Szkolenie negocjacje dla działu zakupów

Opis szkolenia

Szkolenie negocjacje dla działu zakupów uczy uczestników określać cel oraz sporządzać strategie negocjacyjne w zależności od sytuacji. Warsztaty umożliwiają praktyczne ćwiczenie odpowiednich technik strategii negocjacyjnych specyficznych dla działu zakupów także w odniesieniu do własnej osobowości, celu, charakteru i stylu pracy. Uczestnicy dowiadują się jak działać w sytuacji gdy mają zdecydowanie silniejszą a jak gdy maja słabszą niż oponent pozycję wyjściową.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia negocjacje dla działu zakupów:

 • umiejętność opracowywania strategii negocjacyjnej w zależności od sytuacji
 • umiejętność negocjowania w skali mikro  i makro
 • stosowanie w praktyce różnych technik negocjacyjnych

 Szkolenie negocjacje dla działu zakupów program :

 1. Przygotowanie do rozmów
 • poznanie partnera/przeciwnika rozmów
 • nauka precyzowania zadań negocjacyjnych i celu negocjacji
 1. Osoba dostawcy – analiza osobowości
 • Sprzedawcą nikt się nie rodzi, ale nie wszyscy się do tego zawodu nadają.
 • Ukierunkowanie na korzyści swojej organizacji, brak sentymentów, znajomość psychologii, chłodna kalkulacja, cechy analityczne – podstawowe cechy dobrego negocjatora.
 • Z drugiej strony dostawca to też człowiek – coś go motywuje. Umiejętność odkrywania indywidualnych czynników motywacyjnych i ważnych dla klienta wartości – metoda analizy lingwistycznej
 • Hobby dostawcy – czyli co nieprzyjemnego może nas spotkać ze strony dostawcy

 

 1. Siadamy do stołu, czyli jak korzystać z technik negocjacyjnych
 • rola pierwszego wrażenia – zasady budowania dobrego kontaktu z klientem/partnerem negocjacyjnym
 • jak mówić i co mówić, aby być przekonującym i zdobyć zaufanie partnera negocjacyjnego
 • ćwiczenia z komunikacji werbalnej:
  • plan wypowiedzi
  • treść negocjacji
  • dobór słów
  • układ słów
  • sztuka zadawania pytań i uzyskiwania satysfakcjonujących odpowiedzi
  • odpowiednie przedstawianie faktów
  • rozwijanie umiejętności korzystania z przykładów
  • dobieranie treści i sposobu mówienia do celu negocjacji rodzaju odbiorców
  • ćwiczenie odpowiedniego stylu wypowiadania się podczas negocjacji:
   • stosowanie odpowiednich form gramatycznych
   • używanie pojęć i terminów
   • analiza błędów i korygowanie nawyków językowych
   • manieryzmy językowe
 • ćwiczenia z komunikacji niewerbalnej:
  • postawa ciała
  • sposób poruszania się
  • ton i siła głosu,  ( ćwiczenie dykcji, modulacji i emisji głosu) gestykulacja
  • tempo wymowy
  • kontrola nad kontaktem wzrokowym
  • wskazówki dotyczące wyglądu: ubioru, atrybutów, fryzury, itd.
  • praca nad utrzymywaniem odpowiedniego wyrazu twarzy podczas negocjacji
 • techniki wywierania wpływu
 • techniki manipulacji ( jak z nich korzystać i jak się im nie dać)
 • taktyki negocjacyjne, czyli jak radzić sobie z trudnymi przeciwnikami
 • negocjacje z partnerem roszczeniowym
 • negocjacje z partnerem atakującym
 • negocjacje z partnerem niezdecydowanym
 • negocjacje z partnerem niezaangażowanym i mało zainteresowanym
 • techniki perswazji
 1. Rozwijanie cech dobrego negocjatora
 • określanie indywidualnego stylu negocjacyjnego uczestników
 • określanie mocnych i słabych stron jeśli chodzi o umiejętności negocjacyjne uczestników
 • praca nad uświadamianiem sobie własnych emocji towarzyszących negocjacjom
 • radzenie sobie z utratą motywacji w negocjacjach (sporządzanie listy czynników osłabiających i wzmacniających)
 • rozwijanie asertywności negocjatora
 • ćwiczenia z aktywnego słuchania, parafrazowania i klasyfikowania wypowiedzi partnera negocjacyjnego
 1. Złote zasady prowadzenia negocjacji
 • oddzielanie ludzi od problemu
 • koncentracja na interesach
 • opracowywanie możliwości korzystnych dla obu stron
 • stosowanie obiektywnych kryteriów
 1. Zakończenie negocjacji
 • techniki negocjacyjne przydatne w fazie zamykania procesu negocjacji
 • ćwiczenie umiejętność pozwalających zachęcać klientów/ partnerów negocjacyjnych do dalszej współpracy

 

Metodologia:

Podczas szkolenia wykorzystujemy następujące metody szkoleniowe:

 • mini wykłady w Power Point
 • gry zespołowe i ćwiczenia w grupach
 • dyskusja na forum
 • odgrywanie ról
 • praca z kamerą i analiza uzyskanego materiału
 • mini filmiki szkoleniowe
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

27-28 czerwiec
31 lipiec-1 sierpień
28-29 sierpień
25-26 wrzesień
23-24 październik
20-21 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Sprzedaż / techniki sprzedaży
Sprzedaż przez telefon
Obsługa klienta
Negocjacje
Motywowanie pracowników

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Negocjacje dla działu zakupów napisz.