Szkolenie Emisja głosu: dbać o głos i dobrze z niego korzystać. Warsztaty pracy głosem, warsztaty emisji głosu

Opis szkolenia

Szkolenie emisja głosu jest skierowane do osób, które na co dzień pracują głosem. Kurs ma charakter praktycznego ćwiczenia nastawionego na poprawę higieny pracy z głosem,
a także poprawnego oddychania, jak również artykulacji, fonacji
i dykcji. Celem szkolenia emisja głosu jest nauczenie Uczestników poprawnych nawyków, dzięki którym zachowają zdrowy aparat mowy nawet w sytuacjach zwiększonego wysiłku. Ćwiczenia służą również nauce świadomego posługiwania się głosem po to, aby odbiorcy
z przyjemnością słuchali mówiącego.

Szkolenie emisja głosu jest podzielone na dwie fazy:

Pierwsza dotyczy krótkiego wprowadzenia podstawowych informacji o oddechu, o  głosie ludzkim, jego cechach oraz budowa narządów mowy. Wprowadzenie to jest połączone z prostymi ćwiczeniami rozluźniającymi.

Druga część szkolenia to praktyka pracy nad głosem. Uczymy
się używać świadomie oddechu i używać głosu, tak aby poczuć
go w sobie – użycie przepony .

Ćwiczenia oddechowe, scenki, ćwiczenia podniebienia miękkiego
z użyciem głosu, ćwiczenia na otwieranie i wzmacnianie dźwięków, ćwiczenia rozwijające umiejętności harmonizowania głosu, ćwiczenia motoryki narządów mowy, czy ćwiczenia języka z użyciem głosu,
to tylko przykładowe zagadnienia poruszane na szkoleniu.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia emisja głosu – jak dbać
o głos:

 • Umiejętność świadomego posługiwania się własnym głosem
 • Umiejętność kontrolowania własnego oddechu,
  w tym przeponowego
 • Umiejętność modulowania głosem w zależności od sytuacji,
  w której się znajdujemy
 • Umiejętność świadomego komunikowania się głosem w różnych warunkach i z różnymi odbiorcami

Szkolenie emisja głosu – program szkolenia

 1. Zasady poprawnej emisji głosu
 2. Narządy mowy i ich działanie
 3. Prawidłowe oddychanie, podparcie przeponowe, praca przeponą
 4. Fonacja, artykulacja i dykcja, a jakość i moc głosu
 • Zasady poprawnej emisji głosu

– Wysokość głosu – omówienie różnicowania wysokości głosu
i jego znaczenia dla naszego komunikowania się

– Tempo mówienia – jak usprawnia naszą komunikację?

– Barwa głosu, ton głosu – jak dostosowywać ją do wypowiadanej treści?

– Intonacja – precyzyjność przekazu komunikatu

– Rytm mowy, akcenty i pauzy – czyli interesujący mówca

 • Prawidłowe oddychanie

– podparcie przeponowe,

– praca przeponą,

– Ćwiczenia oddechowe: praktyczne, świadome użycie przepony,

– prawidłowa postawa wpływająca na poprawne oddychanie,

– błędy postawy.

 • Narządy mowy i ich działanie

– omówienie

– higiena głosu – jak dbać o zdrowie aparatu mowy na co dzień

– muzyczne ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy – słuchanie
i śpiew

 • Fonacja, artykulacja i dykcja, a jakość i moc głosu

– Natężenie głosu i jego siła – gdzie leży złoty środek?

– Artykulacja –  portret mówcy.

– Tworzenie scenek wykorzystujących gest i dźwięk – uświadomienie posiadania bogatego wachlarza środków komunikacji, który posiada każdy człowiek

– Najczęściej popełniane błędy językowe – omówienie i analiza

– Ćwiczenia praktyczne – gimnastyka dla języka,

– łamańce językowe, ćwiczenia poruszające różne obszary aparatu mowy

– Błędy postawy – omówienie, analiza

 

 1. Krótkie filmiki z różnych warsztatów z emisji głosu – obejrzenie, omówienie

Narządy mowy i higiena głosu – omówienie

Krótkie filmiki z różnych warsztatów z emisji głosu – obejrzenie, omówienie

Muzyczne ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy – słuchanie
i śpiew

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia emisja głosu –
jak dbać o głos

 • porównywanie prawidłowego i nieprawidłowego użycia głosu
 • analiza wykonanych ćwiczeń
 • analiza filmików szkoleniowych z emisji głosu
 • praca w grupie
 • praca indywidualna
 • korzystanie z informacji zwrotnych
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

11 czerwiec
16 lipiec
13 sierpień
17 wrzesień
15 październik
19 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1300 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

6 godzin / 1 dzień

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Sztuka dyskusji
Prezentacja i autoprezentacja
Komunikacja interpersonalna
Stres - radzenie sobie ze stresem
Rozmowy okresowe

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Emisja głosu napisz.