Szkolenie PHP - programowanie na potrzeby www - operacje podstawowe

Opis szkolenia

Szkolenie PHP przeznaczone jest dla osób pragnących zdobyć wiedzę na temat języka PHP w celu tworzenia dynamicznych
i rozbudowanych stron internetowych. Wymagamy aby uczestnik szkolenia PHP, posiadał elementarną wiedzę na temat języka HTML
i CSS. Na szkoleniu PHP dowiecie się Państwo, jak zainstalować serwer do obsługi PHP, poznacie Państwo składnie języka, najważniejsze funkcje i mechanizmy i jak budować systemy CMS wykorzystując PHP.

Szkolenie PHP – uzyskane  umiejętności podczas szkolenia

 • zdobycie wiedzy na temat sposobu funkcjonowania przeglądarek internetowych
 • poznanie podstaw dotyczących języka PHP
 • zapoznanie się ze sposobami instalacji serwerów do obsługi PHP
  i edytorów wspomagających język PHP
 • sposobów budowania systemów CMS
 • wyćwiczenie metod tworzenia dynamicznych serwisów www
 • poznanie technologii wykorzystywanych na potrzeby stron www

Szkolenie PHP – program kursu

 1. Wprowadzenie do języka PHP
  Instalacja serwera Apache i bazy danych MySql pod Windows
  – Umieszczanie skryptów na stronach www (wewnętrznie
  i zewnętrznie)
  – Podobieństwa do innych jeżyków programowania

  – Struktura dokumentu
  – Uruchamianie skryptów
 2. Podstawy składni: operacje na danych, podstawowe struktury i operatory
  – Praca ze zmiennymi
  – Typy zmiennych
  – Formularze i zmienne
  – Rzutowanie zmiennych
  – Przypisywanie na stałę typu (settype)
  – Stałe
  – Operacje na zmiennych i na stałych
  – Operatory
  – Operatory matematyczne
  – Operatory przypisania
  – Operatory porównania
  – Operator kontroli błędów
  – Operatory inkrementacji i dekrementacji
  – Operatory logiczne
  – Operator ciągu
 3. Instrukcje
  – if, elseif, else,
  – pętla for
  – while
  – do…while
  – include, require, readfile
 4. Tablice
  – Sięganie do tablic
  – Tablice jedno i wielowymiarowe
  – Tablice asocjacyjne
 5. Formularze
 6. Podstawowe funkcje w PHP
  – Funkcje dla ciągów znaków
  – Funkcje daty
  – Funkcje matematyczne
  – Kontrola błędów za pomocą funkcji PHP
  – Klasy i obiekty
  – Zdarzenia i ich obsługa
  – Lista zdarzeń
  – Wyrażenia regularne
 1. Przenoszenie zmiennych w obrębie serwisu www
  – Metody POST i GET
  – Cookies
  – Przenoszenie w polach hidden za pomocą formularza
  – Przenoszenie zmiennych w adresie url
  – Wykorzystanie zmiennych sesyjnych
 2. Praca z bazami danych MySQL
  – MySQL- relacyjne bazy danych
  – PhpMyAdmin
  -Pobieranie danych z bazy za pomocą zapytań sql z wykorzystaniem zmiennych w zapytaniach
  – Dodawanie danych do bazy za pomocą formularzy
  – Edycja danych z bazy
  – Uaktualnianie danych
  – Tworzenie „CMS” – prostych systemów zarządzania treścią

Metodologia pracy podczas szkolenia PHP

– mini wykłady w PowerPoint
– ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

5-6 czerwiec
3-4 lipiec
31 lipiec-1 sierpień
4-5 wrzesień
2-3 październik
28-29 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1600 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

MySQL - admnistracja
MySQL - zarządzanie
PHP i MySQL
Html - tworzenie stron www
CSS
JavaScript

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia PHP napisz.