Szkolenie Access - operacje podstawowe - wprowadzenie do baz danych

Opis szkolenia

Szkolenie Access – operacje podstawowe przeznaczone jest dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z bazami danych
i środowiskiem MS Access. Uczestnicy szkolenia Microsoft Access operacje podstawowe nie muszą posiadać żadnej wiedzy dotyczącej baz danych oraz aplikacji Microsoft Access. Podczas szkolenia Microsoft Accsess dowiedzą się Państwo co to jest baza danych,
jakie są typy danych, tworzyć formularze, tworzyć raporty, tworzyć kwerendy.

Szkolenie Access – podstawy tworzenia baz danych – uzyskane umiejętności podczas kursu

 • Podstawy tworzenia baz danych
 • Praca z różnymi typami danych
 • Tworzenie prostych i przejrzystych raportów
 • Kwerendy i podstawy języka SQL
 • Praca na różnych źródłach danych (eksport i import danych)
 • Tworzenie relacyjnych baz danych

Szkolenie Access – podstawy | program kursu

 1. Wprowadzenie do Baz Danych
  – Środowisko pracy w MS Access
  – Obiekty, widoki
  – Tabele i pola
  – Relacje
  – Relacyjne bazy danych – nierelacyjne bazy danych
 2. Praca z istniejącymi bazami danych MS Access
  – Dodawanie rekordów do bazy danych
  – Zaznaczanie rekordów do bazy danych
  – Dostosowanie tabel (szerokość kolumn i wysokość wierszy)
  – Blokowanie i ukrywanie kolumn
  – Kopiowanie danych
  – Usuwanie danych
  – Przenoszenie danych
  – Obsługa formularzy podstawowych i podrzędnych
  do wprowadzania danych
  – Wyszukiwanie rekordów, sortowanie, filtrowanie
  – Tworzenie etykiet adresowych i korespondencja seryjna MS Word
  – Obiekty baz danych: prezentacja i zasady projektowania relacyjnych baz danych
 3. Tworzenie tabeli w MS Access
  – Indeksy i ich zastosowania
  – Reguły sprawdzania poprawności w tabelach
  – Typy danych
  – Import eksport danych (różne formaty eksportu i importu danych)
  – Formaty i maski wprowadzania danych
  – Relacje – typy powiązań między tabelami
  – Sortowanie, filtrowanie danych
  – Wyszukiwanie danych
 4. Formularze w MS Access
  – Tworzenie i modyfikowanie struktury formularzy
  – Używanie różnych obiektów kontrolnych
  – Pola z listą wyboru, pod formularze
  – Wyświetlanie podsumowań – otwieranie pod formularzy
  w nowym oknie – ustalanie wartości domyślnych kontrolek – zmiana widoków formularza
 5. Kwerendy w Microsoft Access
  – Możliwości kwerend w zakresie filtrowania, sortowania, łączenia informacji z różnych tabel, grupowania, parametryzowania, obliczania nowych wartości
  – Właściwości kwerend
  – Kwerendy dopisujące, usuwające, tworzące tabele
  – Kwerendy krzyżowe
  – Odnajdowanie duplikatów
  – Odnajdowanie niedopasowanych danych
 6. Raporty w MS Access
  – Raporty wyliczeniowe, grupujące, podsumowujące
  – Wykresy na raportach
  – Numeracja rekordów w grupach – tworzenie raportów wielokolumnowych – tworzenie szablonów raportów – tworzenie własnych kontrolek „label”
 7. Zabezpieczanie bazy danych 
  – Tworzenie użytkowników i grup użytkowników
  – Modyfikacje struktury raportów
  – Porządkowanie i grupowanie danych
  – Eksport i import danych
  – Eksportowanie tabel i zapytań
  – Eksportowanie raportów jako migawki (snapshot)
  – Eksportowanie raportów do Microsoft Word
  – Importowanie danych z innych baz danych
  – Import plików tekstowych (CSV)
  – Importowanie arkuszy Excela
  – Łączenie tabel z innych baz danych

Metodologia pracy podczas szkolenia Access (Microsoft Access)

– mini wykłady w PowerPoint
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

NIE

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

8-9 lipiec
7-8 sierpień
9-10 wrzesień
7-8 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1400 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Access poziom II
Crystal Reports podstawy
Crystal Reports zaawansowany
Excel podstawy
Excel zaawansowany

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Access poziom I napisz.