Szkolenie Crystal Reports - podstawy raportowania

Opis szkolenia

Szkolenie Crystal Reports – podstawy raportowania przeznaczone jest dla nowych użytkowników Crystal Reports, którzy wcześniej
nie mieli doświadczeń w pracy w tym środowisku.

Szkolenie Crystal Reports prowadzone jest od podstaw. Wskazane jest, aby uczestnicy szkolenia Crystal Reports posiadali elementarną wiedzę z zakresu baz danych. Kurs Crystal Reports prowadzi ekspert z dziedziny przetwarzania danych i raportowania
z wieloletnim doświadczeniem.

Na szkoleniu Crystal Reports – podstawy raportowania dowiedzą
się Państwo jak podłączyć bazę danych do Crystal Reports,
jak wyświetlać dane, jak formatować graficznie raport,
jak przejrzyście prezentować dane. Jak grupować, filtrować, sortować, zliczać dane.

Szkolenie Crystal Reports – podstawy raportowania – uzyskane umiejętności podczas kursu

 • Poznanie środowiska Crystal Reports i sposobu zastosowania
 • Podłączanie i korzystanie z baz danych
 • Praca z różnymi typami danych
 • Tworzenie prostych i przejrzystych raportów
 • Praca na różnych źródłach danych (eksport i import danych)
 • Tworzenie raportów przestawnych
 • Podstawowe funkcję raportów takie jak, sortowanie, filtrowanie, zliczanie, podsumowywanie, praca na sekcjach.

Szkolenie Crystal Reports – podstawy raportowania | program szkolenia

 1. Wprowadzenie do raportowania w Crystal Reports
  – Zastosowanie raportów,
  – Zapoznanie z interfejsem,
  – Omówienie pasków narzędziowych i okien aplikacji,
  – Otwieranie i zapisywanie raportów,
  – Eksport stworzonych raportów,
  – Wstęp do baz danych – podstawowe zagadnienia
  – Połączenia z bazą i innymi źródłami danych,
  – Łączenie źródeł danych.
 2. Tworzenie raportów w Crystal Reports
  – Tworzenie raportów z kreatora,
  – Standard – cross-tab – mail labels – OLAP,
  – Planowanie i tworzenie raportu – umieszczanie pól na raporcie,
  – Obsługa wielu formatów danych,
  – Tworzenie formuł – podstawy.
 3. Sekcje i grupowanie w Crystal Reports
  – Omówienie sekcji w raporcie,
  – Tworzenie grup,
  – Zaawansowane grupowanie,
  – Wykorzystanie grupowania do podsumowania sekcji
  – Zaawansowane formatowanie przy użyciu wielu sekcji,
  – Korzystanie z „Section Expert” przy pracy z sekcjami – formatowanie warunkowe.
 4. Sortowanie i filtrowanie w Crystal Reports
  – Metody sortowania,
  – Różne rodzaje filtrów,
  – Filtrowanie z parametrem.
 5. Praca z raportami przestawnymi – Cross-TAB
  – Opis zasady działania tabel przestawnych,
  – Tworzenie raportu przestawnego.
 6. Używanie funkcji sum bieżących w Crystal Reports
  – Tworzenie sumy bieżącej dla listy wartości,
  – Warunkowe sumy bieżące.
 7. Korzystanie z parametrów raportów
  – Używanie parametrów do wyboru danych,
  – Używanie pól z parametrem,
  – Używanie parametrów w formatowaniu warunkowym,
  – Sortowanie wg parametrów.
 8. Używanie pod raportów
  – Opis mechanizmu pod raportów,
  – Łączenie pod raportu z raportem głównym.
 9. Różne sposoby prezentacji danych w Crystal Reports
  – Drukowanie dokumentu,
  – Wykresy i ich typy

Metodologia pracy podczas szkolenia Crystal Reports – podstawy raportowania

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

15-16 lipiec
19-20 sierpień
16-17 wrzesień
14-15 październik
12-13 listopad
9-10 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Crystal Reports zaawansowany
Access poziom I
Access poziom II
SQl w bazie MySQL
PHP i MySQL
SQL w bazie Oracle
PL/SQL - Oracle

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Crystal Reports podstawy napisz.