Szkolenie Oracle OCP - Oracle Certified Professional

Opis szkolenia

Szkolenie Oracle OCP – Oracle Certified Professional przeznaczone jest dla użytkowników przygotowujących się do certyfikatu OCP DBA Oracle ( OCP Administrator Certified Professional – 1 egz. 1Z0-042 ), oraz samodzielnej administracji bazami danych Oracle. Kurs prowadzi ekspert baz danych Oracle z wieloletnim doświadczeniem.

Szkolenie Oracle OCP – uzyskane umiejętności podczas szkolenia

 • Tworzenie i zarządzanie backupami przy użyciu narzędzia RMAN
 • Przywracanie bazy danych do określonego punktu w czasie
 • Odtwarzanie bazy danych w zależności od uszkodzenia
 • Odtwarzanie bazy danych pryz pomocy Oracle’s Flashback Technology
 • Wykrywanie uszkodzonych bloków danych i podejmowanie odpowiednich kroków w celu ich naprawienia
 • Monitorowanie i ulepszanie wydajności bazy danych przy pomocy doradców bazy danych
 • Kontrolowanie zasobów bazy danych przy pomocy Resource Manager
 • Uproszczone zarządzanie zadaniami przy pomocy Scheduler
 • Przeglądanie logów bazy danych w calach diagnostycznych
 • Konfigurowanie wielojęzykowej bazy danych i indywidualnie dla sesji
 • Implementacja zabezpieczeń w bazie danych
 • Przenoszenie danych pomiędzy różnymi platformami

Program Szkolenia Oracle Certified Professional

1. Używanie i konfiguracja narzędzia Recovery Manager (RMAN)

 • Właściwości i komponenty Recovery Manager
 • Flash Recovery area i RMAN
 • Konfiguracja RMAN
 • Automatyczny backup pliku kontrolnego
 • Przeglądanie bieżących ustawień RMAN
 • Konfiguracja i zmiana „retention policy” dla bazy danych
 • Alokacja kanałów
 • Backup na taśmę
 • Przegląd poleceń RMAN
 • Zrównoleglenie procesu backupu
 • Kompresowanie backupu
 • Pełny backup, a backup różnicowy
 • Używanie RMAN

2. Odtwarzanie „nie krytycznej” straty

 • Tworzenie nowej tymczasowej przestrzeni tabel
 • Odtworzenie pliku dziennika powtórzeń i indeksów
 • Odtworzenie przestrzeni tabel tylko do odczytu
 • Metody autoryzacji administratora bazy danych
 • Utrata pliku haseł
 • Zmiana domyślnej przestrzeni tabel dla bazy danych

3. Niepełne odtwarzanie

 • Odtwarzanie krok po kroku
 • Odtwarzanie pliku kontrolnego z automatycznego backupu
 • Tworzenie nowego pliku kontrolnego
 • Niepełne odtwarzanie
 • Uproszczone odtwarzanie przez RESETLOGS
 • Point-in-time recovery przy użyciu narzędzia RMAN

4. Flashback

 • Architektura Flashback Technology
 • Konfiguracja i monitorowanie Flashback Database
 • Backup Flash Recovery Area
 • Używanie V$FLASH_RECOVERY_AREA_USAGE
 • Zalety Flashback Technology
 • Używanie Flashback Database przy użyciu interfejsu RMAN
 • Używanie Flashback Database przy użyciu EM

5. Uszkodzenie bloku danych

 • Symptomy uszkodzenia bloku danych
 • Narzędzie DBVERIFY i polecenie ANALYZE
 • Parametr inicjalizacyjny DB_BLOCK_CHECKING
 • Używanie Flashback do logicznych uszkodzeń i pakietu DBMS_REPAIR
 • Block Media Recovery
 • RMAN BMR

6. Monitorowanie i zarządzanie pamięcią

 • Struktura pamięci Oracle
 • Automatic Shared Memory Management
 • Zasady strojenia SGA
 • Automatyczne strojenie i manualna modyfikacja parametrów SGA
 • Zmiana SGA_TARGET
 • Zarządzanie zasobami PGA
 • Używanie doradcy pamięci

7. Automatyczne zarządzanie wydajnością

 • Identyfikowanie komponentów do dostrojenia
 • Wait Events i statystyki systemowe
 • Diagnozowanie i optymalizacja perspektyw
 • Statystyki SGA
 • Workload Repository
 • Doradcy
 • ADDM scenariusz i użyteczne wskazówki
 • Używanie doradcy SQL i doradcy dostępu

8. Monitorowanie i zarządzanie przestrzenią I

 • Struktura bazy danych
 • Zarządzanie przestrzenią
 • Oracle-Managed Files (OMF)
 • Row Chaining and Migrating
 • Zapobiegawcze monitorowanie przestrzeni tabel
 • Zarządzanie przestrzenią ponownego użytku
 • Przestrzeń tabel SYSAUX
 • Monitorowanie przestrzeni tabel i indeksów

9. Monitorowanie i zarządzanie przestrzenią II

 • Automatyczne zarządzanie przestrzenią Undo
 • Pliki dziennika powtórzeń
 • Typy tabel
 • Tabel partycjonowane
 • Index-Organized Tables (IOT)
 • Zarządzanie przestrzenią z poziomu SQLa
 • Optymalny rozmiaru pliku dziennika powtórzeń
 • Przegląd Automatic Tuning of Undo Retention

10. Automatic Storage Management (ASM)

 • Architektura i funkcjonalność
 • Dynamiczne perspektywy wydajności
 • Zarządzanie instancją ASM
 • Grupy dysków ASM
 • Używanie narzędzia asmcmd
 • Migracja bazy danych na ASM
 • Tworzenie instancji ASM w oddzielnym Oracle Home
 • Migracja przestrzeni tabel na ASM

11. Zarządzanie zasobami

 • Konfiguracja i zasady działania Database Resource Manager
 • Tworzenie nowego planu zarządzania
 • Aktywne przełączanie sesji
 • Maksymalny czas wykonywania polecenia
 • Tworzenie złożonych planów zarządzania zasobami
 • Administracja i monitorowanie Resource Manager
 • Tworzeni grup konsumenckich

12. Bezpieczeństwo bazy danych

 • Omówienie wirtualnych prywatnych bazy danych
 • Bezpieczeństwo na poziomie dostępu do kolumn
 • Pisanie własnych funkcji bezpieczeństwa
 • Ustawienia hasła dla listenera

13. Przenoszenie danych

 • Data Pump
 • Polecenie RMAN CONVERT DATABASE
 • Tworzenie obiektu katalogów
 • Tworzenie tymczasowej tabeli

14. Korzystanie z Globalization Support

 • Cechy Globalization Suport
 • Strona kodowa bazy danych, a narodowa strona kodowa
 • Porównania i sortowania lingwistyczne
 • Konwersja danych pomiędzy klientem a serwerem
 • Ustawienia NLS

Metodologia pracy podczas szkolenia Oracle OCP

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

22-23 maj
24-25 czerwiec
22-23 lipiec
26-27 sierpień
23-24 wrzesień
21-22 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

4600 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

21 godzin / 3 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Oracle OCA
SQL w bazie Oracle
PL/SQL - Oracle
Crystal Reports podstawy
Crystal Reports zaawansowany

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Oracle OCP napisz.