Szkolenie Feedback, czyli przekazywanie informacji zwrotnych

Opis szkolenia

Szkolenie feedback jest dedykowane osobom, które kierują zespołami i jako przełożeni są zobligowani do udzielania feedbacku,
ale także do specjalistów, którzy chcieliby poćwiczyć komunikowanie trudnych rzeczy swoim kolegom, współpracownikom.

Szkolenie feedback oparte jest na ćwiczeniu poprawnego komunikowania podczas udzielania informacji zwrotnej,
ale także ukazuje sposób przygotowania się do samej rozmowy
pod względem emocjonalnym (rozumienia mechanizmów emocjonalnych własnych oraz innych ludzi) i taktycznym (postępowania zgodnego z założonym celem).

Szkolenie feedback zawiera elementy asertywności,
dzięki którym Uczestnicy wiedzą jak unikać zachowań uległych,
czy agresywnych (schemat wyrażania złości lub postępowania
w przypadku nierealizowania umów), a także elementy komunikacji (model von Thuna), czy pracy z potrzebami i wartościami.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia feedback

Uczestnik po szkoleniu feedback potrafi:

 • sprawnie udzielić informacji zwrotnej w oparciu o poznane schematy
 • rozumie mechanizm emocjonalny utrudniający komunikowanie wprost „niepopularnych” rzeczy
 • potrafi formułować swoje wypowiedzi w sposób nieoceniający
 • rozumie różnicę między opisywaniem a ocenianiem zachowania/osoby i wie co z tego wynika
 • zna model komunikacji von Thuna i wie co z niego wynika
 • wie jak dostosować treść feedbacku do konkretnej osoby

Szkolenie Feedback – program szkolenia

1. Informacja zwrotna a krytyka

 • Po co udzielamy informacji zwrotnej
 • Po co krytykujemy?
 • Czemu tak trudno jest dawać feedback? O naturze emocji
 • Jakie uczucia wzbudza feedback u osoby udzielającej
  i przyjmującej i dlaczego?
 • Czym jest nasz wewnętrzny krytyk? Jak neutralizować jego głos?

2. Komu, w jakich okolicznościach i w którym momencie powinniśmy udzielić informacji zwrotnej?

 • Technika zakładania pozytywnych intencji
 • Dobra i zła motywacja do udzielania feedbacku
 • Opisuj zamiast oceniać
 • Zadbać o miejsce, zadbać o czas
 • Elementy komunikacji niewerbalnej mające wpływ na przebieg rozmowy
 • Różne „pojemności” ludzi na feedback, czyli ile komu można powiedzieć

3. Procedura udzielania feedbacku

 • Różnica między komunikatem typu ja i typu ty
 • Sformułowanie celu przekazania informacji zwrotnej
 • Kolejne kroki udzielania informacji zwrotnej
 • Feedback udzielany z perspektywy obserwatora i uczestnika sytuacji
 • Kiedy mówić o własnych odczuciach a kiedy o konsekwencjach
 • Różnica między feedbackiem „na bieżąco” a rozmową okresową

4. Elementy asertywności w udzielaniu informacji zwrotnej

 • Jak się ma feedback do potrzeb (osoby udzielającej
  i przyjmującej)
 • Po czyjej stronie istnieje odpowiedzialność za emocje w czasie rozmowy „feedbackowej”
 • Precyzyjne formułowanie oczekiwań w ramach feedbacku
 • Procedura postępowania w przypadku niewywiązania się z umowy
 • 4 kroki asertywnego wyrażania złości

5. Co tak naprawdę mówimy i co tak naprawdę słyszymy podczas feedbacku?

 • 4 rodzaje uszu i 4 rodzaje ust: model von Thuna
 • Co mówić i jak mówić, aby być słyszanym?
 • Parafrazowanie i zadawanie pytań (kiedy, jakie i po co) podczas feedbacku

6. Reagowanie na trudne sytuacje podczas feedbacku

 • Co zrobić, gdy rozmówca nie przyjmuje informacji zwrotnej
  lub się z nią nie zgadza?
 • Jak reagować na silne emocje?
 • Jak reagować na informację zwrotną gdy to my jesteśmy odbiorcami?

7. Udzielanie pozytywnego feedbacku – zapomniana sztuka

 • Ćwiczenia w przekazywaniu i odbieraniu pozytywnych informacji zwrotnych

Metody wykorzystywane podczas szkolenia Feedback

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia w grupach, w parach oraz indywidualne
 • dyskusja na forum
 • odgrywanie ról
 • praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
 • mini filmiki szkoleniowe
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

22-23 lipiec
26-27 sierpień
23-24 wrzesień
21-22 październik
18-19 listopad
16-17 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Zarządzanie dla brygadzistów
Zarządzanie pracownikami
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie działem zakupów
Zarządzanie produktywnością

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Feedback – informacja zwrotna napisz.