Obsługa klientów trudnych i konflikotwych

Opis szkolenia

Szkolenie obsługa klientów trudnych i konfliktowych pokazuje w jaki sposób działać skutecznie w kontakcie z trudnym klientem oraz w sytuacjach konfliktowych. Uczestnicy mają możliwość wyćwiczenia szerokiego repertuaru poprawnych asertywnych zachowań pasujących do ich roli zawodowej i osobowości.

 

Szkolenie obsługa klientów trudnych i konfliktowych uzyskane umiejętności:

Uczestnik :

 • umie poprawnie zareagować na osoby o różnych trudnych postawach, takich jak postawa roszczeniowa, dominująca, wycofana, sceptyczna, konfrontacyjna i inne
 • zna swoje zasoby związane z inteligencją emocjonalną, np. panowanie nad uczuciami
 • wie jakie są zasady dobrego wychowania obowiązujące w pracy z klientem
 • potrafi wypowiedzieć się w sposób asertywny
 • umie dyplomatycznie odmawiać, wyrażać opinię, przekonywać
 • zna techniki radzenia sobie ze stresem użyteczne w kontakcie z trudnym klientem

 

Szkolenie obsługa klientów trudnych i konfliktowych program:

 

 1. Podstawowe zasady kontaktu klientem
 • Zasady savoir- vivre oraz te związane z dbaniem o wizerunek własny i wizerunek organizacji – Zasady budowania dobrej relacji z klientem
 1. Typy klientów i sposoby reagowania na nich
 • klient relacyjny,
 • klient grupowy,
 • klient analityk
 • klient dyrektor
 1. Typy najczęstszych postaw wywołujących konflikty
  • postawa roszczeniowa
  • postawa wycofana
  • postawa sceptyczna
  • postawa konfrontacyjna
  • postawa dominująca
  • postawa wyniosła
  • klient, który krzyczy
 2. Sposoby odpierania obiekcji klienta
 3. Aktywne słuchanie w kontakcie z trudnym klientem
 4. Asertywność jako „recepta” na kontakt z trudnym klientem
  • odmawianie, przekonywanie, wyrażanie i przyjmowanie opinii
  • model von Thuna jako model komunikacji użyteczny z osobami manipulującymi
 5. Techniki związane z inteligencją emocjonalną oraz radzeniem sobie ze stresem
  • technika zakładania pozytywnych intencji
  • technika szklanego słoika
  • dysocjacja
  • koherencja fizjologiczna
 6. Praca nad wysokim poczuciem własnej wartości jako bazą umożliwiającą kontakt z trudnym klientem

Metodologia:

 • mini wykład
 • odgrywanie ról
 • antystresowe ćwiczenia indywidualne
 • feedback
 • dyskusja
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

24-25 czerwiec
22-23 lipiec
26-27 sierpień
23-24 wrzesień
21-22 październik
18-19 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin/ 2dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Sprzedaż / techniki sprzedaży
Sprzedaż przez telefon
Obsługa klienta
Negocjacje
Asertywność

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Obsługa trudnych klientów napisz.