Szkolenie Zarządzanie projektem - czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość - trening zarządzania projektami

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie projektem zakłada pracę wokół czterech zagadnień: planowanie wstępne, planowanie szczegółowe, uruchomienie i  monitorowanie oraz przegląd wykonawczy. Uczestnicy szkolenia zarządzanie projektem uczą się ustalania priorytetów i celów związanych z zadaniem, kierowania zespołem, kontrolowania czy prace przebiegają zgodnie z planem oraz tego,
jak dokonywać oceny prac zespołu projektowego oraz kompletowania dokumentacji.

Szkolenie zarządzanie projektami służy opanowaniu sztuki zarządzania projektem, uczy i ćwiczy wszystkie procesy/fazy jego wykonania: Faza/Proces Inicjowania; Faza/Proces planowania projektu: Faza/Proces realizacji projektu; Faza/Proces monitorowania projektu; Faza/Proces zakończania projektu. Trening ukazuje i uczy jak osiągać założone cele projektu nie ulegając negatywnemu wpływowi i nie wywołując agresji. Warsztaty prowadzone są
wg najnowszych technik uczenia ludzi dorosłych. Zaletą kursu zarządzanie projektem jest jego bardzo dynamiczny przebieg
i przemyślany dobór ćwiczeń, dzięki któremu uzyskujemy dużą skuteczność wpływania na zmiany zachowań uczestników.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia zarządzanie projektem

Jak w każdej dziedzinie, w której człowiek stara się postępować rozumnie, tak i w zarządzaniu projektem, utworzenie celu, zdanie sobie sprawy jaki jest cel (głównie: zakres, koszty, czas) co chcemy osiągnąć, co nas zadowala (a zatem także, co jest niezadowalające!) ma znaczenie decydujące. Zarządzanie projektem jest sztuką realizacji czegoś jednorazowego/nowego z udziałem innych osób, poprzez wpływanie na ich działania, to sztuka osiągania założonych parametrów, która optymalizuje użycie zasobów, dla osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Kurs zarządzanie projektem, który Państwu proponujemy, wyposaża uczestników w umiejętność przygotowania
i przeprowadzania projektów w taki sposób, by osiągnąć zakładane cele.

 • Uczestnik zna różnice (jak również to, co wspólne)
  dla zarządzania projektem i innych form zarządzania
 • Uczestnik wie czym jest projekt, kim są interesariusze projektu
 • Uczestnik zna procesy/fazy projektu
 • Uczestnik umie wyznaczać zakres i posługiwać się głównymi dokumentami, w których opisany jest zakres/cel projektu: Karta Projektu; Wstępna Deklaracja Zakresu Projektu; Deklaracja Zakresu Projektu
 • Uczestnik umie ustalać dla projektu cele w formie SMART i potrafi posługiwać się celami SMART.
 • Uczestnik w toku projektu umie posługiwać się strukturą: cel-plan-negocjowanie-kontrola i reakcja na nieosiąganie celu
 • Uczestnik umie tworzyć plan kierowania projektem: głownie
  w aspekcie, zakresu, kosztów i czasu, lecz także jakości, komunikacji, ryzyka
 • Uczestnik umie zarządzać zespołem projektowym
 • Uczestnik umie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami
 • Uczestnik rozumie interesy  stojącej za sporami, nie unika trudnych tematów, jest asertywny w komunikacji – umie komunikować nie wzbudzając agresji i jednocześnie osiągając założone cele.
 • Uczestnik wykorzystuje wpływ społeczny w toku przeprowadzania projektu i umie rozpoznać i odpowiadać na wpływ wywierany
  na niego.

Szkolenie Zarządzanie projektem / zarządzanie projektami – program szkolenia

1) Czym jest projekt, czym jest zarządzanie projektem

 • Różnice i podobieństwa miedzy różnymi formami i poziomami zarządzania, a zarządzaniem projektem
 • Kim są interesariusze i czym jest środowisko projektu

2) Cel/zakres projektu jest najważniejszy

 • Jakie cele  przygotować
 • Ile celów przygotować
 • Cel w formie SMART

3)Procesy/fazy projektu

 • Faza/Proces inicjowania projektu
 • Faza/Proces planowania projektu
 • Faza/Proces realizacji projektu
 • Faza/Proces monitorowania projektu
 • Faza/Proces zakończania projektu

4) Zarządzanie projektem jest asertywną komunikacją
Aktywne słuchanie

 • Parafrazowanie
 • Pytania otwarte,
 • Klasyfikowanie,
 • Odzwierciedlanie,
 • Komunikat typu „ja”

5) Zarządzanie projektem to wywieranie wpływu

 • wpływ oparty o wzajemność
 • wpływ oparty o zaangażowanie i konsekwencję
 • wpływ nacisku społecznego
 • wpływ wynikający z bycia lubianym
 • wpływ autorytetu
 • wpływ, który pociąga ograniczenie dostępu, niepowtarzalność, bezpowrotność

Metody wykorzystywane podczas szkolenia zarządzanie projektami

 • case study
 • symulacje
 • praca w grupach
 • praca indywidualna
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

NIE

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

19-20 czerwiec
17-18 lipiec
21-22 sierpień
18-19 wrzesień
16-17 październik
13-14 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Zarządzanie konfliktem
Zarządzanie czasem
Leadership - liderowanie, przywództwo
Zarządzanie zmianą
Work Life Balance
Asertywność
Komunikacja interpersonalna

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie projektem napisz.