Coaching

W KM Studio oprócz szkoleń dla grup oraz kursów indywidualnych prowadzimy także coaching. Korzystają z niego managerowie (coaching managerski, bussiness coaching), specjaliści (job/career coaching), a także osoby prywatne (life coaching).

Coaching – jak go rozumiemy?

Jest on formą rozwoju osobistego, którą się bardzo różnie definiuje. W KM Studio rozumiemy coaching jako kontakt między coachem a coachee, służący osiągnięciu określonego celu. Cel ten jest wskazywany przez Klienta, wspólnie z coachem precyzyjnie formułowany pod kątem realności, ekologii, możliwości, motywacji, angażowania potrzebnych zasobów, obaw i wielu innych kryteriów i tak dookreślony stanowi metę w coachingowej podróży. W procesie coachingu pomagamy Klientowi i jego organizacji zdiagnozować ograniczenia utrudniające dotarcie do celu, zadajemy pytania
i inspirujemy do szukania rozwiązań zgodnych z wartościami Klienta oraz współgrających z kulturą organizacyjną firmy.

Kiedy coaching, kiedy szkolenie?

Coaching jest formą pracy nad rozwojem osobistym, która może dopełniać albo zastępować szkolenie.
Szkolenie polecamy wtedy, gdy pracownik/manager potrzebuje zdobyć lub poszerzyć wiedzę z jakiegoś zakresu, zaś coaching – gdy chodzi
o osiągnięcie konkretnego celu, rozwiązanie jakiegoś zadania.
Zwykle początkujący pracownicy lub osoby nowo awansowane potrzebują porcji wiedzy lub pakietu nowych umiejętności, by dobrze funkcjonować
na swoim stanowisku, natomiast osoby bardziej doświadczone, szczególnie takie, które uczestniczyły już w szkoleniach interpersonalnych, efektywniej rozwijają się poprzez coaching.

Rodzaje coachingu

Rodzaj coachingu zazwyczaj jest związany z celem/tematem, którym chce się zająć Klient. Jeśli temat dotyczy życia osobistego, relacji, bliskości, partnera, dzieci, czasu wolnego, prowadzimy life coaching. Jeśli zaś główny cel Klienta jest związany z biznesem, z karierą zawodową,
z zarządzaniem ludźmi lub firmą – oferujemy odpowiednio business coachingcareer- lub job coching lub coaching managerski. Bardzo często jednak zdarza się tak, że to, co widać na zewnątrz lub to, w czym się wyraża kłopot nie leży w tym samym miejscu, co przyczyna problemu.
Z tego powodu bywa tak, że poruszamy się w obszarach osobistych pracując nad celem zawodowym, np. spadek zaangażowania w pracy może być „objawem”, że coś się dzieje, a przyczyną bywa na przykład zbyt duża ilość nowych obowiązków domowych. Nie da się wówczas osiągnąć celu jakim jest wzrost zaangażowania w pracę bez poukładania przez Klienta tej części relacji z bliskimi, która dotyczy obowiązków i odpowiedzialności za sprawy domowe.
W coachingu raczej zachęcamy Klientów do łączenia ważnych sfer życia, a nie wykluczania jednych na rzecz drugich.

Coaching plus porcja wiedzy

Często nasi Klienci proszą o przeplatanie sesji coachingowych elementami szkolenia (czyli konkretnej wiedzy z danego zakresu) – na przykład takimi jak zarządzanie pracownikami, zarządzanie zmianą, asertywność i inne które mamy w ofercie. Jest możliwe, aby elementy programu któregoś
z kursów zawrzeć w planie coachingu.

Metodologia coachingu w KM Studio

W coachingu korzystamy z bardzo wielu dziedzin psychologii. W zależności od tematu, z którym zgłasza się Klient, od tego jak dynamicznie przebiega proces, a także jakie są oczekiwania i styl pracy coachee oraz osoby prowadzącej, wprowadzamy elementy teorii psychodynamicznej lub poznawczo-behawioralnej, zagadnienia NLP, koncepcje rozwoju człowieka dorosłego (np. Erik Erikson, Ken Wilber,  Kohlberg i inni). Korzystamy także oczywiście z osiągnięć i zasad stworzonych przez prekursorów coachingu: M. H. Ericksona, G. Batesona, R. Bandlera, T. Gallwey’a, R. Diltsa, V. Satir,
P. Watzlawicka, S. Gilligana, J. O`Connora, A. A. Mindela i innych.
W zespole KM Studio mamy prowadzących, którzy posiadają certyfikat ICC lub szkolili się z zakresu coachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Laboratorium Psychoedukacji.

Organizacja coachingu

Zwykle osobę na coaching zgłasza przedstawiciel organizacji i po wstępnej rozmowie dotyczącej celu i osoby, której ma służyć, rekomendujemy coacha. Jeśli zostaje on zaakceptowany przez uczestnika coachingu, rozpoczynamy proces.
W KM Studio przeważnie proponujemy standardowy rozkład sesji, czyli 6 lub 7 spotkań 90 minutowych odbywających się raz w miesiącu.
Coaching kończy się sporządzeniem raportu zawierającego ogólny przebieg całego procesu oraz porównanie celów i efektów. Wszystkie dane
w raporcie (zwykle dokument ten jest zamawiany przez organizację, a nie przez Klienta) są autoryzowane przez Uczestnika coachingu.
Coachowie prowadzą spotkania dojeżdżając do Klienta lub w siedzibie KM Studio w Łodzi.

Jak się zgłosić na coaching?

Aby zgłosić się na coaching należy zadzwonić do nas (512 344 836) lub wysłać e-mail na adres karolina@kmstudio.com.pl. Umawiamy się wówczas
na spotkanie, podczas którego otrzymują Państwo wszystkie informacje o coachingu, o możliwościach, sprawach organizacyjnych, cenie, coachach
i na tej podstawie podejmują decyzję o współpracy z nami.