Zgłoszenie na szkolenie

Zgłoszenie na szkolenie otwarte

Aby się zgłosić na szkolenie otwarte należy pobrać z naszej strony, formularz zgłoszeniowy zgłoszenie na szkolenie otwarte KM Studio i wypełnić go. Ten sam dokument zgłoszeniowy znajduje się przy każdym szkoleniu na naszej stronie.. Następnie wystarczy przesłać ten dokument  w formie zeskanowanej ( można również zrobić zdjęcie telefonem)  drogą elektroniczną na adres: kmstudio@kmstudio.com.pl  lub faxem na numer 42 209 30 67.

Kiedy otrzymamy Państwa zgłoszenie wysyłamy drogą elektroniczną potwierdzenie wraz z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia ( dane teleadresowe, godziny) oraz ankietą na temat potrzeb szkoleniowych. Prosimy o jej wypełnienie i odesłanie z powrotem, ponieważ dzięki informacjom zebranym od Państwa jest nam łatwiej przygotować scenariusz zajęć dopasowany do Państwa oczekiwań. Otrzymują Państwo od nas również fakturę pro forma, na podstawie której dokonują Państwo wpłaty co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

Nie odwołujemy szkoleń, na które zgłosiła się choć jedna osoba. Mają Państwo pewność, w momencie otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia, że szkolenie odbędzie się w zaplanowanym terminie.

Zgłoszenie na szkolenie zamknięte

Aby się zgłosić grupę na szkolenie należy skontaktować się z nami telefonicznie lub elektronicznie i przedstawić swoje potrzeby. W zależności od tego, czy będzie to usługa interpersonalna czy informatyczna, prosimy o kontakt z Karoliną Ślifirską ( szkolenia interpersonalne, coaching) lub Marcinem Ślifirskim (szkolenia informatyczne). Po informacji od Państwa przygotowujemy ofertę i na jej podstawie podejmują Państwo decyzję.

Jeśli są Państwo pewni co do warunków usługi należy pobrać z naszej strony formularz zgłoszeniowy zgłoszenie na szkolenie zamknięte KM Studio i wypełnić go. Następnie wystarczy przesłać ten dokument faxem na numer: 042 209 30 67 lub zeskanować i wysłać do nas drogą elektroniczną na adres: kmstudio@kmstudio.com.pl.

Kiedy otrzymamy Państwa zgłoszenie wysyłamy drogą elektroniczną potwierdzenie wraz z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia
( dane teleadresowe, godziny) oraz ankietą na temat potrzeb szkoleniowych. Prosimy o jej wypełnienie i odesłanie z powrotem, ponieważ dzięki informacjom zebranym od Państwa jest nam łatwiej przygotować scenariusz zajęć dopasowany do Państwa oczekiwań. Otrzymują Państwo od nas również fakturę pro forma, na podstawie której dokonują Państwo wpłaty co najmniej 7 dni  przed rozpoczęciem kursu. 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu, bez ponoszenia kosztów finansowych, może nastąpić najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia. Warunkiem jest wysłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail: kmstudio@kmstudio.com.pl. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50 % kosztów udziału w szkoleniu.

Ze względu na lokalizację firmy w samym  centrum Łodzi, (część miasta zamknięta dla ruchu samochodowego) nie mamy możliwości zapewnienia miejsc parkingowych naszym klientom. Najbliższe parkingi znajdziecie Państwo na stronie Parkingi

W KM Studio nie odwołujemy szkoleń. Każde szkolenie, na które zgłoszą Państwo choćby jedną osobę na pewno się odbędzie. Nie odwołujemy zajęć z powodu małej ilości chętnych. Pracujemy nawet z jedną osobą.

Godziny szkoleń:
interpersonalne/miękkie 9:15-15:15
informatyczne 9:15-16:15
Miejsce szkolenia otwartego: Łódź, ul. Piotrkowska 125

Szkolenia otwarte odbywają się tylko w Łodzi, w siedzibie naszej firmy.
Wszystkie ceny szkoleń otwartych podane na naszej stronie internetowej to ceny netto.
Stawka VAT jest uzależniona od podmiotów gospodarczych zamawiających szkoleń oraz od typu szkolenia.