Szkolenie PowerPoint – sztuka prezentacji | Szkolenie Microsoft PowerPoint

Opis szkolenia

Szkolenie PowerPoint – sztuka prezentacji przeznaczone jest dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z profesjonalną pracą
z najbardziej znanym programem do tworzenia prezentacji jakim jest Microsoft PowerPoint. Uczestnicy szkolenia Microsoft PowerPoint nie muszą posiadać żadnej wiedzy dotyczącej aplikacji MS PowerPoint. Szkolenie PowerPoint prowadzone jest od podstaw
po zaawansowane techniki tworzenia i wyświetlania prezentacji multimedialnych.

Szkolenie PowerPoint – uzyskane umiejętności podczas szkolenia Microsoft PowerPoint

 • Tworzenie prostych i przejrzystych prezentacji
 • Tworzenie i praca z szablonami
 • Poprawianie istniejących prezentacji
 • Umiejętność dobierania treści, zdjęć, czcionek i kolorów
  do prezentacji
 • Tworzenie dynamicznych prezentacji
 • Podstawy kompozycji graficznej

Szkolenie PowerPoint – program szkolenia

 1. Wprowadzenie do programu PowerPoint
  . Okno programu PowerPoint
  . Menu programu PowerPoint
  . Paski narzędzi
  . Menu kontekstowe
  . Okienka zadań
  . Uzyskiwanie pomocy
 2. Tworzenie prostej prezentacji za pomocą szablonu 
  . Uruchamianie programu PowerPoint
  . Wybieranie szablonu
  . Wybieranie układu slajdu
  . Tworzenie listy punktowanej
  . Tworzenie wykresu
  . Przeglądanie prezentacji
  . Zapisywanie, otwieranie i zamykanie prezentacji
  . Drukowanie prezentacji
  . Widok normalny
  . Panel Konspekt
  . Efekty przejść i animacje
 3. Tworzenie slajdów tekstowych w PowerPoint
  . Wybieranie układu tekstu
  . Tworzenie pola tekstowego
  . Przesuwanie tekstu
  . Zmiana wielkości liter
  . Ujednolicanie stylu
  . Tworzenie listy numerowanej
  . Zmiana wyglądu tekstu
  . Efekty i kolor czcionki
  . Wyrównywanie akapitów
  . Formatowanie tekstowego symbolu zastępczego
  . Odstępy między wierszami i akapitami
  . Malarz formatów
 4. Tworzenie wykresów w PowerPoint
  . Tworzenie slajdu z wykresem
  . Wpisywanie danych
  . Importowanie danych
  . Tworzenie łącza między plikiem źródłowym a arkuszem danych wykresu
  . Wybieranie typu wykresu
  . Wstawianie tytułów
  . Wstawianie etykiet danych
  . Zmiana położenia etykiet danych
  . Modyfikowanie wykresu
  . Tworzenie dwóch wykresów na slajdzie
  – Schematy organizacyjne i diagramy, tabele
  . Schemat organizacyjny
  . Galeria diagramów
  . Edycja schematu organizacyjnego
  . Tworzenie diagramu niestandardowego
  . Skala wyświetlania
  . Tworzenie slajdu z tabelą
  . Wpisywanie tekstu do tabeli
 5. Dodawanie obiektów graficznych w PowerPoint
  . Rysowanie linii
  . Rysowanie strzałek
  . Tworzenie łączników
  . Tworzenie wielokątów i kształtów niestandardowych
  . Tworzenie auto kształtów
  . Modyfikowanie auto kształtów
  . Wypełnianie obiektu kolorem
  . Wypełnianie obiektu gradientem, teksturą lub deseniem
  . Wypełnianie obiektu obrazem
  . Dodawanie cienia
  . Dodawanie efektu 3-D
  . Importowanie elementów graficznych
 6. Tworzenie pokazu slajdów w Microsoft PowerPoint
  . Praca nad pokazem slajdów
  . Pokaz slajdów w działaniu
  . Wyświetlanie slajdów
  . Tworzenie przycisków akcji
  . Tworzenie przycisku akcji Powrót
  . Tworzenie niestandardowego pokazu slajdów
  . Niestandardowy pokaz slajdów w działaniu
  . Rysowanie na slajdach podczas pokazu slajdów
  . Tworzenie automatycznego pokazu slajdów
  . Próba tempa pokazu slajdów

Metodologia pracy podczas szkolenia PowerPoint

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

12-13 czerwiec
10-11 lipiec
12-13 sierpień
11-12 wrzesień
9-10 październik
6-7 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1400 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Microsoft Word
Excel podstawy
Prezentacja i autoprezentacja
Komunikacja interpersonalna
Adobe Photoshop - podstawy

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia PowerPoint napisz.