Szkolenie Motywowanie pracowników i współpracowników

Opis szkolenia

Szkolenie motywowanie pracowników daje umiejętność wywierania wpływu wywołującego działanie u innych osób. Dokonuje się tego przez stawianie celów, poprzez tworzenie relacji z druga osobą, uczenie jej, wprowadzanie w osobiste doświadczanie.  Uczestnicy szkolenia motywowanie poznają i trenują  sposoby motywowania pracowników.

Część szkolenia motywowanie pracowników obejmuje zagadnienia
z zakresu osobowości człowieka. W szczególności poprzez autodiagnozę własnego charakteru uczestnicy uzyskują wgląd
we własne mocne strony i potencjały. Ale także dzięki temu potrafią następnie rozumieć różnice indywidualne i dostrajać styl motywowania do cech drugiej osoby. Uczestnicy uzyskują praktyczne spojrzenie pozwalające na diagnozowanie potrzeb pracowników.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia motywowanie proacowników

 • poruszanie ludzi do działania
 • poznanie najważniejszych rodzajów motywowania wpływających na ludzka aktywność
 • rozumienie różnic w osobowościach i płynących z nich potrzeb
 • umiejętność indywidualnego podejścia do współpracowników
  i rozbudzanie u nich skłonności do działania
 • posługiwanie się praktycznymi sposobami wywoływania zamierzonych działań  pracowników

Szkolenie motywowanie pracowników – program szkolenia

 

 1. Proces motywowania pracowników
 • Czym jest motywacja?
 • Na czym polega postawa: emocje – myśli – działanie
 • Sposób komunikowania wpływający na motywację
 • Tworzenie relacji i motywatory pozapłacowe
 • Coaching i uczenie jako motywowanie
 • Doprowadzanie do osobistego doświadczenia, by zmienić przekonania i doprowadzić do działania
 • Przeprowadzanie rozmów motywujących: przydzielanie zadań
  i konfrontowanie
 • Elementy zarządzania zmianą – umiejętne przedstawianie wizji przyszłości pracownikom

 

 1. Kierownik, przywódca, lider
 • Diagnoza własnej osobowości, odkrywanie potencjałów i silnych stron, następnie na tej podstawie następuje rozumienie różnic indywidualnych
 • Motywatory, które działają na każdego uczestnika w różnych sytuacjach
 • Cechy dobrego szefa/kierownika, które pomagają motywować pracowników
 • Czym jest charyzma

 

 1. Pracownicy
 • Typy „osobowości” pracowników i motywatory skuteczne
  dla każdego z nich
 • Dostosowanie pracownika do roli jako ważny motywator
 • Budowanie profilu kompetencji wymaganych dla roli
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji – ćwiczenia w parach
 • Trudni pracownicy – jak ich motywować do pracy
 • Zdobywanie i utrzymanie w firmie dobrego pracownika
 • Rozpoznawanie potrzeb pracowników jako klucz do motywowania

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia Motywowanie pracowników

– praca w parach
– ćwiczenia z kamerą i analiza uzyskanego materiału
– mini wykład – prezentacja Power Point
– filmy szkoleniowe i ich analiza
– testy

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

27-28 maj
26-27 czerwiec
24-25 lipiec
28-29 sierpień
25-26 wrzesień
23-24 październik

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Zarządzanie pracownikami
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie produktywnością
Leadership - liderowanie, przywództwo
Feedback - informacja zwrotna

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Motywowanie pracowników napisz.