Szkolenie ASP.NET - tworzenie aplikacji webowych (internetowych) - operacje podstawowe

Opis szkolenia

Szkolenie ASP.NET przeznaczone jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę na temat języka ASP.NET oraz ma na celu pokazanie korzyści wynikających ze stosowania tego języka na potrzeby aplikacji webowych. Uczestnicy szkolenia ASP.NET powinni posiadać elementarną wiedzę na temat programowania w innych językach i elementarną wiedzę na temat HTML i CSS

Szkolenie ASP.NET – uzyskane umiejętności podczas szkolenia

 • umiejętność korzystania z podstawowych technik budowy aplikacji w ASP.NET
 • umiejętność projektowania i implementacji interfejsu użytkownika
 • znajomość API, kontrolek, cyklu życia i ustawień aplikacji
 • poznanie technologii wykorzystywanych na potrzeby stron www
 • instalacja i korzystanie ze środowiska Visual Studio

Program szkolenia ASP.NET

 1. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji webowych i ASP.NET
  – Budowa dokumentu .aspx
  – Katalogi ASP.NET
  – Kontrolki serwerowe ASP.NET
  – Kontrolki serwerowe HTML
 2. Zdarzenia i kontrolki
  – Kontrolka HiddenField
  – Kontrolki Button
  – Kontrolka HyperLink
  – Kontrolki Label i Literal
  – Kontrolka TextBox
  – Tabele
  – Zdarzenia
  – Kontrolki Panel i UpdatePanel
  – Zaznaczanie wartości – CheckBox, RadioButton i z listy
  – Elementy graficzne – kontrolki Image oraz ImageMap
  – Kontrolki MultiView i View
  – Kontrolka Wizard
 3. Strony www – mechanizmy protokołu HTTP
  – Żądanie (Request)
  – Odpowiedź (Response)
  – Klasa Page
  – Cykl życia strony .aspx
  – Dyrektywy
  – Sesje
  – Obsługa błędów, śledzenie i usuwanie błędów
  – Strony wzorcowe
  – Nawigacja

 4. ADO.NET 
  – Różne rodzaje źródeł danych
  – Źródła danych (Data Sources)
  – Microsoft SQL Server – integracja z ASP.NET
  – Kontrolki obsługujące źródła danych
 1. Style, a tematy, czyli połączenie szaty graficznej i ASP.NET.

Metodologia pracy podczas szkolenia ASP.NET:

– mini wykłady w PowerPoint
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

status szkolenia otwarte zamknięte
grupa szkoleniowa

1-10 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

4-5 Listopad
2-3 Grudzień
2-3 Styczeń
3-4 Luty
2-3 Marzec
1-2 Kwiecień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

dotNET / .NET
PHP
JAVA poziom II
JAVA poziom I
JavaScript

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia ASP.NET napisz.