Szkolenie zarządzanie produktywnością, szkolenie dla kierowników niższego szczebla

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie produktywnością służy opanowaniu sztuki zarządzania, uczy i ćwiczy wszystkie jej elementy: ustanawianie celu, planowanie, przydzielanie zadań, kontrolę – jako porównanie wykonania z celem z nastawieniem na wykrycie różnic –
oraz przygotowanie i wdrożenie środków korygujących w odpowiedzi na wykryte różnice. Szkolenie zarządzanie produktywnością ukazuje i uczy jak osiągać produktywność czynności pracowników i skuteczność czynności własnych. Warsztaty prowadzone są wg najnowszych technik uczenia ludzi dorosłych. Zaletą szkolenia jest jego bardzo dynamiczny przebieg i przemyślany dobór ćwiczeń, dzięki któremu uzyskujemy dużą skuteczność wpływania na zmiany zachowań uczestników

Kierownik odpowiada za efektywność nadzorowanych pracowników, co za tym idzie, za produktywność całej organizacji!

Straty  powstają w miejscu wykonywania pracy, zmniejszają produktywność całego przedsiębiorstwa. Badania wykazują,
że straty najczęściej wynikają z nieumiejętności zarządzających. Kierownicy, to zwykle osoby z wykształceniem inicjatywą i talentem. Wiedza ta często oparta o wielowątkowe studia i nosząca piętno interdyscyplinarności, nie zbiega się w  umiejętność zarządzania!

Warsztat, który Państwu proponujemy, ma na celu wyposażenie kierowników w jednolitą umiejętność zarządzania, co prowadzi do skutecznej praktyki, redukcji strat czasu i natychmiastowego wzrostu produktywności.

Trening zarządzanie produktywnością sprzyja najważniejszym koncepcjom zarządzania: kaizen, six  sigma, lean management, activity based costing, just in time.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia zarządzanie produktywnością

 • Kierownik posługuje się strukturą zarządzania cel-plan-przydzielanie zadań-kontrola
 • Kierownik analizuje proces pracy i rozkładać go na poszczególne czynności pracy. Rozpoznaje straty czasu i wykrywa ich przyczyny. Planuje i wdraża akcje korygujące dla eliminowania przyczyn strat
 • Kierownik posługuje się celami SMART. Rozkłada cele długoterminowe na cele krótkoterminowe. Umie tworzyć cele dla  poszczególnych czynności pracy
 • Kierownik efektywnie komunikuje się zarówno z pracownikiem
  i zarządem
 • Manager rozumie przyczyny nieporozumień, nie unika trudnych tematów, jest asertywny w komunikacji – umie komunikować niewzbudzając agresji i jednocześnie osiągając założone cele
 • Kierownik porównuje wykonanie z celem. Umie rozpoznać przyczynę (braki w motywacji lub umiejętności) odpowiedzialną
  za różnicę. Zna sposoby motywowania.
 • Kierownik asertywnie konfrontuje się z pracownikami niewykonującymi zadań. Potrafi przeprowadzić rozmowy
  w odpowiedzi na różne trudne sytuacje

Szkolenie zarządzanie produktywnością dla kierowników niższego szczebla – program szkolenia

1. Czym jest zarządzanie

Kroki zarządzania są powiązane!
Czym jest efektywność?
Zarządzanie innymi analogiczne do zarządzania sobą.

2. Zarządzanie jako system – gwarancja wyeliminowania strat czasu, praca ze zmniejszonym wysiłkiem i lepszymi efektami

Odkrycie porządku jako głównego warunku sukcesu zespołu  – efektywnego wykorzystania czasu i wysiłku członków zespołu. Odkrycie fenomenu efektywności zespołu przez eliminacje strat czasu. Straty jawne i ukryte

3. Tworzenie celu – głównego narzędzia zarządzania

Tworzenie celów SMART.
Hierarchia celów.
Rozkładanie celów głównych i długoterminowych na cele instrumentalne i dochodzenie aż do celów czynności
W jaki sposób cel motywuje?

4. Przydzielanie zadań – komunikacja

Przydzielanie zadań jest komunikacją!
Efektywna/asertywna komunikacja:
werbalna/niewerbalna
pytania zamknięte/otwarte,
aktywne słuchanie, parafraza, odzwierciedlanie
komunikaty typu „ty” i typu „ja”.

 5. Kontrola porównanie wykonania z celem, wykrycie różnicy
i znalezienie jej przyczyny

Przyczyny odpowiedzialne za różnice miedzy wykonaniem a celem.
Braki w umiejętności lub w motywacji jako przyczyny różnic.
Co to jest motywacja? Kara i nagroda w motywacji. Style poznawcze, co motywuje kogo?

 6. Działania korygujące w reakcji na różnicę

Konfrontacja – procedura egzekwowania w sytuacji niewykonania przez pracowników zleconych zadań.
Różne postawy podwładnych, zachowania, emocje. Jak asertywnie radzić sobie z nimi?

Metody i techniki  wykorzystywane podczas szkolenia zarządzanie produktywnością, szkolenia dla kierowników niższego szczebla.

 • mini wykłady w PowerPoint
 • gry zespołowe i ćwiczenia w grupach
 • dyskusja na forum
 • odgrywanie ról
 • praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
 • mini filmiki szkoleniowe
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

28-29 maj
27-28 czerwiec
25-26 lipiec
29-30 sierpień
26-27 wrzesień
24-25 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Zarządzanie produkcją
Feedback - informacja zwrotna
Rozmowy okresowe
Rozmowa rekrutacyjna
Team Building
Leadership - liderowanie, przywództwo
Motywowanie pracowników

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie produktywnością napisz.