Szkolenie Work Life Balance - jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym

Opis szkolenia

Szkolenie work life balance to dla Organizacji sposób, by mieć efektywnych, niesfrustrowanych, zmotywowanych, dostarczających jakość i budujących dobrą atmosferę pracy pracowników.

Kurs work life balance to sposób na efektywność we wszystkich obszarach życia, na pełnienie swoich ról: – zawodowej
i pozazawodowej – z zaangażowaniem, energią i satysfakcją
dla siebie i Organizacji. Rozumienie własnych celów, potrzeb
i świadome zarządzanie sobą w kontekście zawodowym
i pozazawodowym, zmniejsza frustrację i zwiększa efektywność,
co skutkuje podniesieniem jakości i skuteczności funkcjonowania
w miejscu pracy.

Szkolenie work life balance porusza następujące zagadnienia: Równowaga – czym jest, Obszary życia – obszary równowagi, Życie – czyli projekt, Obszary projektu; wzajemne powiązania między nimi, Koło wpływu; ustalanie granic, Cele – potrzeby – priorytety – zasoby; jak budować i utrzymać motywację, Nastawienie wobec wyzwań
i zmian, Pozytywny język i proaktywna postawa, Harmonijne zarządzanie projektem, Gdzie jestem – gdzie chcę być, Zarządzanie czasem, Równowaga w perspektywie czasowej: balans teraz/balans na stałe.

Szkolenie work life balance jest kierowane do Pracowników Organizacji na wszystkich szczeblach.

Efektywni i odnoszący sukcesy pracownicy to najczęściej ludzie o wysokiej satysfakcji w życiu w ogóle.

Ludzie doświadczający równowagi we wszystkich obszarach życia – czyli ludzie szczęśliwi – to zatem najcenniejsze zasoby każdej organizacji.

Najbardziej kompetentni, profesjonalni pracownicy – nie zachowując równowagi – prędzej czy później odczuwają ograniczający stres, frustrację, która ich blokuje, obniżają efektywność, sprzyja czasowemu spadkowi motywacji, a w dalszej perspektywie – wypaleniu zawodowemu.

 • Jak podnieść i utrzymać efektywność pracowników – poprzez zwiększenie ich zaangażowania, radości i satysfakcji
  z wykonywanej pracy?
 • Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu i spadkom motywacji?

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia Work Life Balance

 • Rozumienie własnych celów, potrzeb i świadome zarządzanie sobą w kontekście zawodowym i pozazawodowym, zmniejszą frustrację i zwiększa efektywność, co skutkuje podniesieniem jakości i skuteczności funkcjonowania w miejscu pracy
 • Zrozumienie, że praca jest integralną częścią życia
  oraz osiągnięcie harmonii w tej sferze pozytywnie wpływa
  na poziom motywacji i kreatywności, jakość relacji służbowych (także: z Klientami) oraz na atmosferę w Firmie
 • Zachowanie równowagi praca-życie chroni przed procesami wypaleniowymi
 • Pracownik funkcjonujący w równowadze – work-life

Szkolenie Work Life Balance, równowaga między pracą
a życiem osobistym – program szkolenia

 • Równowaga – czym jest
 • Obszary życia – obszary równowagi
 • Życie – czyli projekt
 • Obszary projektu; wzajemne powiązania między nimi
 • Koło wpływu; ustalanie granic
 • Cele – potrzeby – priorytety – zasoby; jak budować i utrzymać motywację
 • Nastawienie wobec wyzwań i zmian
 • Pozytywny język i proaktywna postawa
 • Harmonijne zarządzanie projektem
 • Gdzie jestem – gdzie chcę być
 • Zarządzanie czasem
 • Równowaga w perspektywie czasowej: balans teraz/balans
  na stałe

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia work life balance

 • filmy szkoleniowe
 • ogrywanie scenek
 • praca w parach
 • dyskusja grupowa
 • studia przypadków
 • nagrywanie Video i analiza uzyskanego materiału
 • kwestionariusze dla pracy indywidualnej
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

31 lipiec-1 sierpień
2-3 wrzesień
28-29 październik
30-31 październik
25-26 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Zarządzanie czasem
Zarządzanie projektem
Stres - radzenie sobie ze stresem
Podejmowanie decyzji

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Work Life Balance napisz.