Coachowie – Trenerzy

O Coachach KM Studio – szkolenia

W KM Studio mają Państwo możliwość wyboru coacha po przejrzeniu profili każdej z osób a także na podstawie kontaktu osobistego.
Poniżej zamieszczamy informacje o trzech coachach pracujących na co dzień w KM Studio. W przypadku potrzeby zaangażowania większej liczby prowadzących Coaching będziemy Państwu polecać inne osoby, które z nami współpracują (najczęściej są to coachowie skupienie wokół International Coaching Comunity).

Coach Marcin Ślifirski (ur. 1977 r.)

Marcin Ślifirski- Trener, Couch | KM Studio - szkolenia

Jestem certyfikowanym coachem ICC.  Pracuję według standardów metodologicznych i etycznych International Coaching Community. Zajmuję
się głównie Coachingiem w modelu holistycznym.

Jako Coach pracuje z Klientem na wszystkich poziomach neurologicznych R. Diltsa. Innymi słowy, uwzględniam w tej pracy, że na przejawiane przez daną jednostkę zachowania wpływ ma więcej czynników niż tylko jej wiedza i umiejętności. Istotne są również: system przekonań, wierzeń i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym
i zawodowym. Każdy z wymienionych wyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność pracy, a w rzeczywistości mieć wpływ na całościową jakość życia danego Klienta.

Jestem współwłaścicielem KM Studio od 12 lat pracuję jako trener umiejętności interpersonalnych. Szkolę grupy i osoby indywidualne z zakresu zarządzania, asertywności, komunikacji. Od 4 lat prowadzę coaching dla kadry menedżerskiej i Klientów indywidualnych.

Przeprowadziłam ponad 30 000 godzin trenersko-coachingowych.
Obszary i tematy, wokół których zwykle pracuję w coachingu wyższej i średniej kadry zarządzania to na przykład:

 • Jak skuteczniej osiągać cele własne oraz realizować misję firmy?
 • Co robić, by zwiększyć swoją motywację do pracy?
 • Jak mówić, żeby ludzie (np. pracownicy) mnie słuchali i jak słuchać, żeby do mnie mówili?
 • Jak być charyzmatycznym przywódcą?
 • Jak budować swój wizerunek u pracowników i klientów?
 • Co robić, by budować swój autorytet?
 • Jak poprawić relacje z przełożonymi i pracownikami?
 • Jak to robić, by dotrzymywać umów i terminów?
 • Co zrobić, by skuteczniej przekonywać do swojego zdania i bronić swoich racji?
 • Jak znaleźć sens i radość życia?
 • Jak pogodzić pracę z życiem prywatnym?
 • Co zrobić, by poprawić swoją asertywność?
 • Jak lepiej radzić sobie z emocjami?
 • Jak pracować z pasją i zaangażowaniem?
 • Jak dbać o wartości biznesowe firmy i sprawić, by zespół je sprawnie realizował
 • Jak motywować ludzi do działania?
 • Jak pogodzić bycie wymagającym z byciem wyrozumiałym?

Oraz wiele innych.

Coach Karolina Ślifirska (ur. 1979 r.)

Karolina Ślifirska - Trener, Coach, | KM Studio - szkolenia

Jestem certyfikowanym coachem ICC.  Pracuję według standardów metodologicznych i etycznych International Coaching Community.
Będąc współwłaścicielką KM Studio od siedmiu lat pracuję jako trener umiejętności interpersonalnych. Szkolę grupy i osoby indywidualne z obszaru komunikacji, budowania relacji, z zakresu zarządzania oraz sprzedaży. Od dwóch lat prowadzę coaching dla kadry menedżerskiej.
Przez cztery lata pracowałam jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi oraz – w ramach studiów doktoranckich –
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Z wykształcenia jestem psychologiem, (studiowałam w SWPS w Warszawie), ukończyłam także socjologię oraz filozofię na Uniwersytecie Łódzkim.
Przeprowadziłam ponad 2000 godzin trenersko-coachingowych .
Obszary i tematy, wokół których zwykle pracuję w coachingu wyższej i średniej kadry zarządzania to na przykład:

 • Jak skuteczniej osiągać cele własne oraz realizować misję firmy?
 • Co robić, by zwiększyć swoją motywację do pracy?
 • Jak mówić, żeby ludzie ( np. pracownicy) mnie słuchali i jak słuchać, żeby do mnie mówili?
 • Jak być charyzmatycznym przywódcą?
 • Jak budować swój wizerunek u pracowników i klientów?
 • Co robić, by budować swój autorytet?
 • Jak skuteczniej negocjować?
 • Jak poprawić relacje z przełożonymi?
 • Jak utrzymywać pewność siebie w rozmowach z trudnymi kontrahentami/ klientami?
 • Jak to robić, by dotrzymywać umów i terminów?
 • Co zrobić, by skuteczniej przekonywać do swojego zdania i bronić swoich racji?
 • Jak znaleźć sens i radość życia?
 • Jak pogodzić pracę z życiem prywatnym?
 • Co zrobić, by poprawić swoją asertywność?
 • Jak lepiej radzić sobie z emocjami?
 • Jak pracować z pasją i zaangażowaniem?
 • Jak dbać o wartości biznesowe firmy i sprawić, by zespół je sprawnie realizował
 • Jak motywować ludzi do działania?
 • Jak pogodzić bycie wymagającym z byciem wyrozumiałym?
 • Jak dbać o postawę kreatywności, innowacji i wizjonerstwa u siebie i swoich ludzi?
 • Oraz wiele innych.

Coach Tomasz Furgalski (ur. 1963 r.)

Tomasz Furgalski - Trener, Coach, | KM Studio - szkolenia

Jestem coachem, trenerem umiejętności interpersonalnych a także menedżerem. Na co dzień pracuję  jako Customer Program Manager
w międzynarodowej korporacji.
Skończyłem Uniwersytet Łódzki & Jean Moulin 3 Uniwersytet w Lionie &  D.E.S.S. Certificat d’Aptitude a l’Administration des Entreprises.
Jestem magistrem zarządzania a także psychologiem i coachem kształconym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Moje pozostałe kwalifikacje to :
– kurs trenerski : „Trener 21. wieku; Akademia Liderów”
– 3 lata szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Z klientami wypracowałem ponad 1000 godzin trenerskich.
Motto, którym kieruję się w życiu i w pracy to to, że
„Sprawne czynności człowieka liczą się najbardziej”. Idąc za tą sentencją prowadzę coaching który ma charakter operacyjny, choć opiera się
na metodologii holistycznej. Pracuję zwykle w takich obszarach, które oscylują wokół następujących pytań:

 • Jak zwiększać produktywność osobistą i czemu ma to służyć?
 • Jak zwiększyć produktywność organizacji?
 • Co zrobić, by poszerzyć swój repertuar funkcjonowania w organizacji?
 • Jak minimalizować tzw. „obszar ślepy” w funkcjonowaniu w organizacji?
 • Jak być bardziej asertywnym i lepiej wywierać wpływ?
 • Co robić, by skuteczniej kreować wizerunek lidera?


A także:

 • Poznanie własnej osobowości i wykorzystywanie cech dla sukcesu
 • Terminowanie w sztuce zarządzania
 • Zmiana strategii i taktyk rozwoju osobistego w organizacji
 • Life coaching dla managerów
 • Coaching dla uspójnienia działań z wartościami

Coach Dominika Plisiecka (ur. 1974 r.)

Dominika Plisiecka- Trener, Couch | KM Studio - szkolenia

Jestem coachem, trenerem umiejętności interpersonalnych, na co dzień prowadzę działalność szkoleniowo – konsultingową. Współpracuję z KM Studio prowadząc szkolenia z zakresu:

 • Rozwoju umiejętności miękkich – komunikacji, motywacji i automotywacji,
 • Budowania/modyfikowania przekonań, nastawienia do wyzwań zawodowych
 • i osobistych,
 • Zarządzania stresem, zarządzania czasem,
 • Perswazji
 • Generowania nowych zachowań indywidualnych i zespołowych
 • Zarządzania konfliktem
 • Oceny aktualnej sytuacji zespołów skonfliktowanych i wyznaczanie strategii
 • postępowania
 • Asertywności
 • Podnoszenia efektywności jednostek i zespołów
 • Analizy struktury zespołu i ról grupowych – rozwój i podnoszenie efektywności pracy
 • Technik sprzedaży i obsługi klienta
 • Rozwijania osobowości i kreatywnego myślenia

Skończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, ponadto posiadam Certyfikat Praktyka NLP, Certyfikat konsultanta metody iWAM.

Przez 10 lat pracy szkoleniowo – coachingowej z ludźmi prowadziłam:

 • Długoterminowe projekty etapowe, przygotowujące do Certyfikacji
 • Projekty rozwojowy dla grup handlowych (obserwacja i ocena efektywności pracy, analiza deficytów, planowanie i wdrażanie ścieżek rozwoju)
 • Długoterminowe projekty coachingowe stanowiące wsparcie dla grup menagerskich.
 • Specjalistyczne projekty przygotowane i prowadzone dla lekarzy i polityków.

Poczucie sukcesu dała mi obserwacja, że wiele razy praca szkoleniowa zmieniła myślenie ludzi i pozwoliła im na osobiste odkrycia.

Prywatnie mam córkę Igę (16 lat). Myślę o sobie, że mam w życiu szczęście, bo interesuję się tym, czym zajmuję się zawodowo. Drugi człowiek
nie przestaje mnie fascynować. To co lubię? Poranną kawę z niewielką ilością mleka i jazdę na nartach!

Myśl, która jest mi ostatnio bliska właściwie jest pytaniem, które zadaje sobie i innym: „Na co masz wpływ?” – z tym pracuj, to zmieniaj, modyfikuj, rozwijaj.