Szkolenie Obsługa klienta - standardy, sytuacje konfliktowe, panowanie nad emocjami

Opis szkolenia

Szkolenie obsługa klienta daje odpowiedź na takie pytania jak:
– w jaki sposób pogodzić stanowczość i uprzejmość wobec klienta
– jak zorganizować obsługę w sposób systemowy
– jak radzić sobie z własnymi trudnymi emocjami pojawiającymi
się w kontakcie z klientem
– jak stworzyć atmosferę przyjazną zarówno dla pracowników
jak i klientów
– w jaki sposób prowadzić rozmowy telefoniczne
– jakie kryteria przyjmują klienci oceniając sposób ich obsługiwania

Kursanci szkolenia obsługa klienta pracują nad następującymi zagadnieniami: kontakt z klientem, „pierwsze wrażenie”, podstawowe reguły w obsłudze klienta, asertywne zachowanie w obsłudze klienta, savoir-vivre a obsługa klienta, jak sobie radzić w sytuacjach trudnych, klient stały (znany) i klient nowy, obsługa klienta face to face
(w siedzibie klienta i w siedzibie własnej  firmy), obsługa przez telefon, błędy, typy osobowościowe klientów: jak je rozpoznawać
i jak z nimi rozmawiać, jak postępować z tzw. „trudnymi klientami”, między innymi: postawa roszczeniowa, postawa arogancka, klient,
który krzyczy, klient niezdecydowany.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia obsługa klienta

 • stosowanie różnych technik podczas kontaktu z klientem
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami pojawiającymi się podczas kontaktu z klientem
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez dobrą obsługę klienta

Szkolenie obsługa klienta – program szkolenia

I. Najważniejsze zasady w obsłudze klienta

 1. Jak nawiązać kontakt z klientem
 2. Wywrzeć dobre „pierwsze wrażenie”
 3. Jak utrzymać kontakt z klientem
 4. Podstawowe reguły w obsłudze klienta
 5. Asertywne zachowanie w obsłudze klienta
 6. Savoir-vivre a obsługa klienta
 7. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych?
 8. Klient stały (znany) i klient nowy
 9. Obsługa klienta face to face (w siedzibie klienta i w siedzibie własnej firmy)
 10. Obsługa przez telefon
 11. Jakich błędów unikać, czego absolutnie robić nie należy

II. Klient

 1. Jakie potrzeby realizują klienci kupując produkty i usługi?
 2. Typy osobowościowe klientów: jak je rozpoznawać i jak z nimi rozmawiać
 3.  Jak postępować z tzw. „trudnymi klientami”, między innymi:
 4. Postawa roszczeniowa
 5. Postawa arogancka
 6. Klient, który krzyczy
 7. Klient niezdecydowany

III. Sprzedawca / menager

 1. Mocne i słabe strony uczestników jako osób obsługujących klientów (jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce)
 2. Jak mówić, żeby nas słuchano?
 3. Jak słuchać, żeby od nas kupowano?
 4. Zasady prezentacji handlowej
 5. Zasady autoprezentacji w kontakcie z klientem
 6. Tworzenie indywidualnych planów rozwoju dla osób pracujących
  z klientami

IV. W szkoleniach zamkniętych: opracowywanie Profesjonalnego Kodeksu Obsługi Klienta (PKOK) opartego na misji i filozofii firmy

Szkolenie obsługa klienta – metodologia wykorzystywana podczas kursu

– filmy szkoleniowe
– ogrywanie scenek
– praca w parach
dyskusja grupowa
– studia przypadków
– nagrywanie Video i analiza uzyskanego materiału
– kwestionariusze dla pracy indywidualnej

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

24-25 czerwiec
22-23 lipiec
26-27 sierpień
23-24 wrzesień
21-22 październik
18-19 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Sprzedaż / techniki sprzedaży
Sprzedaż przez telefon
Negocjacje
Asertywność
Komunikacja interpersonalna

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Obsługa klienta napisz.