Szkolenie Excel średnio zaawansowany

Opis szkolenia

Szkolenie Excel średnio zaawansowany przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać zaawansowane możliwości programu Excel. Na szkoleniu z Excela średnio zaawansowanego poznają Państwo bardziej zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego, zdobędą umiejętności zastosowania ich w codziennej pracy z danymi. Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników znających podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel,
ale nie są pewni czy mają umiejętności, aby przyjść na szkolenie zaawansowane z Excela

 

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia Excel średnio zaawansowany

 • Praca z różnymi typami danych
 • Tworzenie zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych
 • Praca z formułami w Excelu
 • Praca na różnych źródłach danych (eksport i import danych)
 • Praca z tabelami przestawnymi
 • Praca z wykresami i przejrzyste prezentowanie danych
 • Publikacja arkuszy oraz ich wydruk
 • Tworzenie i praca z szablonami
 • Adresowanie komórek

Szkolenie Excel średnio zaawansowany – program kursu

 1. Powtórzenie podstaw:
 • Adresowanie względne, bezwzględne, mieszane
 • Podstawowe narzędzia formatowania tabeli
 1. Formatowanie:
 • Używanie znaczników graficznych
 • Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem formuł
 • Tworzenie i modyfikacja własnych formatów liczbowych
 1. Ochrona zakresu komórek, arkusza, skoroszytu
 2. Zastosowanie gotowych i tworzenie nowych szablonów
 • Tworzenie własnych szablonów
 • Zabezpieczanie częściowe arkusza i opcje zabezpieczeń
 1. Tworzenie wykresów nietypowych i ich modyfikacja
 • Linie trendu
 • Własny szablon wykresu
 1. Walidacja danych
 • Sprawdzanie poprawności danych
 • Tworzenie list rozwijanych
 • Sprawdzanie poprawności z wykorzystaniem formuł
 • Śledzenie zależności poprzedników
 • Usuwanie duplikatów
 1. Sortowanie danych & autofiltr, fitr zaawansowany
 2. Praca z wieloma arkuszami
 • Konsolidacja danych zawartych w innych plikach lub arkuszach
 • Obliczenia odwołujące się do wielu arkuszy i plików
 • Hiperłącza w arkuszach
 1. Przegląd formuł w Excelu na bazie przykładów obliczeniowych:
 • Funkcje daty:dzień, miesiąc, rok, data
 • Matematyczne i statystyczne:Średnia, Minimum, Maksimum, Suma, Suma.Jeżeli, Suma.warunków, Licz.Jeżeli, Licz.warunki,
 • Zaokr, Mediana, Dominanta
 • Logiczne: Lub, Oraz, Jeżeli, Jeżeli.błąd
 • Wyszukiwanie adresu: Lewy, Prawy, Dł, Fragment.tekstu, wyszukaj.pionowo, wyszukaj.poziomo, indeks, podaj.pozycję
 • Zagnieżdżanie funkcji
 1. Obliczenia przy pomocy nazw zakresów komórek
 • Tworzenie nazw metodą “utwórz”
 • Tworzenie nazw metodą “definiuj”
 • Obliczenia w tabeli nazwanymi zakresami
 1. Tabele przestawne i wykresy przestawne. Analiza danych, przygotowywanie raportów
 2. Analiza danych
 • Metoda szukaj wyniku
 • Scenariusze
 • Solver
 • Tabele przestawne
 1. Przygotowanie do druku
 • Wstawianie znaczników podziału stron
 • Opcje drukowania
 • Przygotowanie do drukowania dużych arkuszy
 • Drukowanie komentarzy

Metodologia pracy podczas szkolenia Microsoft Excel Średnio zaawansowany

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

NIE

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

12-13 czerwiec
10-11 lipiec
12-13 sierpień
11-12 wrzesień
9-10 październik
6-7 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1300 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Excel zaawansowany
Access poziom I
Access poziom II
Crystal Reports podstawy

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Excel średnio zaawansowany napisz.