Szkolenie SQL w MySQL - operacje podstawowe w bazie danych MySQL

Opis szkolenia

Szkolenie SQL w  MySQL – operacje podstawowe przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających swoją przygodę z bazami danych. Szkolenie prowadzone jest od podstaw. Wskazane jest,
aby uczestnicy szkolenia posiadali elementarną wiedzę z zakresu baz danych. Szkolenie SQL w MySQL prowadzi ekspert z dziedziny przetwarzania danych i raportowania z wieloletnim doświadczeniem.

Na szkoleniu SQL w bazie danych MySQL – operacje podstawowe dowiecie się Państwo jak wygląda składni języka SQL. Kurs SQL
w bazie danych MySQL prowadzi od podstaw, przez wyszukiwanie, agregowanie, łączenie danych z wielu tabel, na tworzeniu raportów
i analizie danych skończywszy. Szkolenie obejmuje także wstęp
do projektowania baz danych.

Program szkolenia SQL
w MySQL

 1. Relacyjne modele baz danych
 2. Operatory relacyjne
 3. Charakterystyka języka deklaratywnego SQL
 4. Składnia języka SQL
 5. Podział języka DQL, DML, DDL, DCL
 6. Język DQL (Data Query Language)
  – Zapytania SELECT,
  – Aliasy kolumn, tabel,
  – Obsługa daty (Typy DATE, funkcje wyświetlania, formatowania),
  – Funkcje grupowe,
  – Łączenie tabel wewnętrzne i zewnętrzne (klauzula JOIN),
  – Operator UNION,
  – Pod zapytania zagnieżdżone (w warunku WHERE, nazwie tabeli, nazwie kolumny),
  – Pod zapytania skorelowane.
 7. Język DML (Data Modification Language)
  – Wstawianie wierszy (klauzla INSERT),
  – Wstawianie wierszy poprzez zapytanie,
  – Zmiana zawartości wierszy (UPDATE),
  – Usuwanie wierszy (DELETE).
 8. Język DDL (Data Definition Language)
  – Tworzenie, zmiana własności, usuwanie tabel (CREATE,ALTER,DROP),
  – Tworzenie tabel poprzez zapytanie (CREATE TABLE …. AS SELECT…)
 9. Więzy integralności (CONSTRAINTS)
  – Opcje NULL i NOT NULL,
  – Klauzula CONSTRAINT,
  – Typ ENUM,
  – Typ SET,
  – Warunek PRIMARY KEY,
  – Warunek UNIQUE,
  – Warunek FOREIGN KEY,
  – Klauzula DEFAULT.
 10. Transakcje
 11. Polecenie COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

Metodologia pracy podczas szkolenia SQL w MySQL

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

24-25 czerwiec
22-23 lipiec
26-27 sierpień
23-24 wrzesień
21-22 październik
18-19 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1600 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

MySQL - admnistracja
MySQL - zarządzanie
PHP
PHP i MySQL
Crystal Reports podstawy

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia SQl w bazie MySQL napisz.