Szkolenie Negocjacje - przekonywanie do swoich rozwiązań by obie strony były wygrane

Opis szkolenia

Szkolenie negocjacje służy opanowaniu sztuki negocjacji, uczy i ćwiczy wszystkie jej elementy: ustanawianie celu, planowanie, proces negocjacji, kontrolę – jako porównanie wykonania z celem z nastawieniem na wykrycie różnic – oraz przygotowanie i wdrożenie środków korygujących w odpowiedzi na wykryte różnice. Trening negocjacji ukazuje i uczy jak osiągać założone cele nie ulegając wpływowi i nie wywołując agresji. Warsztaty prowadzone są wg najnowszych technik uczenia ludzi dorosłych. Zaletą szkolenia jest jego bardzo dynamiczny przebieg i przemyślany dobór ćwiczeń, dzięki któremu uzyskujemy dużą skuteczność wpływania na zmiany postaw uczestników.

Jak w każdej dziedzinie, w której człowiek stara się postępować rozumnie, tak i w negocjacjach, utworzenie celu, zdanie sobie sprawy jaki jest cel, co chcemy osiągnąć, co nas zadowala ( a zatem także co jest niezadowalające!) ma znaczenie decydujące. Negocjacje to sztuka osiągania założonego celu, która z jednej strony nie unika konfrontacji, lecz z drugiej strony nie doprowadza do agresji i zniszczenia.

Szkolenie negocjacje, które Państwu proponujemy, wyposaża uczestników w umiejętność przygotowania i przeprowadzania negocjacji w taki sposób, by osiągnąć zakładane cele.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia negocjacje

 • Uczestnik rozumie różnicę między treścią negocjacji (jej przedmiotem) a procesem negocjacji
 • Uczestnik umie ustalać dla negocjacji cele w formie SMART i potrafi posługiwać się celami SMART.
 • Uczestnik wie, czym jest BATNA i wykorzystuje tę wiedzę dla przygotowania i przeprowadzania negocjacji
 • Uczestnik w toku negocjacji  posługuje się strukturą: cel-plan-negocjowanie -kontrola i reakcja na nieosiąganie celu
 • Uczestnik potrafi negocjować w modelu harwardzkim
 • Uczestnik rozumie interesy  stojącej za sporem, nie unika trudnych tematów, jest asertywny w komunikacji – umie komunikować nie wzbudzając agresji i jednocześnie osiągając założone cele.
 • Uczestnik w toku negocjacji porównuje wykonanie z celem.  Umie rozpoznać przyczynę odpowiedzialną za różnicę. Zna sposoby jej usuwania.
 • Uczestnik wykorzystuje wpływ społeczny w toku negocjacji i umie rozpoznać i odpowiadać na wpływ wywierany na niego

Szkolenie negocjacje – program szkolenia

 1.  Negocjacje, to wytrwanie w dialogu, na przekór czy to chęci ucieczki, czy chęci walki
 2.  Cel negocjacji jest najważniejszy
  • Jakie cele negocjacji przygotować
  • Ile celów przygotować
  • Co to jest BATNA
 3. Treść i proces negocjacji
  • Model harwardzki
 4.  Negocjacje są komunikacją
 5.  Negocjacje to wywieranie wpływu
  • Wpływ oparty o wzajemność
  • Wpływ oparty o zaangażowanie i konsekwencję
  • Wpływ nacisku społecznego
  • Wpływ wynikający z bycia lubianym
  • wpływ autorytetu
  • Wpływ, który pociąga ograniczenie dostępu, niepowtarzalność, bez powrotność
 6.  Sztuczki w negocjacjach
  • Odwoływanie się do siły wyższej
  • Krople drążące skałę
  • Plasterki salami
  • Pochlebstwa
  • Ostatni mur
  • Dobry i zły policjant
  • Lekceważenie, spóźnianie się, ataki

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia negocjacje

 • praca z kamerą
 • praca w grupach
 • gry i symulacje
 • filmy szkoleniowe
 • praca indywidualna związana z diagnozą możliwości i słabych stron uczestnika
 • mini-wykłady (prezentacja PowerPoint)
 • udzielanie informacji zwrotnych
status szkolenia otwarte zamknięte
grupa szkoleniowa

1-10 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

25-26 Sierpień
22-23 Wrzesień
22-23 Październik
26-27 Listopad
22-23 Grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1300 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Obsługa klienta
Sprzedaż
Komunikacja interpersonalna
Motywowanie pracowników
Zarządzanie pracownikami

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Negocjacje napisz.