Sztuka aktywnego słuchania – podstawy dobrej komunikacji

Opis szkolenia

Szkolenie aktywne słuchanie jest kierowane do osób obsługujących klienta/ handlowców, którzy w codziennym pospiechu i rutynie wykonywanych obowiązków doświadczają trudności w komunikacji. Kurs aktywnego słuchania uczy konkretnych technik dotyczących aktywnego słuchania, sprzyjających postawie otwartej na Klienta
i unikaniu nieporozumień. Szkolenie aktywne słuchanie dotyka takich obszarów słuchania jak:
– koncentracja uwagi
– zadawanie pytań i parafrazowanie
– cierpliwość
– dawanie uwagi
komunikacja niewerbalna
– bariery utrudniające aktywne słuchanie

Uzyskane umiejętności podczas kursu aktywnego słuchania

Uczestnik szkolenia sztuka aktywnego słuchania:

 • wie, jakie są cechy dobrego słuchacza
 • wie, jaką postawę ciała przyjmować, aby słuchać aktywnie
 • potrafi dostroić się do mówiącego
 • potrafi odzwierciedlać postawę mówiącego
 • umie stosować parafrazy
 • jest świadomy swoich przekonań związanych z komunikacją sprzyjających i utrudniających słuchanie
 • potrafi stosować odpowiednie do sytuacji pytania
 • jest świadom emocji własnych oraz emocji mówiącego mających znaczenie dla komunikacji

Szkolenie aktywne słuchanie – program

 1. Słuchanie ze zrozumieniem- cechy dobrego słuchacza

– umiejętność skoncentrowania uwagi na osobie mówiącej

– umiejętność tzw. wyłączania komunikacji wewnętrznej

– uruchamianie komunikacji zewnętrznej jako warunek aktywnego słuchania

 

 1. Sztuka zadawania pytań w aktywnym słuchaniu

– pytania otwarte (czym są i kiedy je stosować)

– pytania zamknięte (czym są i kiedy je stosować)

 

 1. Umiejętne parafrazowania sprzyjająca aktywnemu słuchaniu

– ćwiczenia z tworzenia parafraz

 

 1. Komunikacja niewerbalna sprzyjająca aktywnemu słuchaniu

– ćwiczenia z odzwierciedlania postawy mówiącego

– ćwiczenia z dostrajania się do drugiej osoby

 

 1. Uwaga i spójność w słuchaniu

– ćwiczenia z koncentracji

– cierpliwość w słuchaniu

– ćwiczenia rozwijające intuicję słuchacza (sprzyjającą słuchaniu całym sobą)

 

 1. Przekonania ułatwiające i utrudniające słuchanie

– Mapa nie jest terenem, czyli „oprogramowanie” własne oraz

– „oprogramowanie” Klienta oraz ich znaczenie w aktywnym słuchaniu

emocje a słuchanie

 

 1. Bariery i błędy komunikacyjne utrudniające aktywne słuchanie

– przerywanie

– brak kontaktu wzrokowego

– elementy rozpraszające uwagę

– kończenie wypowiedzi przez drugą osobę

– wmawianie tego, czego człowiek nie powiedział

– zbyt duży lub zbyt mały dystans

– pośpiech

– stereotypy

Szkolenie aktywne słuchanie- metody i techniki  wykorzystywane podczas kursu sztuka słuchania

 • mini wykłady w PowerPoint
 • gry zespołowe i ćwiczenia w grupach
 • dyskusja na forum
 • odgrywanie ról
 • praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
 • mini filmiki szkoleniowe
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

24-25 czerwiec
22-23 lipiec
26-27 sierpień
23-24 wrzesień
21-22 październik
18-19 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Komunikacja interpersonalna
Asertywność
Obsługa klienta
Sprzedaż / techniki sprzedaży
Leadership - liderowanie, przywództwo
Coaching w zarządzaniu

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Aktywne słuchanie napisz.