Coachowie – Trenerzy

W KM Studio mają Państwo możliwość wyboru coacha po przejrzeniu profili każdej z osób a także na podstawie kontaktu osobistego.
Poniżej zamieszczamy informacje o trzech coachach pracujących na co dzień w KM Studio. W przypadku potrzeby zaangażowania większej liczby prowadzących Coaching będziemy Państwu polecać inne osoby, które z nami współpracują (najczęściej są to coachowie skupienie wokół International Coaching Comunity).

Coach Marcin Ślifirski (ur. 1977 r.)

Jestem certyfikowanym coachem ICC.  Pracuję według standardów metodologicznych i etycznych International Coaching Community. Zajmuję
się głównie Coachingiem w modelu holistycznym.

Jako Coach pracuje z Klientem na wszystkich poziomach neurologicznych R. Diltsa. Innymi słowy, uwzględniam w tej pracy, że na przejawiane przez daną jednostkę zachowania wpływ ma więcej czynników niż tylko jej wiedza i umiejętności. Istotne są również: system przekonań, wierzeń i poglądów, zakorzenione nawyki w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości, odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym
i zawodowym. Każdy z wymienionych wyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność pracy, a w rzeczywistości mieć wpływ na całościową jakość życia danego Klienta.

Jestem współwłaścicielem KM Studio od 12 lat pracuję jako trener umiejętności interpersonalnych. Szkolę grupy i osoby indywidualne z zakresu zarządzania, asertywności, komunikacji. Od 4 lat prowadzę coaching dla kadry menedżerskiej i Klientów indywidualnych.

Przeprowadziłam ponad 30 000 godzin trenersko-coachingowych.
Obszary i tematy, wokół których zwykle pracuję w coachingu wyższej i średniej kadry zarządzania to na przykład:

– Jak skuteczniej osiągać cele własne oraz realizować misję firmy?
– Co robić, by zwiększyć swoją motywację do pracy?
– Jak mówić, żeby ludzie (np. pracownicy) mnie słuchali i jak słuchać, żeby do mnie mówili?
– Jak być charyzmatycznym przywódcą?
– Jak budować swój wizerunek u pracowników i klientów?
– Co robić, by budować swój autorytet?
– Jak poprawić relacje z przełożonymi i pracownikami?
– Jak to robić, by dotrzymywać umów i terminów?
– Co zrobić, by skuteczniej przekonywać do swojego zdania i bronić swoich racji?
– Jak znaleźć sens i radość życia?
– Jak pogodzić pracę z życiem prywatnym?
– Co zrobić, by poprawić swoją asertywność?
– Jak lepiej radzić sobie z emocjami?
– Jak pracować z pasją i zaangażowaniem?
– Jak dbać o wartości biznesowe firmy i sprawić, by zespół je sprawnie realizował
– Jak motywować ludzi do działania?
– Jak pogodzić bycie wymagającym z byciem wyrozumiałym?

Oraz wiele innych.

Coach Karolina Ślifirska (ur. 1979 r.)

Jestem certyfikowanym coachem ICC.  Pracuję według standardów metodologicznych i etycznych International Coaching Community.
Będąc współwłaścicielką KM Studio od siedmiu lat pracuję jako trener umiejętności interpersonalnych. Szkolę grupy i osoby indywidualne z obszaru komunikacji, budowania relacji, z zakresu zarządzania oraz sprzedaży. Od dwóch lat prowadzę coaching dla kadry menedżerskiej.
Przez cztery lata pracowałam jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi oraz – w ramach studiów doktoranckich –
w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Z wykształcenia jestem psychologiem, (studiowałam w SWPS w Warszawie), ukończyłam także socjologię oraz filozofię na Uniwersytecie Łódzkim.
Przeprowadziłam ponad 2000 godzin trenersko-coachingowych .
Obszary i tematy, wokół których zwykle pracuję w coachingu wyższej i średniej kadry zarządzania to na przykład:

– Jak skuteczniej osiągać cele własne oraz realizować misję firmy?
– Co robić, by zwiększyć swoją motywację do pracy?
– Jak mówić, żeby ludzie ( np. pracownicy) mnie słuchali i jak słuchać, żeby do mnie mówili?
– Jak być charyzmatycznym przywódcą?
– Jak budować swój wizerunek u pracowników i klientów?
– Co robić, by budować swój autorytet?
– Jak skuteczniej negocjować?
– Jak poprawić relacje z przełożonymi?
– Jak utrzymywać pewność siebie w rozmowach z trudnymi kontrahentami/ klientami?
– Jak to robić, by dotrzymywać umów i terminów?
– Co zrobić, by skuteczniej przekonywać do swojego zdania i bronić swoich racji?
– Jak znaleźć sens i radość życia?
– Jak pogodzić pracę z życiem prywatnym?
– Co zrobić, by poprawić swoją asertywność?
– Jak lepiej radzić sobie z emocjami?
– Jak pracować z pasją i zaangażowaniem?
– Jak dbać o wartości biznesowe firmy i sprawić, by zespół je sprawnie realizował
– Jak motywować ludzi do działania?
– Jak pogodzić bycie wymagającym z byciem wyrozumiałym?
– Jak dbać o postawę kreatywności, innowacji i wizjonerstwa u siebie i swoich ludzi?
Oraz wiele innych.

Coach Tomasz Furgalski (ur. 1963 r.)

Jestem coachem, trenerem umiejętności interpersonalnych a także menedżerem. Na co dzień pracuję  jako Customer Program Manager
w międzynarodowej korporacji.
Skończyłem Uniwersytet Łódzki & Jean Moulin 3 Uniwersytet w Lionie &  D.E.S.S. Certificat d’Aptitude a l’Administration des Entreprises.
Jestem magistrem zarządzania a także psychologiem i coachem kształconym w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Moje pozostałe kwalifikacje to :
– kurs trenerski : „Trener 21. wieku; Akademia Liderów”
– 3 lata szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Z klientami wypracowałem ponad 1000 godzin trenerskich.
Motto, którym kieruję się w życiu i w pracy to to, że
„Sprawne czynności człowieka liczą się najbardziej”. Idąc za tą sentencją prowadzę coaching który ma charakter operacyjny, choć opiera się
na metodologii holistycznej. Pracuję zwykle w takich obszarach, które oscylują wokół następujących pytań:
– Jak zwiększać produktywność osobistą i czemu ma to służyć?
– Jak zwiększyć produktywność organizacji?
– Co zrobić, by poszerzyć swój repertuar funkcjonowania w organizacji?
– Jak minimalizować tzw. „obszar ślepy” w funkcjonowaniu w organizacji?
– Jak być bardziej asertywnym i lepiej wywierać wpływ?
– Co robić, by skuteczniej kreować wizerunek lidera?
A także:
– Poznanie własnej osobowości i wykorzystywanie cech dla sukcesu
– Terminowanie w sztuce zarządzania
– Zmiana strategii i taktyk rozwoju osobistego w organizacji
– Life coaching dla managerów
– Coaching dla uspójnienia działań z wartościami

Coach Dominika Plisiecka (ur. 1974 r.)

Jestem coachem, trenerem umiejętności interpersonalnych, na co dzień prowadzę działalność szkoleniowo – konsultingową. Współpracuję z KM Studio prowadząc szkolenia z zakresu:

– Rozwoju umiejętności miękkich – komunikacji, motywacji i automotywacji,
– Budowania/modyfikowania przekonań, nastawienia do wyzwań zawodowych
i osobistych,
– Zarządzania stresem, zarządzania czasem,
– Perswazji
– Generowania nowych zachowań indywidualnych i zespołowych
– Zarządzania konfliktem
– Oceny aktualnej sytuacji zespołów skonfliktowanych i wyznaczanie strategii
postępowania
– Asertywności
– Podnoszenia efektywności jednostek i zespołów
– Analizy struktury zespołu i ról grupowych – rozwój i podnoszenie efektywności pracy
– Technik sprzedaży i obsługi klienta
– Rozwijania osobowości i kreatywnego myślenia

Skończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, ponadto posiadam Certyfikat Praktyka NLP, Certyfikat konsultanta metody iWAM.

Przez 10 lat pracy szkoleniowo – coachingowej z ludźmi prowadziłam:

– Długoterminowe projekty etapowe, przygotowujące do Certyfikacji
– Projekty rozwojowy dla grup handlowych (obserwacja i ocena efektywności pracy, analiza deficytów, planowanie i wdrażanie ścieżek rozwoju)
– Długoterminowe projekty coachingowe stanowiące wsparcie dla grup menagerskich.
– Specjalistyczne projekty przygotowane i prowadzone dla lekarzy i polityków.

Poczucie sukcesu dała mi obserwacja, że wiele razy praca szkoleniowa zmieniła myślenie ludzi i pozwoliła im na osobiste odkrycia.

Prywatnie mam córkę Igę (16 lat). Myślę o sobie, że mam w życiu szczęście, bo interesuję się tym, czym zajmuję się zawodowo. Drugi człowiek
nie przestaje mnie fascynować. To co lubię? Poranną kawę z niewielką ilością mleka i jazdę na nartach!

Myśl, która jest mi ostatnio bliska właściwie jest pytaniem, które zadaje sobie i innym: „Na co masz wpływ?” – z tym pracuj, to zmieniaj, modyfikuj, rozwijaj.