Szkolenie Zarządzanie zespołem handlowców

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie zespołem handlowców jest skierowane do liderów grup handlowych, menagerów sprzedaży i innych osób, które koordynują pracę handlowców.

Kurs zarządzanie zespołem handlowców składa się z dwóch części, pierwsza dotyczy pracy z grupą handlowców, rozumienia specyfiki ich pracy, rozwiązywania problemów, które  przed nimi stoją jako typowe w sprzedaży ( komunikacja z ludźmi, motywacja, wpływanie) druga zaś jest związana z pracą lidera nad sobą ( nad swoją motywacją, umiejętnościami przywódczymi, komunikowaniem feedbacku).

Szkolenie zarządzanie zespołem handlowców łączy wiedzę na temat zarządzania oraz sprzedaży, zawiera elementy pracy nad strategią oraz komunikowaniem. Kursanci pracują nad następującymi zagadnieniami: strategia zarządzania zespołem handlowym, świadome zarządzanie zespołem handlowym, wyznaczania celów krótko i długoterminowych, wspieranie handlowca w rozwoju, sposoby wyzwalania w handlowcach energii i siły do dalszej pracy,  efektywna organizacja czasu, mechanizmy motywacyjne, siła motywacji, macierz Kena Blancharda, poziomy neurologicznego funkcjonowania człowieka Roberta Diltsa i ich znaczenie
w procesie komunikowania się z ludźmi, informacja zwrotna w procesie motywowania ludzi.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia zarządzanie zespołem handlowców

Dzięki udziałowi w szkoleniu zarządzanie zespołem handlowców uczestnik:

 • będzie potrafił stworzyć strategię zarządzania zespołem handlowym,
 • będzie umiał świadomie zarządzać zespołem handlowym,
 • zrozumie zasadność wyznaczania celów krótko i długoterminowych,
 • będzie umiał wspierać handlowca w rozwoju,
 • pozna sposoby wyzwalania w handlowcach energii i siły do dalszej pracy,
 • będzie umiał efektywnie organizować swój czas,
 • będzie miał świadomość mechanizmów motywacyjnych, którymi może oddziaływać na podwładnych,
 • zrozumie od czego zależy siła motywacji,
 • pozna macierz Kena Blancharda i zrozumie kiedy wspierać, a kiedy ukierunkowywać handlowców w ich działaniach,
 • zrozumie i pozna poziomy neurologicznego funkcjonowania człowieka Roberta Diltsa i ich znaczenie
  w procesie komunikowania się z ludźmi,
 • zrozumie wagę i przydatność informacji zwrotnej w procesie motywowania ludzi,
 • będzie potrafił udzielać wspierającej i rzeczowej informacji zwrotnej handlowcowi.

Szkolenie zarządzanie zespołem handlowców – program szkolenia

I. PLANOWANIE STRATEGICZNE

 • Qvo vadis handlowcu?! – czyli korzyści z dobrze skonstruowanej strategii handlowej.
 • Cele krótko i długoterminowe – świadomość priorytetów i kryteriów ich realizacji.
 • Kto ponosi odpowiedzialność za ustalane cele handlowe?
 • Zasoby zewnętrzne i wewnętrzne w kontekście ustalonych celów, czyli analiza SWOT zespołu handlowego.
 • 3 filary sprzedaży
 • Efektywne generowanie bieżącej sprzedaży,
 • Jak poszerzać krąg nowych klientów?
 • Impregnowanie obecnych klientów przed wpływem konkurencji, czyli jak budować lojalność klientów?
 • Tego się nie da, bo… – hamulce wewnętrzne handlowców.

II. WDRAŻANIE W CZYN

 • Najpierw rzecz najważniejsza!!! – Określenie docelowych grup klientów.
 • W tym jesteśmy mistrzami świata, czyli zdefiniowanie obszarów przewagi konkurencyjnej.
 • Marketing edukacyjny, czyli jak nauczać klienta i poszerzać perspektywy dostrzeganych przez niego możliwości.
 • Jak nadać tempo strategii? – Twoja wizja, nasza strategia, ich oddziaływanie na klientów.
 • 20% twoich decyzji wpływa na 80% twoich przychodów. Tylko które 20%?, czyli efektywne organizowanie czasu i zasobów.
 • Analiza aktywności sprzedażowej handlowców – co i kiedy analizować?

III. BUDOWANIE ZAANGAŻOWANEGO ZESPOŁU HANDLOWCÓW

 • Masz dwoje uszu i tylko jedne usta, więc tak z nich korzystaj – jak poznać indywidualny system wartości handlowca?
 • Jak generować zmianę w postawach handlowców?
 • Możesz wydawać polecenia, możesz też stawiać wyzwania i inspirować handlowców, czyli na jakim poziomie neurologicznego funkcjonowania ludzi można na nich oddziaływać?
 • Konsekwencja – najmocniejsze narzędzie wywierania wpływu na handlowców.
 • Komunikacja z zespołem i jej wpływ na efektywność w handlu.

IV. JA LIDER 

 • Kim jesteś i po co to robisz? Tożsamość i misja lidera – jej wpływ na zaangażowanie pozostałych członków zespołu.
 • Handlowcy są różni, czyli jak dostosować styl przywództwa do etapu rozwoju podwładnego?
 • Bądź tym kogo potrzebuje twój handlowiec – model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda.
 • Jak nagradzać handlowców?
 • Znasz 12 najważniejszych czynników decydujących o zaangażowaniu pracowników? – Wyniki badań Instytutu Gallupa.
 • Relacje ze swoim bezpośrednim przełożonym, czyli metaczynnik oddziaływujący na wszystkie inne motywatory świadczące o zaangażowaniu personelu.
 • Co decyduje o sile motywacji handlowca? – odkrycie Victora Vrooma.
 • Jesteś tak dobry, jak dobry jest twój zespół, czyli samoświadomość lidera.

V. COACHING HANDLOWCÓW 

 • Wspólnie osiągniecie więcej, czyli coaching wspierający w pracy handlowców.
 • Lider obserwuje, wyciąga wnioski i komunikuje czego oczekuje w przyszłości, czyli rola i znaczenie informacji zwrotnej.
 • To koniec? – wypalenie zawodowe, jak wesprzeć człowieka i zaangażować w to zespół?
 • Postaw na orły! – czyli jak dopingować najlepszych i stawiać im wyzwania?
 • Stwórz z nich wojowników sprzedaży, czyli szkolenie umysłów.
 • Jestem fighterem? Model sukcesu – budowanie pewności siebie handlowca.
 • Nie muszę niczego udowadniać – skąd czerpać siłę i energię?

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia zarządzanie zespołem handlowców

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

14-15 Czerwiec
19-20 Lipiec
16-17 Sierpień
15-16 Wrzesień
18-19 Październik
17-18 Listopad

do uzgodnienia

cena szkolenia

1450 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Sprzedaż / techniki sprzedaży
Zarządzanie pracownikami
Zarządzanie zmianą
Negocjacje
Obsługa klienta

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie zespołem handlowców napisz.