Szkolenie InDesign - skład i publikacja - operacje podstawowe

Opis szkolenia

Szkolenie Adobe InDesign przeznaczone dla osób chcących zapoznać się ze światem składu DTP, grafików, projektantów, specjalistów do spraw reklamy, pracowników działów kreacji, redaktorów i osób dotychczas pracujących w programie Adobe PageMaker lub Quark XPress oraz innymi narzędziami graficznymi.
W trakcie szkolenia Adobe InDesign zostaną bardzo szczegółowo omówione zagadnienia związane z pracą z tekstem od prostego formatowania przez zaawansowany skład publikacji, aż do budowania skomplikowanych „layotów”. Podczas kursu InDesign omawiane są także graficzno-artystyczne możliwości programu,
które stanowią dużą jego część.

Szkolenie Adobe InDesign, operacje podstawowe – uzyskane umiejętności podczas szkolenia

 • zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, składu i publikacji
  w programie Adobe InDesign
 • poznanie metod pracy graficznej w Adobe InDesign, co pozwoli
  na efektywne wykonywanie firmowych projektów w krótszym czasie i bez potrzeby kosztownego angażowania zewnętrznych agencji projektowych
 • zdobycie umiejętności tworzenia grafiki zawierającej elementy wektorowe, rastrowe i tekst
 • zapoznanie się z formatami graficznymi i posługiwanie się nimi
 • umiejętność tworzenia prostych projektów związanych ze składem tekstu
 • umiejętność przerabiania, poprawiania istniejących projektów
 • podstawowe umiejętności składu i pracy z tekstem

Szkolenie InDesign operacje podstawowe – program szkolenia

1. Specyfika składu tekstu
Co to jest skład tekstu, typy oprogramowania, platformy sprzętowe
Wymogi techniczne programów do składu

2. Zapoznanie się z interfejsem użytkownika
Uruchamianie programu
Obszar roboczy
Tworzenie nowego dokumentu
Ustawienia strony i wielkości marginesów
Linijki i linie pomocnicze
Zapisywanie pliku

3. Narzędzia pracy w Adobe InDesign
Paleta narzędzi
Ramki tekstowe
Ramki graficzne
Narzędzie Zaznaczenie
Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie
Narzędzie Tekst
Tworzenie linii i transformacji
Modyfikacja ramek
Swobodna modyfikacja ramek za pomocą narzędzia „Zaznaczanie” Modyfikacja ramek za pomocą listwy właściwości
Wstawianie tekstu w ramkę
Łączenie ramek tekstowych (linkowanie)

4. Elementy graficzne w Adobe InDesign
Praca z grafiką
Wstawianie grafiki
Obramowania
Podstawowe obłamywanie tekstem

5. Praca z kolorem w Adobe InDesign
Praca z kolorami
Zakładka Próbki
Definiowanie i zmiana kolorów

6. Praca z tekstem w Adobe InDesign
Praca z fontami (różne typy fontów)
Formatowanie znaków
Kroje pisma
Wielkość kroju pisma
Wyróżnienia tekstu
Kolory i nasycenie pisma
Kerning i tracking
Zmiana linii bazowej znaku
Formatowanie akapitów
Interlinia
Wyrównywanie
Odległości między akapitami
Wcięcia akapitowe
Tabulatory
Inicjał śródtekstowy
Siatka linii bazowych (register) i przyciąganie do niej

7. Praca z dokumentami wielostronicowymi
Zapoznanie się z obszarem pracy
Importowanie tekstu
Paleta Strony (layout)
Wstawianie, zamiana i likwidacja stron
Dokumenty jedno i wielołamowe
Praca ze stylami

Metodologia podczas szkolenia InDesign

– mini wykłady w PowerPoint
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
– mini filmiki szkoleniowe

W czasie szkolenia jest możliwość pracy na różnych wersjach oprogramowania Adobe InDesign i na własnym sprzęcie.

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

17-18 czerwiec
15-16 lipiec
19-20 sierpień
16-17 wrzesień
14-15 październik
12-13 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1400 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Adobe InDesign zaawansowany
Adobe Illustrator podstawy
Adobe Illustrator zaawansowany
Adobe Photoshop - podstawy
Adobe Photoshop zaawansowany
CorelDraw podstawy
CorelDraw zaawansowany

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Adobe InDesign podstawy napisz.