Szkolenie MySQL - administracja bazą danych - operacje podstawowe

Opis szkolenia

Szkolenie MySQL administracja bazą danych przeznaczone jest
dla użytkowników rozpoczynających swoją przygodę z bazami danych. Szkolenie prowadzone jest od podstaw. Kurs prowadzi ekspert z dziedziny przetwarzania danych i raportowania
z wieloletnim doświadczeniem.

Na szkoleniu MySQL – administracja bazą danych – szkolenie podstawowe dowiecie się Państwo jak wygląda proces administrowania bazą danych MySQL. Jak zainstalować bazę,
jak wykonywać podstawowe operacje. Poznacie Państwo podstawowe narzędzia do zarządzania i administrowania bazą MySQL.

Szkolenie MySQL administrcja bazą danych – uzyskane umiejętności podczas szkolenia

 • Instalacja i konfiguracja bazy danych
 • Podstawy tworzenia baz danych
 • Praca z różnymi typami użytkowników, nadawanie odpowiednich uprawnień
 • Konserwacja i serwis baz danych
 • Praca i konfiguracja na różnych serwerach
 • Zasady bezpieczeństwa w bazie MySQL

Program szkolenia MySQL administracja bazą danych

 •  Pliki serwera MySQL oraz skrypty startowe
  – Dostępne skrypty i programy użytkowe,
  – Skrypt startowy mysqld_safe,
  – Skrypt startowy mysql.server,
  – Program do zarządzania wieloma serwerami na jednej maszynie mysqld_multi.
 • Konfiguracja serwera MySQL
  – Opcje polecenia mysqld,
  – Tryby SQL serwera (The Server SQL Mode),
  – Zmienne systemowe serwera (Server System Variables),
  – Systemowe zmienne dynamiczne serwera (Dynamic System Variables),
  – Określanie stanu serwera (Server Status Variables),
  – Zamykanie serwera (Shutdown Process).
 • Bezpieczeństwo serwera MySQL
  – Zabezpieczanie przed atakami,
  – Opcje programu mysql dotyczące bezpieczeństwa,
  – Bezpieczeństwo a komenda LOAD DATA LOCAL,
 • System uprawnień w MySQL
  – Jak działa system uprawnień,
  – Struktura systemu uprawnień w bazie MySQL,
  – Etapy łączenia się z serwerem MySQL,
  Access Control, Stage 1: Connection Verification,
  Access Control, Stage 2: Request Verification,
  – Najczęstsze przyczyny błędu dostępu (Access denied Errors).
 • Zarządzanie kontami użytkowników
  – Użytkownicy i hasła,
  – Dodawanie nowego konta użytkownika,
  – Usuwanie konta użytkownika,
  – Limitowanie zasobów konta,
  – Zmiana hasła konta użytkownika.
 • Konserwowanie oraz naprawa bazy danych MySQL
  – Tworzenie kopii zapasowych,
  – Konserwacja i odzyskiwanie tabel (Maintenance and Crash Recovery),
  – Składnia wywołania programu myisamchk,
  – Opcja programu myisamchk (sprawdzanie spójności tabel, naprawa tabel, inne),
  – Optymalizacja tabel,
  – Pobieranie informacji o tabeli.
 • Ustawienia lokalne MySQL
  – Sortowanie a polskie znaki,
  – Wybór języka komunikatów,
  – Dodawanie nowego języka,
  – Najczęstsze problemy z poslkimi znakami,
  – Określanie strefy czasowej serwera.
 • Pliki dziennika serwera MySQL (MySQL Log Files)
  – Error Log,
  – General Query Log,
  – Update Log,
  – Binary Log,
  – Slow Query Log,
  – Utrzymywanie plików dziennika.
 • Uruchamianie wielu serwerów na jednym sprzęcie
  – Uruchamianie wielu serwerów w systemie Windows,
  – Uruchamianie wielu serwerów z wiersza poleceń,
  – Uruchamianie wielu serwerów jako usługi,
  – Uruchamianie wielu serwerów w systemie Unix-like,
  – Użytkowanie programów w środowisku wielo serwerowym.
 • MySQL Query Cache
  – Jak działa Query Cache,
  – Opcje Query Cache dla klauzuli SELECT,
  – Konfigurowanie Query Cache,
  – Sprawdzanie stanu Query Cache.

Metodologia pracy podczas szkolenia MySQL administracja bazą danych

 • mini wykłady w PowerPoint
 • ćwiczenia przy komputerach (każdy uczestnik pracuje na osobnym komputerze)
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

10-11 lipiec
12-13 sierpień
11-12 wrzesień
9-10 październik
6-7 listopad
4-5 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1600 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

14 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

MySQL - zarządzanie
PHP i MySQL
SQl w bazie MySQL
Crystal Reports podstawy
Crystal Reports zaawansowany
Dreamweaver
Html - tworzenie stron www

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia MySQL – admnistracja napisz.