Szkolenie Automotywowanie, jak odnaleźć motywację do codziennych zadań | szkolenie automotywacji

Opis szkolenia

Szkolenie automotywowanie ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej celów, wartości i mechanizmów własnego działania. Dzięki ćwiczeniom u Uczestników następuje poprawa sprawności
i efektywności zawodowej, potrafią oni rozpoznawać potencjalne źródła konfliktów motywacyjnych, przyjmować częściej postawę nastawioną na szukanie rozwiązań, a nie problemów. Szkolenie automotywowanie dostarcza również narzędzi do kształtowania poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz przyczynia
się do wzrost wiary w siebie, mocy i skuteczności działania. Zajęcia opierają się na treningu zawierającym następujące moduły: mój czas – czyli praca z celami, wartościami, samoorganizacją, priorytetami, poza tym: natura motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, automotywacja w sytuacji zmiany, profilaktyka wypalenia zawodowego, budowanie pewności siebie, radzenie sobie z trudnymi emocjami.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia automotywowanie

 • wzrost kompetencji Uczestników w zakresie automotywowania
  • poprawa sprawności i efektywności zawodowej
  • rozpoznawanie potencjalnych źródeł konfliktów motywacyjnych
  • kształtowanie postaw nastawionych na rozwiązanie,
  nie na problem
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
  • wzrost samoświadomości
  • wzrost wiary w siebie, mocy i skuteczności działania

Szkolenie automotywowanie – program szkolenia

1. Mój czas, to moje życie: sztuka świadomych wyborów

 • wyznaczyć cele, które naprawdę mamy ochotę realizować
 • czy moje wartości, priorytety zawodowe są zgodne ze mną?
 • lepsza organizacja codziennych zadań jako czynnik automotywujący
 • sprzątanie, porządkowanie i ich rola w automotywowaniu

2. Zmiana: dzięki niej przełamujemy monotonie działania

 • Czy działamy twórczo, czy automatycznie? W jaki sposób można twórczo podchodzić do codziennych zadań?
 • Zmiana, jako element motywacyjny sam w sobie

3. Motywacja:

 • w jaki sposób możemy się codziennie motywować do pracy?
 • jakie są źródła konfliktów motywacyjnych – praca z przekonaniami
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych

4. Zdrowy odpoczynek jako profilaktyka wypalenia zawodowego

5. Podtrzymywanie wysokiej samooceny i sposoby budowania pewności siebie w automotywowaniu

6. Profilaktyka radzenia sobie z emocjami

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia Automotywacja

 • Praca indywidualna z kwestionariuszami
 • Rozmowa
 • Praktyczne ćwiczenia relaksacyjne
 • Praktyczne ćwiczenia medytacji
 • Mini wykłady – prezentacje Powerpoint
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

19-20 czerwiec
17-18 lipiec
21-22 sierpień
18-19 wrzesień
16-17 październik
13-14 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Asertywność
Inteligencja emocjonalna
Zarządzanie czasem
Motywowanie pracowników

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Automotywowanie napisz.