Szkolenie sztuka prowadzenia dyskusji - szkolenie z dyskusji

Opis szkolenia

Szkolenie sztuka dyskusji jest ukierunkowane na nauczenie się jasnego prezentowania swoich poglądów, skutecznego przekonywania
do swoich argumentów, a także technik wywierania wpływu ułatwiających obronę przez atakami rozmówców.

Podczas szkolenia sztuka dyskusji pokazujemy jak wykorzystywać
w dyskusji empatię i wiedzę na temat emocji, a także chwyty retoryczne i erystyczne. Uczestnicy uzyskują takie umiejętności jak: budowanie własnego autorytetu w dyskusji, odpowiednie stosowanie żartów oraz ataków i uników, korzystanie ze sprzeczności
w argumentacji oponenta, odpieranie zarzutów, odpieranie argumentów racjonalnych poprzez odwoływanie się do emocji.

Poza warstwą psychologiczną, szkolenie sztuka dyskusji zawiera elementy wiedzy z zakresu poprawności gramatycznej i stylistycznej w budowaniu wypowiedzi, a także zagadnienia z zakresu etykiety biznesu.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia sztuka dyskusji

 • formułowanie celu w dyskusji
 • odpieranie zarzutów
 • odpieranie argumentów racjonalnych poprzez odwoływanie
  się do emocji
 • korzystanie ze sprzeczności w argumentacji oponenta
 • dostosowywanie formy dyskusji do rodzaju sytuacji
 • stosowanie chwytów erystycznych wraz ze świadomością
  ich działania
 • umiejętność wykorzystania mechanizmów wywierania wpływu
  i perswazji na przeciwników dyskusji
 • argumentowanie, przekonywanie

Szkolenie Sztuka prowadzenia dyskusji – program szkolenia

1. Mocna  pozycja w dyskusji: asertywność, perswazja, uważne słuchanie

 • Jasne prezentowanie swoich myśli
 • Uważne słuchanie: cechy dobrego słuchacza, słuchanie
  ze zrozumieniem
 • Od czego zależy przewaga w dyskusji?
 • Odpowiednie stosowanie żartów
 • Jak korzystać z ataków i uników w dyskusji
 • Jak posługiwać się sprzecznościami w argumentacji oponenta
 • Na czym polega skuteczne odpieranie zarzutów
 • Jak odpierać argumenty racjonalne poprzez odwoływanie
  się do emocji?
 • Kobiety – mężczyźni, młodsi – starsi, przełożeni – podwładni: dyskusja z trudnymi przeciwnikami
 • Jak radzić sobie z przekrzykiwaniem/agresją oponenta

2. Sztuka wywierania wpływu w dyskusji

 • elementy negocjacji w dyskutowaniu
 • wyrażanie swoich oczekiwań
 • zadawanie pytań
 • przekonywanie
 • działanie na wyobraźnię
 • podawanie przykładów
 • konstrukcja wypowiedzi
 • dyskusja z jedną osobą
 • dyskusja z grupą

3. Chwyty erystyczne

4. Autoprezentacja w dyskusji – planowanie i praca nad swoim wizerunkiem

5. Elementy warsztatów emisji głosu

6. Poprawność językowa (gramatyczna, stylistyczna)

Metody pracy podczas szkolenia Sztuka prowadzenia dyskusji

 • Mini wykłady prowadzącego
 • Dyskusja
 • Praca w grupach
 • Praca w parach
 • Praca indywidualna – ćwiczenia w formułowaniu wypowiedzi
 • Odgrywanie ról
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

12-13 sierpień
11-12 wrzesień
9-10 październik
6-7 listopad
4-5 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Komunikacja interpersonalna
Inteligencja emocjonalna
Prezentacja i autoprezentacja
Stres - radzenie sobie ze stresem
Automotywowanie
Podejmowanie decyzji
Coaching

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Sztuka dyskusji napisz.