności na siebie, szukaniu twórczych i kreatywnych rozwiązań życiowych wyzwań oraz pogłębianiu kontaktu
  ze swoimi myślami, emocjami i potrzebami. Poznane praktyki będziesz mógł zastosować w swoim codziennym życiu. Cały program Journal to the Self® zakłada 22 ścieżki – praktyki pisania i prowadzenia dzienników. Podczas proponowanego warsztatu doświadczysz wybranych z nich. To oznacza, że w warsztatach można brać udział kilka razy i doświadczać za każdym razem innych technik, bądź tych samych ale odkrywać w nich nowe refleksje dla siebie, w innych okolicznościach, doświadczeniach
  i na innym etapie życia.

Podczas szkolenia z pisania ekspresywnego – Journal to the Self® wykorzystujemy następujące metody szkoleniowe:

 • workbook Journal to the Self®
 • praca w kręgu według zasad CARES:
  • Confidentiality – Poufność
  • Acceptance – Akceptacja
  • Respect – Szacunek
  • Empathy – Empatia
  • Support – Wsparcie
 • mini wykłady w Power Point
 • gry zespołowe i ćwiczenia w grupach
 • odgrywanie ról
 • praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
 • mini filmy szkoleniowe

  Prowadząca i autora programu:
  Monika Kliber

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

1-6 osób

termin szkolenia

10-11 lipiec
12-13 sierpień
11-12 wrzesień
9-10 październik
6-7 listopad
4-5 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1900 zł/osoba

1650 zł/osoba

czas trwania szkolenia

12 godzin/ 2dni

12 godzin/ 2dni

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Pisanie Ekspresywne
Inteligencja emocjonalna
Komunikacja interpersonalna
Kreatywność
Zarządzanie czasem
Prezentacja i autoprezentacja

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Pisanie Ekspresywne napisz.