Szkolenie sprzedaż - techniki i strategie sprzedaży w praktyce

Opis szkolenia

Szkolenie sprzedaż / techniki sprzedaży ma na celu zapoznanie Uczestników z procesem sprzedaży od momentu przygotowania
i planu do momentu zakończenia transakcji.

Kurs sprzedaż  jest oparty o trzy moduły: proces, klient, handlowiec.

W części pierwszej Uczestnicy poznają zasady prowadzenia procesu sprzedażowego od nawiązania pierwszego kontaktu
z klientem, przez badanie potrzeb, prezentację oferty, przekonywanie, negocjacje, tricki sprzedażowe, strategie odpierania obiekcji po zamknięcie transakcji.

W części drugiej kursanci poznają typy klientów i uczą się
jak dostosować sprzedaż do każdego z nich, uczą się także sposobów postępowania z tzw. trudnymi postawami klientów.

W części trzeciej, Uczestnicy poznają i analizują swoje mocne
i słabe strony w sprzedawaniu, badają własną motywację
i nastawienie do sprzedaży. Kurs porusza też wątek wzmacniających
i ograniczających sprzedaż przekonań i nawyków działania.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia sprzedaż – techniki sprzedaży

 • wiedza dotycząca metod identyfikacji i docierania do nowych klientów
 • odpowiednie zachowanie się podczas pierwszego kontaktu
 • analiza potrzeb klienta
 • skuteczna prezentacja usługi lub produktu
 • umiejętność negocjowania

Szkolenie Sprzedaż (techniki sprzedaży) – program szkolenia

I Proces sprzedaży

 1. Jak zacząć żeby sprzedać: jak przyciągnąć uwagę klienta
 2. 5 etapów procesu sprzedaży
 3. Prezentacja handlowa: indywidualna i grupowa (do czego powinniśmy przekonać klienta?)
 4. Jak zwiększyć sprzedaż nie zwiększając bazy klientów?
 5. Jak zdobyć polecenie i referencje klienta?
 6. Skuteczne argumentowanie i elementy perswazji
 7. Prezentowanie informacji interesujących klienta
 8. Klarowność i struktura wypowiedzi
 9. Ćwiczenie: rozmowa według schematu: cecha, zaleta, korzyść
 10. Jak zamknąć rozmowę handlową:
  • rozwiewanie wątpliwości klienta
  • przezwyciężanie negatywnego nastawienia i stereotypów
  • techniki pomagające podjąć decyzję
  • okazywanie szacunku i zainteresowania klientowi nawet,
   gdy informacje nie do końca spełniają oczekiwania klienta
  • różna sposoby zamykania transakcji
  • procedura podtrzymywania kontaktu
 11. Jakich błędów w sprzedaży unikać?

II Klient

 1. Różne osobowości – różni klienci
 2. Definiowanie profilu kandydata na klienta
 3. Jak rozmawiać z klientami w różnym wieku?
 4. Jak rozmawiać z kobietami a jak z mężczyznami?
 5. Potrzeby klientów: jak je rozpoznawać – nawet,
  gdy klienci o nich nie mówią
 6. Racjonalne i emocjonalne powody podejmowania decyzji
 7. Co zrobić, aby utrzymać klienta? – przekonywanie klienta
  do stałej współpracy
 8. Dlaczego klienci odchodzą
 9. Reagowanie na sytuacje trudne:
  • klient roszczeniowy
  • klient niegrzeczny, arogancki
  • klient niezdecydowany
  • klient wywyższający się
  • klient rozżalony
  • klient z pretensjami
  • klient, który prowokuje
  • klient, który poniża
 10. Co podwyższa a co obniża emocje?

III. Handlowiec

 1. Entuzjazm i zaangażowanie
 2. Wiara w produkt, wiara w firmę
 3. „Sprzedać” siebie: zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 4. Pozytywne nastawienie do sprzedaży – dlaczego jest tak ważne?
 5. Jak wzbudzić chęć posiadania produktu przez klienta
 6. Jak wykazać przewagę swojej oferty nad innymi
 7. Gdy się nie wyróżniasz, musisz mieć niskie ceny
 8. Dlaczego cena nie ma znaczenia?
 9. Zasady skutecznego słuchania
 10. Być rozpoznawalnym na rynku

Metody i techniki stosowane podczas szkolenia sprzedaż (techniki sprzedaży)

– gry sprzedażowe, których celem jest wyłonienie najlepszych
– testy
dyskusja
– praca w parach
– praca indywidualna
– ćwiczenia z kamerą
– filmy szkoleniowe
– mini wykłady

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

19-20 czerwiec
17-18 lipiec
21-22 sierpień
18-19 wrzesień
16-17 październik
13-14 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Negocjacje
Asertywność
Sprzedaż przez telefon
Obsługa klienta
Komunikacja interpersonalna

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Sprzedaż / techniki sprzedaży napisz.