Szkolenie coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie

Opis szkolenia

Szkolenie coaching pozwala poznać metodę coachingu i zrozumieć istotę tej formy pracy. Jest pierwszym krokiem w procesie stawania się osobą wspierającą lub towarzyszącą klientom w rozwoju.
Szkolenie coaching umożliwia zrozumienie procesowości coachingu, roli coacha i coachee oraz specyfikę relacji pozbawionej elementu oceny.

Kurs coachingu jest okazją do nauczenia się korzystania
z podstawowych narzędzi coachingowych pozwalających wejść
w relację i rozmawiać z Klientem o celu a nie o problemie. Uczestnicy szkolenia coaching poznają też zasady i formalności,
które są przydatne w prowadzeniu coachingu w ramach organizacji.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia coaching

Podczas szkolenia Coaching Uczestnicy zyskują świadomość tego:

 • czym jest coaching a czym nie jest
 • jaka jest różnica miedzy coachingiem wewnątrz organizacji
  a coachingiem niezależnym od niej
 • czym jest myślenie coachingowe
 • jaka jest rola coacha i osoby coachowanej
 • jakie są rodzaje coachingu, dla kogo, w jakiej sytuacji,
  który z nich jest najlepszy
 • jaka jest różnica między coachingiem a innymi formami rozwoju osobistego np. mentoringiem, terapią, konsultingiem itd.
 • Uczestnicy zyskują umiejętność:
  •  przygotowania się do rozmowy coachingowej
  • zawarcie kontraktu z osobą coachowaną
  • przeprowadzenia sesji coachingu
  • przygotowania raportu z coachingu
  • zastosowania w praktyce wybranych narzędzi coachingowych

Szkolenie coaching – program szkolenia

I. Podstawowe informacje o coachingu
– czym jest coaching i skąd pochodzi?
– rodzaje coachingu
– istota coachingu prowadzonego w organizacji ( rola coacha a rola menedżera/przełożonego)
– istota coachingu prowadzonego niezależnie od organizacji
– różnica między coachingiem a coachingowym stylem zarządzania, mentoringiem, konsultingiem, terapią, itd.
– zagadnienia organizacyjne
– zawieranie kontraktu
– pierwsza sesja
– zamykanie coachingu
– zasady etyczne prowadzenia coachingu w organizacji i poza nią
– raport a coachingu
– szkoły coachingu w Polsce

II. Najważniejszy cel coachingu: zmiana (w myśleniu,
w działaniu)

– po co ludzie chcą wprowadzać zmiany?
– jak się przygotować do zmian?
– czemu nie robimy tego, co byśmy chcieli?
– motywacja i automotywacja w procesie coachingu
– problem- cel- efekt w coachingu
– nad jakimi celami można pracować w coachingu a nad jakimi nie?
– co przeszkadza w zrobieniu kroku naprzód?
– praca z oporem Klienta

III. Narzędzia coachingowe (podczas kursu coaching pracujemy nad wybranymi narzędziami z każdej z poniższych kategorii. Wybór narządzi zależy od oczekiwań Uczestników szkolenia)

Piramida R. Diltsa jako podstawa pracy narzędziami
w coachingu holistycznym

Praca nad celem:
– cel a efekt
– siatka celów
– wyznaczanie celów krótko, średnio i długoterminowych
– techniki wizualizacyjne w pracy nad celami
– mapa celów i marzeń

Narzędzia diagnozujące:
– Koła: życia, wartości, biznesu, priorytetów
– Model GROW
– Model: Wizja-Strategia-Determinacja
– Modalności: zestaw ćwiczeń z nimi związanych
– Tabela potrzeb

Oprogramowanie Klienta:
– Przekonania,
– Archetypy
– Obawy
– Pytania sondujące, pytania rozkruszające, pytania o emocje, pytania o stan pożądany
– lingwistyka, czyli: co można odkryć na podstawie języka jakiego używa Klient (modalności, meta programy)
– kotwiczenie stanów i zasobów
– 4 poziomy rozwijania umiejętności
– modele zachowań
– Puszka Pandory

Narzędzia służące do uruchomienia działania
– pytania: adekwatne pytania,
– zadania domowe
– plan aktywnego działania
– matryca zarządzania czasem
– zaczynaj z wizją końca
– wizualizacyjna metoda dokonywania wyborów

Narzędzia dobre do pracy z relacjami i komunikacją
– filozofia pracy z relacją
– asocjacja, dysocjacja
– zmiana perspektywy
– mentalny mentor

Zaplecze coacha
komunikacja wewnętrzna
– intuicja
– motywacja do roli coacha
– praca z wewnętrznym krytykiem

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia Coaching

 • mini wykłady w Power Point
 • elementy własnych sesji coachingowych
 • dyskusja na forum
 • praca z kwestionariuszami i narzędziami coachingowymi
 • case study
 • nagrywanie rzeczywistych rozmów coachignowych i analiza uzyskanego materiału
 • odgrywanie ról
status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

10-11 czerwiec
8-9 lipiec
7-8 sierpień
9-10 wrzesień
7-8 październik
4-5 listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Coaching w zarządzaniu
Mentoring
Zarządzanie pracownikami
Motywowanie pracowników
Feedback - informacja zwrotna

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Coaching napisz.