Szkolenie Zarządzanie czasem - efektywna praca, dobry wypoczynek

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie czasem jest pomyślane jako zbiór narzędzi do zwiększania efektywności działań zawodowych
oraz wprowadzania równowagi między pracą a odpoczynkiem.

Szkolenie zarządzanie czasem rozpoczyna diagnoza strat czasu zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Następnie uczestnicy szukają rozwiązań dla własnej nieproduktywności w module dotyczącym formułowania celów, dalej uczą się porządkować zadania w oparciu o SMART – cele, wyznaczają priorytety, tworzą spójne plany działań krótko i długoterminowych.

Podczas kursu zarządzanie czasem prezentujemy mnóstwo technik ułatwiających porządkowanie aktywności w czasie i przestrzeni (zachowanie porządku na biurku i pulpicie, praca z mejlami, praca
z kalendarzem, listy rzeczy do zrobienia, wykresy własnej największej i najmniejszej efektywności, ALPEN, itd.), a także graficzne metody planowania.


Uzyskane umiejętności podczas szkolenia zarządzanie czasem

 • ekonomiczne planowanie zajęć i zadań
 • poznanie technik relaksacyjnych
 • umiejętność wyznaczania celów do realizacji
 • zwiększenie efektywności działań 

Szkolenie zarządzanie czasem – program kursu

 1. Ustalanie celu działań, czyli określanie tego, co najważniejsze w zarządzaniu czasem
 • jakie są priorytety (analiza SMART)
 • czy cel działania zależy od motywacji?
 1. Planowanie działań
 • technika ALPEN
 • dobra organizacja dnia
 • zalety planowania działań
 1. Podejmowanie trafnych decyzji
 • przypomnienie priorytetów
 • technika Eisenhowera
 • delegowanie zadań
 • zasada ABC
 • wprowadzanie dyscypliny w życiu codziennym: prywatnym
  i zawodowym
 1. Organizacja czasu a współpraca i budowanie relacji z ludźmi
 • asertywność, jako droga do oszczędności czasu
 • jasna i rzeczowa komunikacja z ludźmi
 • planowanie i prowadzenie udanych spotkań, czyli osiąganie celu bez straty czasu
 1. Najczęstsze błędy, które przeszkadzają zarządzać czasem
 • odwlekanie
 • perfekcjonizm
 • pracoholizm
 • zachowanie typu A
 1. Jak radzić sobie z pochłaniaczami czasu
 2. Radzenie sobie ze stresem
 • przykłady ćwiczeń relaksacyjnych
 • jak efektywne zarządzać czasem mimo przedłużającego się stresu
 • kontrolowanie tremy jako krok do efektywnej realizacji celów
 1. Efektywny odpoczynek
 2. Opracowywanie indywidualnych planów działań (zawodowych/ prywatnych)

Metodologia

Podczas szkolenia zarządzanie czasem wykorzystujemy następujące metody szkoleniowe:

 • praca indywidualna (testy, ankiety, autoanaliza)
 • praca w grupach
 • filmy szkoleniowe
 • symulacje, gry
 • udzielanie informacji zwrotnych
 • mini-wykłady (prezentacja PowerPoint)
 • praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

12-13 czerwiec
17-18 lipiec
19-20 sierpień
16-17 wrzesień
14-15 październik
11-12 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Asertywność
Praca w zespole
Work Life Balance
Stres - radzenie sobie ze stresem

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie czasem napisz.