Szkolenie Negocjacje handlowe - przekonywanie do swoich rozwiązań by obie strony były wygrane

Opis szkolenia

Szkolenie negocjacje handlowe służy opanowaniu sztuki negocjacji, uczy i ćwiczy wszystkie jej elementy: ustanawianie celu, planowanie, proces negocjacji, kontrolę – jako porównanie wykonania z celem z nastawieniem na wykrycie różnic – oraz przygotowanie
i wdrożenie środków korygujących w odpowiedzi na wykryte różnice. Trening negocjacji ukazuje i uczy jak osiągać założone cele nieulegając wpływowi i nie wywołując agresji.

Kurs negocjacje handlowe prowadzone są wg najnowszych technik uczenia ludzi dorosłych. Zaletą szkolenia jest jego bardzo dynamiczny przebieg i przemyślany dobór ćwiczeń,
dzięki któremu uzyskujemy dużą skuteczność wpływania na zmiany postaw uczestników.

Jak w każdej dziedzinie, w której człowiek stara się postępować rozumnie, tak i w negocjacjach, utworzenie celu, zdanie sobie sprawy jaki jest cel, co chcemy osiągnąć, co nas zadowala (a zatem także co jest niezadowalające!) ma znaczenie decydujące. Negocjacje to sztuka osiągania założonego celu, która z jednej strony nie unika konfrontacji, lecz z drugiej strony nie doprowadza
do agresji i zniszczenia.

Szkolenie negocjacje handlowe, które Państwu proponujemy, wyposaża uczestników w umiejętność przygotowania
i przeprowadzania negocjacji w taki sposób, by osiągnąć zakładane cele.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia negocjacje handlowe

 • Uczestnik rozumie różnicę między treścią negocjacji (jej przedmiotem) a procesem negocjacji
 • Uczestnik umie ustalać dla negocjacji cele w formie SMART
  i potrafi posługiwać się celami SMART.
 • Uczestnik wie, czym jest BATNA i wykorzystuje tę wiedzę
  dla przygotowania i przeprowadzania negocjacji
 • Uczestnik w toku negocjacji  posługuje się strukturą: cel-plan-negocjowanie-kontrola i reakcja na nieosiąganie celu
 • Uczestnik potrafi negocjować w modelu harwardzkim
 • Uczestnik rozumie interesy  stojącej za sporem, nie unika trudnych tematów, jest asertywny w komunikacji – umie komunikować
  nie wzbudzając agresji i jednocześnie osiągając założone cele.
 • Uczestnik w toku negocjacji porównuje wykonanie z celem. Umie rozpoznać przyczynę odpowiedzialną za różnicę. Zna sposoby
  jej usuwania.
 • Uczestnik wykorzystuje wpływ społeczny w toku negocjacji i umie rozpoznać i odpowiadać na wpływ wywierany na niego

Szkolenie negocjacje handlowe – program szkolenia

 1.  Negocjacje, to wytrwanie w dialogu, na przekór czy to chęci ucieczki, czy chęci walki
 2.  Cel negocjacji jest najważniejszy
  • Jakie cele negocjacji przygotować
  • Ile celów przygotować
  • Co to jest BATNA
 3. Treść i proces negocjacji
  • Model harwardzki
 4.  Negocjacje są komunikacją
 5.  Negocjacje to wywieranie wpływu
  • Wpływ oparty o wzajemność
  • Wpływ oparty o zaangażowanie i konsekwencję
  • Wpływ nacisku społecznego
  • Wpływ wynikający z bycia lubianym
  • wpływ autorytetu
  • Wpływ, który pociąga ograniczenie dostępu, niepowtarzalność, bez powrotność
 6.  Sztuczki w negocjacjach
  • Odwoływanie się do siły wyższej
  • Krople drążące skałę
  • Plasterki salami
  • Pochlebstwa
  • Ostatni mur
  • Dobry i zły policjant
  • Lekceważenie, spóźnianie się, ataki

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia negocjacje handlowe

 • praca z kamerą
 • praca w grupach
 • gry i symulacje
 • filmy szkoleniowe
 • praca indywidualna związana z diagnozą możliwości i słabych stron uczestnika
 • mini-wykłady (prezentacja PowerPoint)
 • udzielanie informacji zwrotnych
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

28-29 maj
27-28 czerwiec
25-26 lipiec
29-30 sierpień
26-27 wrzesień
24-25 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Obsługa klienta
Sprzedaż / techniki sprzedaży
Komunikacja interpersonalna
Motywowanie pracowników
Zarządzanie pracownikami

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Negocjacje napisz.