Szkolenie zarządzanie działem zakupów, prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie działem zakupów służy opanowaniu sztuki zarządzania zespołem z działu zakupów. Wykorzystuje metodologie zarządzania projektem w procesie zakupów. Uczy i ćwiczy wszystkie procesy/fazy jego wykonania: Faza/Proces Inicjowania; Faza/Proces planowania projektu: Faza/Proces realizacji projektu; Faza/Proces monitorowania projektu; Faza/Proces zakończania projektu. Trening
i uczy jak osiągać założone cele projektu nie ulegając negatywnemu wpływowi i nie wywołując agresji.

Trening służy opanowaniu sztuki negocjacji, oraz przygotowania
i prowadzenia negocjacji zakupowych.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia zarządzanie działem zakupów

Jak w każdej dziedzinie, w której człowiek stara się postępować rozumnie, tak i w zarządzaniu działem zakupów, utworzenie celu, zdanie sobie sprawy jaki jest cel (głównie: zakres, koszty, czas)
co chcemy osiągnąć, co nas zadowala (a zatem także, co jest niezadowalające!) ma znaczenie decydujące. Prowadzenie zakupów to sztuka osiągania założonych parametrów, która optymalizuje użycie zasobów, dla osiągnięcia pożądanych rezultatów. 

Szkolenie zarządzanie działem zakupów, wyposaża uczestników w umiejętność zarządzania, przygotowania i przeprowadzania projektów zakupowych, prowadzenia negocjacji zakupowych
w taki sposób, by osiągnąć zakładane cele.

Uczestnik zarządzając działem zakupów umie posługiwać
się strukturą: cel-plan-negocjowanie-kontrola i reakcja na nieosiąganie celu

Uczestnik wie czym jest projekt zakupowy, kim są interesariusze projektu

Uczestnik zna procesy/fazy projektu

Uczestnik umie wyznaczać zakres i posługiwać się głównymi dokumentami, w których opisany jest zakres/cel projektu: Karta Projektu; Wstępna Deklaracja Zakresu Projektu; Deklaracja Zakresu Projektu

Uczestnik umie ustalać dla projektu cele w formie SMART i potrafi posługiwać się celami SMART.

Uczestnik w toku projektu umie posługiwać się strukturą: cel-plan-negocjowanie-kontrola i reakcja na nieosiąganie celu

Uczestnik umie tworzyć plan kierowania projektem: głównie
w aspekcie, zakresu, kosztów i czasu, lecz także jakości, komunikacji, ryzyka

Uczestnik umie zarządzać zespołem projektowym

Uczestnik umie komunikować się ze wszystkimi interesariuszami

Uczestnik wie, czym jest BATNA i wykorzystuje tę wiedzę
dla przygotowania i przeprowadzania negocjacji.

Uczestnik w toku negocjacji  posługuje się strukturą: cel-plan-negocjowanie-kontrola i reakcja na nieosiąganie celu

Uczestnik potrafi negocjować w modelu harwardzkim

Uczestnik rozumie interesy stojącej za sporem, nie unika trudnych tematów, jest asertywny w komunikacji – umie komunikować
nie wzbudzając agresji i jednocześnie osiągając założone cele.

Uczestnik w toku negocjacji porównuje wykonanie z celem. Umie rozpoznać przyczynę odpowiedzialną za różnicę. Zna sposoby jej usuwania.

Uczestnik wykorzystuje wpływ społeczny w toku negocjacji i umie rozpoznać i odpowiadać na wpływ wywierany na niego.

Szkolenie zarządzanie działem zakupów – program szkolenia

1.Czym jest zarządzanie działem zakupów
Kroki zarządzania są powiązane!
Czym jest efektywność w dziale zakupów?

2) Czym jest projekt, czym jest zarządzanie projektem zakupowym
Różnice i podobieństwa miedzy różnymi formami i poziomami zarządzania, a zarządzaniem projektem
Kim są interesariusze i czym jest środowisko projektu

3) Cel/zakres projektu jest najważniejszy
Jakie cele  przygotować
Ile celów przygotować
Cel w formie SMART

4)Procesy projektu
Proces inicjowania projektu
Proces planowania projektu
Proces realizacji projektu
Proces monitorowania projektu
Proces zakończania projektu

5) Asertywna komunikacja w zarządzaniu i negocjowaniu

 • Aktywne słuchanie
 • Parafrazowanie
 • Pytania otwarte
 • Wykrywanie potrzeb
 • Dostrajanie się

6) Negocjacje treść i proces
Co to jest BATNA
Model harwardzki

7) Negocjacje to wywieranie wpływu
wpływ oparty o wzajemność
wpływ oparty o zaangażowanie i konsekwencję
wpływ nacisku społecznego
wpływ wynikający z bycia lubianym
wpływ autorytetu
wpływ, który pociąga ograniczenie dostępu, niepowtarzalność, bezpowrotność

Metody wykorzystywane podczas szkolenia zarządzanie działem zakupów

 • mini wykłady w PowerPoint
 • gry zespołowe i ćwiczenia w grupach
 • dyskusja na forum
 • odgrywanie ról
 • praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
 • mini filmiki szkoleniowe
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

17-18 lipiec
21-22 sierpień
18-19 wrzesień
16-17 październik
13-14 listopad
11-12 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Negocjacje
Zarządzanie pracownikami
Sprzedaż / techniki sprzedaży
Feedback - informacja zwrotna
Obsługa klienta

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie działem zakupów napisz.