Szkolenie Stres - jak radzić sobie ze stresem

Opis szkolenia

Szkolenie stres – jak radzić sobie ze stresem rozpoczyna
się od stworzenia mapy sytuacji stresowych przez każdego uczestnika po to, by przez cały kurs pracować na materiale specyficznym dla każdej osoby.

W zakres szkolenia radzenie sobie ze stresem wchodzą takie zagadnienia jak:

 • analiza przyczyn pojawiania się stresu w różnych sytuacjach
 • praca nad nieadekwatną samooceną jako czynnikiem,
  który zwiększa ryzyko pojawiania się stresu w sytuacjach społecznych
 • praca nad przekonaniami, które utrudniają realistyczną ocenę faktów na temat otaczającej nad rzeczywistości społecznej
 • techniki kontroli emocji
 • techniki relaksacyjne do stosowania w domu i w pracy
 • elementy asertywności w komunikacji jako czynniki zmniejszające stres,
 • świadome planowanie pracy i form odpoczynku.

Szkolenie stres obejmuje zagadnienie świadomego formułowania celu i planowania zadań w odniesieniu do własnych wartości, elementy inteligencji emocjonalnej związanej z panowaniem nad lękiem, moduł radzenia sobie z tremą podczas wystąpień publicznych a także pracę związaną z nawykami pomagającymi unikać zwiększonego stresu.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia jak radzić sobie ze stresem

 • dostrzeganie pozytywów w trudnych sytuacjach i sytuacjach zmiany
 • umiejętność dostosowania się do sytuacji stresowych
 • umiejętność regenerowania się po stresujących spotkaniach
 • opanowanie technik redukujących zmęczenie 

Szkolenie stres – jak radzić sobie ze stresem – program

 1. Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania sytuacji stresowych
 • Sporządzanie mapy sytuacji stresogennych przez każdego uczestnika
 • Oznaczanie nasilenia emocji
 • Odkrywanie przyczyn: stereotypów i przekonań będących przyczyną nadmiernego stresu
 1. Planowanie i świadome kierowanie życiem (czasem)
  jako profilaktyka radzenia sobie ze stresem
 • Indywidualne ustalanie celów
 • Wyznaczanie priorytetów by umiejętnie oddzielać to, na co mamy wpływ, od tego, co jest poza naszą kontrolą: techniki radzenia sobie ze stresem w przypadku jednych i drugich sytuacji
 • Świadome planowanie zadań i wypoczynku
 • Co daje prawdziwy wypoczynek a co jest tylko pozornym odreagowaniem stresu – matryca Eisenhowera (kryterium ważności i pilności zadań)

III.  Elementy Inteligencji Emocjonalnej oraz komunikacji
z ludźmi zmniejszające stres w sytuacjach społecznych

 • Świadomość własnych emocji
 • Świadomość i umiejętne rozpoznawanie uczuć innych ludzi
 • Zdrowe zachowania w sytuacji konfliktu: radzenie sobie z własną złością oraz adekwatne i asertywne reagowanie na złość innych
 • Asertywne odmawianie i wyrażanie swoich potrzeb jako sposób
  na unikanie sytuacji stresowych
 • zdrowe pomaganie
 • Jak dbać o „złożoność ja”
 • Jak pielęgnować bliskie związki
 1. Radzenie sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych
 • Negatywne przekonania, które zwiększają tremę?
 • Co zrobić, by przestać wymyślać „czarne scenariusze”?
 • Techniki obniżania tremy przed i w trakcie wystąpienia
 • Budowanie kontaktu z publicznością jako sposób na obniżanie tremy
 • Jak się auto prezentować, by mieć mniejszą tremę?
 • Relaksacja tuż przed wystąpieniem
 • Entuzjazm: czyli atak zamiast obrony
 • Techniki podnoszenia pewności siebie podczas wystąpień
 1. Dbałość o zdrowie by obniżać skłonność do reakcji stresowych
 • Jak prawidłowo chodzić, siedzieć, stać?
 • Jak zdrowo oddychać
 • Czym jest medytacja i jak ja praktykować?
 • Higiena życia codziennego i sport
 • Ćwiczenia relaksacyjne wraz z zestawem zadań
  do samodzielnego wykonywania w domu

Metodologia podczas szkolenia stres – jak radzić sobie ze stresem

 • Praca indywidualna z kwestionariuszami
 • Rozmowa
 • Praktyczne ćwiczenia relaksacyjne
 • Praktyczne ćwiczenia medytacji
 • Mini wykłady – prezentacje PowerPoint
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

5-6 czerwiec
3-4 lipiec
5-6 sierpień
4-5 wrzesień
2-3 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Prezentacja i autoprezentacja
Sztuka dyskusji
Podejmowanie decyzji
Zarządzanie czasem
Wywieranie wpływu
Negocjacje

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Stres – radzenie sobie ze stresem napisz.