Szkolenie Power Pivot – budowanie modelu danych w Excelu

Opis szkolenia

Szkolenie Power Pivot – budowanie modelu danych w Excelu,  przeznaczone jest dla osób analizujących dane jednocześnie z wielu tabel. Uczestnicy szkolenia powinni znać aplikację MS Excel przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym, a szczególnie obsługę tabel przestawnych.

 

Szkolenie Power Pivot – uzyskane umiejętności:

 • Tworzenie tabel przestawnych opartych na wielu tabelach źródłowych
 • Poznanie nowych możliwości tabel przestawnych
 • Tworzenie relacji między tabelami bazodanowymi
 • Poznanie ok. 50 funkcji języka DAX
 • Umiejętność analizy czasowej naszych danych (np. sprzedażowych)
 • Tworzenie własnych kolumn i miar

 

Program szkolenia:

 1. Terminologia i interfejs użytkownika
  . Miejsce Power Pivot w rozwiązaniach Business Intelligence
  . Ewolucja narzędzia Power Pivot
  . Model danych i relacje między tabelami
  . Zapoznanie się z oknem Power Pivot
  . Wstęp do formuł języka DAX
 2. Ładowanie danych do Power Pivot
  . Ładowanie danych z otwartego arkusza Excela
  . Ładowanie danych z pliku Excela XLSX
  . Ładowanie danych z plików tekstowych (TXT i CSV)
  . Ładowanie danych ze schowka (np. dane z pliku Worda, dokumentów PDF czy stron internetowych)
  . Ładowanie danych z relacyjnej bazy MS Access (MDB, ACCDB)
  . Metody odświeżania połączeń
 3. Język DAX (Data Analysis Expressions)
  . Kolumny obliczeniowe
  . Podstawowe funkcje DAX: SUM, MIN, MAX, AVERAGE, COUNT, YEAR, MONTH, FORMAT, LEFT, RIGHT, IF, IFERROR
  . Tworzenie miar, czyli obliczeń na podstawie zagregowanych wartości
  . Funkcje analizy danych: CALCULATE, COUNTBLANK, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT, COUNTA
  . Iteratory: SUMX, AVERAGEX, COUNTX, COUNTAX, MINX, MAXX, FILTER
  . Operatory logiczne i funkcje: AND, OR, NOT, ISNUMBER, CONCATENATE, SEARCH
  . Kontekst wiersza i kontekst filtra, funkcje RELATED i RELATEDTABLE
 4. Analiza czasowa
  . Tworzenie tabeli kalendarzowej
  . Obliczenie średniej dziennej sprzedaży
  . Obliczenie zagregowanej sumy sprzedaży dla roku kalendarzowego i fiskalnego
  . Obliczenie sumy bieżącej sprzedaży
  . Obliczenie wartości sprzedaży analogicznego miesiąca z roku poprzedniego
  . Obliczenie rocznej sumy ruchomej (lub średniej ruchomej) sprzedaży
 5. Tworzenie modelu danych
  . Typy relacji
  . Tworzenie relacji
  . Miary jawne i niejawne
  . Kategoryzowanie danych
  . Tworzenie hierarchii
  . Ukrywanie kolumn
  . Tworzenie wskaźników KPI (Kluczowych wskaźników wydajności)

 

Szkolenie Power Pivot metodologia:


– mini wykłady w Power Point
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

17-18 lipiec
21-22 sierpień
18-19 wrzesień
16-17 październik
13-14 listopad
11-12 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1800 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Excel zaawansowany
Excel średnio zaawansowany
Power BI Desktop
PowerPoint

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Power Pivot napisz.