Szkolenie Zarządzanie zespołem handlowców

Opis szkolenia

Szkolenie zarządzanie zespołem handlowców jest skierowane do liderów grup handlowych, menagerów sprzedaży i innych osób, które koordynują pracę handlowców.

Kurs zarządzanie zespołem handlowców składa się z dwóch części, pierwsza dotyczy pracy z grupą handlowców, rozumienia specyfiki ich pracy, rozwiązywania problemów, które przed nimi stoją jako typowe w sprzedaży (komunikacja z ludźmi, motywacja, wpływanie). Druga zaś jest związana z pracą lidera nad sobą (nad swoją motywacją, umiejętnościami przywódczymi, komunikowaniem feedbacku).

Szkolenie zarządzanie zespołem handlowców łączy wiedzę
na temat zarządzania oraz sprzedaży, zawiera elementy pracy
nad strategią oraz komunikowaniem. Kursanci pracują nad następującymi zagadnieniami: strategia zarządzania zespołem handlowym, świadome zarządzanie zespołem handlowym, wyznaczania celów krótko i długoterminowych, wspieranie handlowca w rozwoju, sposoby wyzwalania w handlowcach energii i siły
do dalszej pracy,  efektywna organizacja czasu, mechanizmy motywacyjne, siła motywacji, macierz Kena Blancharda, poziomy neurologicznego funkcjonowania człowieka Roberta Diltsa
i ich znaczenie w procesie komunikowania się z ludźmi, informacja zwrotna w procesie motywowania ludzi.

Uzyskane umiejętności podczas szkolenia zarządzanie zespołem handlowców

Dzięki udziałowi w szkoleniu zarządzanie zespołem handlowców uczestnik:

 • będzie potrafił stworzyć strategię zarządzania zespołem handlowym,
 • będzie umiał świadomie zarządzać zespołem handlowym,
 • zrozumie zasadność wyznaczania celów krótko
  i długoterminowych,
 • będzie umiał wspierać handlowca w rozwoju,
 • pozna sposoby wyzwalania w handlowcach energii i siły do dalszej pracy,
 • będzie umiał efektywnie organizować swój czas,
 • będzie miał świadomość mechanizmów motywacyjnych,
  którymi może oddziaływać na podwładnych,
 • zrozumie od czego zależy siła motywacji,
 • pozna macierz Kena Blancharda i zrozumie kiedy wspierać,
  a kiedy ukierunkowywać handlowców w ich działaniach,
 • zrozumie i pozna poziomy neurologicznego funkcjonowania człowieka Roberta Diltsa i ich znaczenie w procesie komunikowania się z ludźmi,
 • zrozumie wagę i przydatność informacji zwrotnej w procesie motywowania ludzi,
 • będzie potrafił udzielać wspierającej i rzeczowej informacji zwrotnej handlowcowi.

Szkolenie zarządzanie zespołem handlowców – program szkolenia

I. PLANOWANIE STRATEGICZNE

 • Qvo vadis handlowcu?! – czyli korzyści z dobrze skonstruowanej strategii handlowej
 • Cele krótko i długoterminowe – świadomość priorytetów i kryteriów ich realizacji
 • Kto ponosi odpowiedzialność za ustalane cele handlowe?
 • Zasoby zewnętrzne i wewnętrzne w kontekście ustalonych celów, czyli analiza SWOT zespołu handlowego
 • 3 filary sprzedaży
 • Efektywne generowanie bieżącej sprzedaży
 • Jak poszerzać krąg nowych klientów?
 • Impregnowanie obecnych klientów przed wpływem konkurencji, czyli jak budować lojalność klientów?
 • Tego się nie da, bo… – hamulce wewnętrzne handlowców

II. WDRAŻANIE W CZYN

 • Najpierw rzecz najważniejsza!!! – Określenie docelowych grup klientów.
 • W tym jesteśmy mistrzami świata, czyli zdefiniowanie obszarów przewagi konkurencyjnej.
 • Marketing edukacyjny, czyli jak nauczać klienta i poszerzać perspektywy dostrzeganych przez niego możliwości.
 • Jak nadać tempo strategii? – Twoja wizja, nasza strategia,
  ich oddziaływanie na klientów.
 • 20% twoich decyzji wpływa na 80% twoich przychodów. Tylko które 20%?, czyli efektywne organizowanie czasu i zasobów.
 • Analiza aktywności sprzedażowej handlowców – co i kiedy analizować?

III. BUDOWANIE ZAANGAŻOWANEGO ZESPOŁU HANDLOWCÓW

 • Masz dwoje uszu i tylko jedne usta, więc tak z nich korzystaj –
  jak poznać indywidualny system wartości handlowca?
 • Jak generować zmianę w postawach handlowców?
 • Możesz wydawać polecenia, możesz też stawiać wyzwania
  i inspirować handlowców, czyli na jakim poziomie neurologicznego funkcjonowania ludzi można na nich oddziaływać?
 • Konsekwencja – najmocniejsze narzędzie wywierania wpływu
  na handlowców.
 • Komunikacja z zespołem i jej wpływ na efektywność w handlu.

IV. JA LIDER 

 • Kim jesteś i po co to robisz? Tożsamość i misja lidera – jej wpływ na zaangażowanie pozostałych członków zespołu.
 • Handlowcy są różni, czyli jak dostosować styl przywództwa
  do etapu rozwoju podwładnego?
 • Bądź tym kogo potrzebuje twój handlowiec – model przywództwa sytuacyjnego Kena Blancharda.
 • Jak nagradzać handlowców?
 • Znasz 12 najważniejszych czynników decydujących o zaangażowaniu pracowników? – Wyniki badań Instytutu Gallupa.
 • Relacje ze swoim bezpośrednim przełożonym, czyli metaczynnik oddziaływujący na wszystkie inne motywatory świadczące
  o zaangażowaniu personelu.
 • Co decyduje o sile motywacji handlowca? – odkrycie Victora Vrooma.
 • Jesteś tak dobry, jak dobry jest twój zespół, czyli samoświadomość lidera.

V. COACHING HANDLOWCÓW 

 • Wspólnie osiągniecie więcej, czyli coaching wspierający w pracy handlowców.
 • Lider obserwuje, wyciąga wnioski i komunikuje czego oczekuje
  w przyszłości, czyli rola i znaczenie informacji zwrotnej.
 • To koniec? – wypalenie zawodowe, jak wesprzeć człowieka
  i zaangażować w to zespół?
 • Postaw na orły! – czyli jak dopingować najlepszych i stawiać
  im wyzwania?
 • Stwórz z nich wojowników sprzedaży, czyli szkolenie umysłów.
 • Jestem fighterem? Model sukcesu – budowanie pewności siebie handlowca.
 • Nie muszę niczego udowadniać – skąd czerpać siłę i energię?

Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia zarządzanie zespołem handlowców

status szkolenia otwarte zamknięte
szkolenie stacjonarne

TAK

TAK

szkolenie ONLINE

TAK

TAK

grupa szkoleniowa

1-6 osób

do uzgodnienia

termin szkolenia

15-16 lipiec
19-20 sierpień
16-17 wrzesień
14-15 październik
12-13 listopad
9-10 grudzień

do uzgodnienia

cena szkolenia

1500 zł/osoba

do uzgodnienia

czas trwania szkolenia

12 godzin / 2 dni

do uzgodnienia

miejsce szkolenia

KM Studio - szkolenia, Łódź

do uzgodnienia

dokumenty do szkolenia

program szkolenia

training program english version

druk zgłoszenia na szkolenia otwarte

szkolenia wybrane przez innych

Sprzedaż / techniki sprzedaży
Zarządzanie pracownikami
Zarządzanie zmianą
Negocjacje
Obsługa klienta

tagi

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia Zarządzanie zespołem handlowców napisz.