Zgłoszenie na szkolenie

Dokumenty do zgłoszenia na szkolenie

zgłoszenie na szkolenie otwarte KM Studio – wersja PDF
zgłoszenie na szkolenie online – otwarte KM Studio – wersja PDF
zgłoszenie na szkolenie zamknięte KM Studio – wersja PDF

zgłoszenie na szkolenie otwarte KM Studio – wersja DOC
zgłoszenie na szkolenie online – otwarte KM Studio – wersja DOC
zgłoszenie na szkolenie zamknięte KM Studio – wersja DOC

ankieta przed szkoleniem – wersja DOC
ankieta ewaluacyjna po szkoleniu – wersja DOC

Jak zgłosić się na szkolenie otwarte

Aby się zgłosić na szkolenie otwarte, należy pobrać z naszej strony formularz zgłoszeniowy odpowiedni dla szkolenia stacjonarnego zgłoszenie
na szkolenie otwarte KM Studio
lub szkolenia online i wypełnić go. Ten sam dokument zgłoszeniowy znajduje się przy każdym szkoleniu na naszej stronie. Następnie wystarczy przesłać ten dokument  w formie zeskanowanej (można również zrobić zdjęcie telefonem) drogą elektroniczną na adres: kmstudio@kmstudio.com.pl

Kiedy otrzymamy Państwa zgłoszenie, wysyłamy drogą elektroniczną potwierdzenie wraz z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia (dane teleadresowe, godziny) oraz ankietą na temat potrzeb szkoleniowych. Prosimy o jej wypełnienie i odesłanie z powrotem, ponieważ dzięki informacjom zebranym od Państwa, jest nam łatwiej przygotować scenariusz zajęć dopasowany do Państwa oczekiwań. Otrzymują Państwo od nas również fakturę pro forma, na podstawie której dokonują Państwo wpłaty co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

Nie odwołujemy szkoleń, na które zgłosiła się choć jedna osoba. Mają Państwo pewność, w momencie otrzymania potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia, że szkolenie odbędzie się w zaplanowanym terminie.

Jak zgłosić szkolenie zamknięte

Aby zgłosić grupę na szkolenie, należy skontaktować się z nami telefonicznie lub elektronicznie i przedstawić swoje potrzeby. W zależności od tego
czy będzie to usługa interpersonalna, czy informatyczna, prosimy o kontakt z Karoliną Ślifirską (szkolenia interpersonalne, coaching) lub Marcinem Ślifirskim (szkolenia informatyczne). Po informacji od Państwa przygotowujemy ofertę i na jej podstawie podejmują Państwo decyzję co organizacji szkolenia.

Jeśli są Państwo pewni co do warunków usługi, należy pobrać z naszej strony formularz zgłoszeniowy zgłoszenie na szkolenie zamknięte KM Studio
i wypełnić go. Następnie wystarczy przesłać ten dokument faxem na numer: 042 209 30 67 lub zeskanować i wysłać do nas drogą elektroniczną
na adres: kmstudio@kmstudio.com.pl.

Kiedy otrzymamy Państwa zgłoszenie, wysyłamy drogą elektroniczną potwierdzenie wraz z informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia
(dane teleadresowe, godziny) oraz ankietą na temat potrzeb szkoleniowych. Prosimy o jej wypełnienie i odesłanie z powrotem, ponieważ dzięki informacjom zebranym od Państwa jest nam łatwiej przygotować scenariusz zajęć dopasowany do Państwa oczekiwań. Otrzymują Państwo od nas również fakturę pro forma, na podstawie której dokonują Państwo wpłaty co najmniej 7 dni  przed rozpoczęciem kursu. 

Rezygnacja z udziału w szkoleniu, bez ponoszenia kosztów finansowych, może nastąpić najpóźniej 7 dni przed terminem szkolenia. Warunkiem jest wysłanie informacji o rezygnacji na adres e-mail: kmstudio@kmstudio.com.pl. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% kosztów udziału
w szkoleniu.

Ze względu na lokalizację firmy w samym  centrum Łodzi (część miasta zamknięta dla ruchu samochodowego), nie mamy możliwości zapewnienia miejsc parkingowych naszym klientom. Najbliższe parkingi znajdą Państwo na stronie Parkingi.

W KM Studio nie odwołujemy szkoleń. Każde szkolenie, na które zgłoszą Państwo choćby jedną osobę, na pewno się odbędzie. Nie odwołujemy zajęć z powodu małej ilości chętnych. Pracujemy nawet z jedną osobą.

Godziny szkoleń:
interpersonalne/miękkie: 9:15-15:15
informatyczne: 9:15-16:15
Miejsce szkolenia otwartego: Łódź, ul. Piotrkowska 125

Szkolenia otwarte odbywają się tylko w Łodzi, w siedzibie naszej firmy.
Wszystkie ceny szkoleń otwartych podane na naszej stronie internetowej to ceny netto.
Stawka VAT jest uzależniona od podmiotów gospodarczych zamawiających szkoleń oraz od typu szkolenia. Przy szkoleniach finansowanych
ze środków publicznych  w tym również z UE, EFS, KFS) usługa jest zwolniona z VAT – u, w innym przypadku trzeba doliczyć 23% VAT.